Četrtek, 23. julij 2020 - 19:04

Zunanja politika/EU

Dolgoročni proračun EU je treba izboljšati, da ga evropski parlament odobri

Bruselj, 23. julij 2020 (MOREL)- Evropski parlament ne sprejema političnega dogovora, ki ga je evropski svet dosegel glede večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027, v njegovi trenutni obliki in poudarja, da ne bo zgolj potrdil sklepov kot izvršeno dejstvo. Parlament je pripravljen zadržati svoje soglasje k dolgoročnemu EU proračunu, dokler ne bo dosežen zadovoljiv dogovor v prihodnjih pogajanjih med Parlamentom in Svetom najpozneje do konca oktobra, da ne bi ogrozili nemotenega začetka izvajanja novih programov s 1. januarjem 2021. 

Četrtek, 18. junij 2020 - 16:11

Zunanja politika/EU

Pogajanja med EU in Združenim kraljestvom: evroposlanci trdno podpirajo stališče EU

Bruselj, 18. junij 2020 (MOREL)-  Evropski parlament obžaluje, da so razhajanja še vedno precejšnja, časa za sklenitev dogovora o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom pa zmanjkuje. V resoluciji, ki jo je z veliko večino sprejel v četrtek, je parlament povzel dosedanje dosežke pogajanj med EU ter Združenim kraljestvom o prihodnjem partnerstvu in pozval k okrepitvi pogajanj v juliju.

Četrtek, 18. junij 2020 - 15:58

Zunanja politika/EU

Konferenca o prihodnosti Evrope se mora pričeti jeseni takoj, ko bo mogoče

Bruselj, 18. junij 2020 (MOREL)- Izbruh koronavirusa je v ospredje postavil institucionalne pomanjkljivosti EU. V bližnji prihodnosti mora Svet EU sprejeti razumno stališče in se zavezati k reformam, ki jih bo izpostavila Konferenca. Evropski parlament je pozval Svet EU, da “nemudoma predstavi stališče o obliki in načinu organizacije Konference”, ki bo zastopala glasove državljanov. V resoluciji, ki je bila sprejeta s 528 glasovi za, 124 proti in 45 vzdržanimi, parlament zastopa stališče, da je “10 let po [...] Lizbonski pogodbi, 70 let po Schumanovi deklaraciji in v času pandemije koronavirusa čas za ponovno vrednotenje Unije”. Poslanke in poslanci dodajajo, da “število kriz, ki jih je doživela EU, kaže na potrebo po institucionalnih in političnih reformah na različnih področjih upravljanja”. 

Torek, 26. maj 2020 - 21:44

Zunanja politika/EU

Večine državljanov je zelo finančno prizadela epidemija koronavirusa

Bruselj, 26. maj 2020 (MOREL)- Raziskava, ki jo je konec aprila naročil evropski parlament, kaže, da se je večina državljanov EU (58 %) v obdobju od začetka krize COVID-19 znašla v finančnih težavah. Državljani so v raziskavi izrazili željo, da bi Evropska unija imela več pristojnosti za spopadanje s krizami, kot je pandemija novega koronavirusa. Skoraj sedem od desetih vprašanih (69 %) si želi močnejšo vlogo EU v boju proti krizi COVID-19. Skoraj šest od desetih vprašanih je nezadovoljnih s solidarnostjo med državami članicami v času pandemije. 74 % anketirancev je že slišalo za ukrepe ali aktivnosti EU v odzivu na pandemijo, vendar pa je zadovoljnih z njimi samo 42 % anketirank in anketirancev.

Četrtek, 21. maj 2020 - 22:01

Zunanja politika/EU

Evropski parlament podpira lokalne oblasti pri spopadanju s posledicami pandemije

Bruselj, 21. maj 2020 (MOREL)-  Poleg rednih dejavnosti Evropskega parlamenta je predsednik David Sassoli ponudil podporo Parlamenta lokalnim oblastem pri zagotavljanju obrokov, zatočišča ter vzpostavitvi centra za testiranje na COVID-19. Ukrepi za zajezitev širjenja okužb z virusom COVID-19 Evropskega parlamenta niso ustavili pri izvajanju njegovih zakonodajnih, proračunskih in nadzorstvenih funkcij.Poleg rednih dejavnosti pa je Parlament stopil v stik tudi z lokalnimi oblastmi v mestih, kjer ima svoj sedež, in jim ponudil podporo pri soočanju s socialno-ekonomskimi posledicami krize. Z lokalnimi oblastmi je tako sklenil različne dogovore o odzivu na specifične potrebe glede na trenutne razmere. “Vsi smo del izrednih razmer, ki se na različne načine dotikajo življenja ljudi. Kriza mora vse, vključno z institucijami, spodbuditi k dobremu zgledu,” je dejal predsednik Parlamenta David Sassoli.

Petek, 15. maj 2020 - 18:27

Zunanja politika/EU

Evroposlanci predlagali sklad pomoči

Bruselj, 15. maj 2020 (MOREL/Fonet)- Evropski parlament je danes zahteval od evropske komisije, da vzpostavi investicijski sklad v višini 2.000 milijard evrov, da bi sanirali posledice pandemije koronavirusa.

Četrtek, 14. maj 2020 - 21:50

Zunanja politika/EU

Pripravljeni demokracijo prodati za lastne položaje in kapitalske interese

Bruselj, 14. maj 2020 (MOREL)- Poslanci Evropskega parlamenta so danes na plenarnem zasedanju razpravljali o izredni zakonodaji na Madžarskem in njenem učinku na pravno državo in temeljne pravice. V svojem pisnem prispevku je Tanja Fajon, S&D/SD, poudarila: 

Četrtek, 14. maj 2020 - 19:50

Zunanja politika/EU

Poslanke in poslanci zahtevajo sankcije in ustavitev plačil

Bruselj, 14. maj 2020 (MOREL)-Večina poslank in poslancev evropskega parlamenta je menila, da so na Madžarskem ogrožene demokracija in temeljne pravice, ter pozivajo Komisijo in Svet, naj zaščiti madžarske državljane in pravno državo. Večina govornic in govornikov je v četrtkovi razpravi s podpredsednico Komisije Vero Jourovo in hrvaškim predsedstvom EU poudarila, da nujni ukrepi madžarske vlade, sprejeti v boju proti pandemiji COVID-19, vključno z razglasitvijo časovno nedoločenega izrednega stanja v državi, niso v skladu z evropskimi pravili in predstavljajo veliko tveganje za demokracijo.

Sreda, 13. maj 2020 - 17:26

Zunanja politika/EU

COVID-19: nujni ukrepi na Madžarskem in nevarnost za demokracijo

Ljubljana, 13. maj 2020 (MOREL)- Jutri bodo poslanke in poslanci  evropskega parlamenta v razpravi, ki se bo začela ob 9. uri, ocenjevali nujne ukrepe, ki jih je sprejela Madžarska v boju proti COVID-19, in tveganja, ki predstavljajo za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice.

Torek, 12. maj 2020 - 22:28

Zunanja politika/EU

Potrebujemo hitre in enotne ukrepe, sicer izgubimo Schengen

Ljubljana, 12. maj 2020 (MOREL)-  “Schengen je danes v zelo slabi in problematični kondiciji. Najprej so ga prizadele razmere z begunci, virus je zadal nov udarec. Obstaja resno tveganje, da ga izgubimo”, je v današnji video razpravi odbora LIBE v Evropskem parlamentu opozorila Tanja Fajon, S&D/SD, predsedujoča delovni skupini za schengen. 

Sreda, 6. maj 2020 - 18:14

Zunanja politika/EU

Večletni finančni okvir: čas je za ambicioznost za vse državljanke in državljane

Bruselj, 6. maj 2020 (MOREL)- Načrt za oživitev gospodarstva EU mora biti pogumen, ambiciozen in zasidran v naslednji večletni finančni okvir EU,” je izjavil predsednik evropskega parlamenta DAvid Sassoli.  Dodal je: »Zdaj je čas, da začnemo pogumno in ambiciozno izvajanje ukrepov, ki jih podpira proračun EU. Parlament želi biti ključen akter in v sodelovanju s ostalimi institucijami prispevati k temu, da bo proračun najboljše orodje za pomoč evropskemu gospodarstvu in državljanom. Nujno treba oblikovati dogovor za oživitev gospodarstva in o večletnem finančnem okviru. 

Torek, 5. maj 2020 - 17:49

Zunanja politika/EU

Državni organi morajo narediti več za ozaveščanje o ukrepih EU

Bruselj, 5. maj 2020 (MOREL)- Podpredsednika Evropskega parlamenta, zadolžena za komuniciranje, sta pozvala države članice, naj storijo več za obveščanje javnosti o ukrepih in solidarnosti EU v boju proti koronavirusu. “Pretok informacij in komunikacija sta ključnega pomena pri reševanju trenutne zdravstvene in gospodarske krize, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa,” sta poudarila Othmar Karas, (ELS, Avstrija) in Katarina Barley (S&D, Nemčija) podpredsednika evropskega parlamenta.

Petek, 1. maj 2020 - 21:12

Zunanja politika/EU

Podpora žrtvam družinskega nasilja v evropskem parlamentu

Bruselj, 1. maj 2020 (MOREL/Fonet)- Poslopje evropskega parlamenta v Bruslju je sedaj začasni dom za 100 žensk brezdomk, od katerih jih je večina žrtev družinskega nasilja. Poslopje Helmut Kohl je odprlo vrata v sredo. Pisarne so sprmenili v splanice z eno ali dvema posteljema. Ženske imajo ves čas priskrbljeno prehrano in medicinsko nego. Pandemija virusa je v Belgiji je povečala stopnjo družinskega nasilja.

Petek, 17. april 2020 - 19:45

Zunanja politika/EU

Evropske poslanke in poslanci zahtevajo obsežen sveženj za okrevanje in solidarnostni sklad EU za posledice koronavirusa

Bruselj, 17. april 2020 (MOREL)- Evropske poslanke in poslanci si želijo obsežnega svežnja za oživitev in pomoč evropskemu gospodarstvu po krizi s COVID-19, vključno z obveznicami za obnovo, ki naj jih zagotavlja proračun EU. V resoluciji, izglasovani v petek, je Parlament pozdravil doslej sprejete odločitve na ravni EU v obliki fiskalnih ukrepov in podpore likvidnosti. Poleg že storjenega pa Evropa potrebuje obsežen sveženj za obnovo in oživitev gospodarstva, ki naj se financira iz povečanega večletnega finančnega okvira (MFF), že obstoječih skladov in finančnih instrumentov EU kot tudi ‘obveznic za obnovo’, ki naj jih zagotavlja evropski proračun. Vendar pa sveženj ne bi smel zahtevati vzajemnega prevzemanja aktualnega dolga, pač pa bi moral biti usmerjen v prihodnje naložbe. Zeleni dogovor in digitalna preobrazba bi morala biti v jedru svežnja, da bomo ponovno zagnali gospodarstvo, poudarjajo poslanci.

Četrtek, 16. april 2020 - 10:35

Zunanja politika/EU

Evropski poslanci pozivajo k večji podpori P

Bruselj, 16. aprikl 2020 (MOREL)- Člani odbora za kulturo in izobraževanje evropskega parlamenta so v pismu, ki so ga v sredo naslovili na komisarko Mariyo Gabriel, opozarili, da sedanji način komuniciranja evropske komisije, kot tudi različni pristopi in pomanjkanje informacij nacionalnih agencij ne predstavljajo zagotovila, da bodo dodatni stroški povrnjeni ter da bodo udeleženci Erasmusa+ in Evropske solidarnostne enote lahko obdržali svoj status. Poslanci so pozivali, da se študentom zagotovi, da tekoče študijsko leto ne bo izgubljeno ter bo z virtualnim učenjem mogoče pridobiti potrebne akademske točke. Poslanci evropskega parlamenta so v svojem pismu komisijo pozivali, naj zagotovi, da bodo lahko udeleženci Evropske solidarnostne enote ohranili svoj status prostovoljcev za predvideno trajanje, tudi če je to bilo začasno prekinjeno. Tako bi lahko opravili svojo prostovoljno službo in ne bi tvegali izgube družinskega dodatka, kot je preživnina za otroke, ki je povezana s prostovoljnim statusom. Prav tako so priporočali, da se dejavnosti prostovoljcev Evropske solidarnostne enote preusmerijo, denimo z napotitvijo prostovoljcev v nacionalne sheme, vzpostavljene za reševanje pandemije COVID 19.

Četrtek, 16. april 2020 - 09:58

Zunanja politika/EU

“Ni čas za sebičnost in kaotično odzivanje, čas je za odločne ukrepe in solidarnost!”

Ljubljana, 16. april 2020 (MOREL)-  “Evropski parlament z resolucijo o evropskih ukrepih v spopadanju s pandemijo Covid-19 in njenimi posledicami šefe vlad EU poziva k učinkovitim in evropskim rešitvam in solidarnosti. Naše skupno sporočilo je danes zelo močno in odločno. Nobena država se z virusom ne more spopadati sama. Ni čas za egoizem in sebičnost, kaotično odzivanje, čas je za skupno ukrepanje, koordinacijo in dolgoročne obsežne investicije za blažitev ekonomskih in socialnih posledic pandemije,” je pred današnjim plenarnim zasedanjem na daljavo dejala evropska poslanka Tanja Fajon (S&D/SD).

Četrtek, 16. april 2020 - 09:55

Zunanja politika/EU

Zasedanje evropskega parlamenta v znamenju korona virusa

Bruselj, 16. april 2020 (MOREL)- Poslanke in poslanci evropskega parlamenta bodo danes in jutri  na izrednem plenarnem zasedanju v Bruslju razpravljali in glasovali o resoluciji o usklajenem odzivu EU na krizo COVID-19 ter zakonodajnih predlogih evropske komisije za reševanje posledic, ki so nastale ob izbruhu pandemije koronavirusa v Evropski uniji. Zaradi omejitev gibanja in potovanj v večini držav članic EU bodo poslanke in poslanci glasovali na daljavo.

Sreda, 8. april 2020 - 23:39

Zunanja politika/EU

Parlamentarne kuhinje bodo pripravile 3000 dnevnih obrokov za zdravstvene delavce ter za pomoči potrebne

Bruselj, 8. april 2020 (MOREL)-  Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli je predstavil ukrepe v podporo skupnostim v mestih, kjer deluje evropski parlament. Predsednik evropskega parlamenta David Sassoli je v današnji video izjavi predstavil aktivnosti parlamenta v podporo zdravstvenim delavcem in pomoči potrebnim ljudem v Bruslju. Predsednik je povedal:

Četrtek, 2. april 2020 - 12:28

Zunanja politika/EU

Fajon: “Brez takojšnjega ukrepanja EU bodo grški otoki otroško pokopališče!”

Ljubljana, 2 april 2020 (MOREL)-  Na petih grških otokih je danes okoli 37 tisoč migrantov, zmogljivosti je le za 6000 ljudi. Njihovo zdravje je slabo zaradi izjemno slabih pogojev, v katerih živijo že dolgo časa. V luči epidemije s korona virusom je nemogoče zagotoviti ustrezno zdravstveno oskrbo, izolacijo ali omejevanje socialnih stikov.“Zelo kmalu bomo morda priča novi humanitarni katastrofi na grških otokih. Evropska komisija je obljubila premestitev 1600 in najbolj ranljivih, 8 članic EU je ponudilo podporo, Slovenije ni med njimi. Našo vlado zato vnovič pozivam, naj premisli o tej odločitvi. Brez evropske solidarnosti bomo odgovorni za novo pokopališče, tudi otrok, in to na evropskih tleh,” je ob robu današnjega zasedanja odbora LIBE Evropskega parlamenta o razmerah na grških zunanjih mejah EU dejala evropska poslanka Tanja Fajon (S&D/SD).

Četrtek, 2. april 2020 - 12:25

Zunanja politika/EU

Mednarodni dan preverjanja dejstev v znamenju boja proti virusu dezinformacij o COVID-19

Bruselj, 2. april 2020 (MOREL)- Danes, 2. aprila, na mednarodni dan preverjanja dejstev, želi Evropski parlament prispevati k ozaveščanju o nevarnostih dezinformacij, ki ne vplivajo le na zdravje državljanov, temveč tudi na demokracijo. Medtem ko mnogi dan in noč bijejo bitko proti koronavirusu, so zdravstvene organizacije in preverjevalci dejstev odkrili še eno temno plat pandemije: nekateri posamezniki in organizacije krizo izkoriščajo za politične ali komercialne manipulacije, namesto, da bi podprli vse tiste, ki se trudijo pomagati.

Sreda, 25. marec 2020 - 22:24

Zunanja politika/EU

Jutri izredno plenarno zasedanje evropskega parlamenta

Bruselj, 25. marec 2020 (MOREL)- Predsednik evropskega parlamenta David Sassoli je za jutri  sklical izredno plenarno zasedanje, na katerem bodo poslanke in poslanci razpravljali in glasovali o prvih treh zakonodajnih predlogih Evropske komisije za reševanje posledic, ki so nastale ob izbruhu pandemije koronavirusa.

Sreda, 25. marec 2020 - 22:20

Zunanja politika/EU

Ukrepi EU za reševanje COVID-19 krize

Bruselj, 25. marec 2020 (MOREL)- Evropski parlament je zavezan k pomoči državam članicam pri soočanju z izbruhom koronavirusa COVID-19 ter reševanju socialno-ekonomskih vplivov in posledic, ki jih za seboj pušča kriza. Na izrednem plenarnem zasedanju 26. marca bo sprejeta potrebna zakonodaja za ublažitev posledic krize.

Sreda, 25. marec 2020 - 12:24

Zunanja politika/EU

EU za začetek pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo

Ljubljana, 25. marec 2020 (MOREL)- Predsednik odbora za zunanje zadeve pozdravlja odločitev držav članic o začetku pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo. Predsednik Odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve David McAllister (EPP, Nemčija) je po sklepu Sveta EU o začetku pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo dejal: "Sredi krize, ki je nastala zaradi izbruha koronavirusa, je EU premagala razlike in pokazala solidarnost med prijatelji. Pozdravljam zapoznelo odločitev o pričetku pristopnih pogovorov z Albanijo in Severno Makedonijo, a obžalujem, da smo na ta pomemben korak morali čakati do zdaj.

Sreda, 25. marec 2020 - 10:42

Zunanja politika/EU

Madžarska tone v dikaturo?

Bruselj, 25. marec 2020 (MOREL)- Odbor za državljanske svoboščine pri evropskem parlamentu je poudarol, da mora vsak izredni ukrep, ki ga madžarska vlada sprejema v boju proti pandemiji COVID-19, spoštovati temeljne vrednote EU. Predsednik odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Juan Fernando López Aguilar (S&D, Španija) je v zvezi z dogajanjem na Madžarskem, kjer vlada skušala razširiti svoja izvršilna pooblastila v času, ko so v državi razglašene izredne razmere, povedal:

Ponedeljek, 23. marec 2020 - 23:31

Zunanja politika/EU

Fajonova podprla ukrepe komisije za nadzor notranjih meja unije

Ljubljana, 23. marec 2020 (MOREL)- Evropska poslanka Tanja Fajon, koordinatorica za Schengen v Evropskem parlamentu, se je dopoldne na video konferenci s komisarko za notranje zadeve Ylvo Johansson in kolegi iz vodstva skupine Socialistov in demokratov pogovarjala o razmerah v schengenskem prostoru in na grških otokih. Tanja Fajon je podprla predloge Evropske komisije za koordinacijo ukrepov, povezanih z nadzorom na notranjih mejah, in med drugim poudarila, da je potrebna večja solidarnost med državami v schengenskem prostoru glede omejitev, posebej med sosednjimi državami, vključno z bolj jasnimi informacijami o sprejetih ukrepih (kot so zeleni pasovi), za zaščito verige s preskrbo, omogočanje potovanja ključnih delavcev, ljudi, ki se vračajo domov, in tovora.

Ponedeljek, 23. marec 2020 - 23:00

Zunanja politika/EU

COVID-19: Institucije EU z ukrepi za nakup nujne medicinske opreme

Bruselj, 23. marec 2020 (MOREL)- Evropski parlament sodeluje z državami članicami, da bi zagotovil nakup respiratorjev, mask in druge pomembne medicinske opreme, ki jo potrebujejo bolnišnice po vsej Evropski uniji. Minuli teden je Komisija vzpostavila posebno shemo za zbiranje medicinske opreme (preko rescEU), da bi lahko potrebna oprema za boj proti COVID-19 čimprej prišla do držav članic, ki se soočajo s pomanjkanjem. Oprema je potrebna za zdravljenje okuženih bolnikov, za zaščito zdravstvenih delavcev in za pomoč pri upočasnitvi širjenja virusa.

Petek, 20. marec 2020 - 08:44

Zunanja politika/EU

Izredno plenarno zasedanje evropskega parlamenta bo 26. marca,

Bruselj, 20. maarec 2020 (MOREL)- Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli je po videokonferenci z voditelji političnih skupin sklical izredno plenarno zasedanje, ki bo 26. marca, da bi odobrili ukrepe za reševanje krize, ki je nastala ob izbruhu koronavirusa COVID-19. To bo tudi prvo plenarno zasedanje, na katerem bo uporabljen sistem za glasovanje na daljavo.

Sreda, 18. marec 2020 - 10:12

Zunanja politika/EU

Evropa združena in pripravljena ukrepati

Bruselj, 18. marec 2020 (MOREL)- Predsednik evropskega parlamenta David Sassoli je  izjavil: “Evropa popravlja svojo sebičnost in pomanjkanje usklajevanja med nacionalnimi vladami ob izbruhu krize COVID-19. Izredno zasedanje evropskega sveta je prineslo zeleno luč predlogom komisije, ki jih je podprl tudi evropski parlament, da se lahko spopademo s širjenjem virusa in pomagamo državam, ki potrebujejo pomoč.

Ponedeljek, 16. marec 2020 - 18:34

Zunanja politika/EU

Sassoli: Strinjamo se z Von der Leyenovo - vlade ne smejo delovati enostransko

Bruselj, 16. marec 2020 (MOREL)- Iz prestavništva evropskega parlamenta v Sloveniji so poslali izjava predsednika Evropskega parlamenta Davida Sassolija o zadnjem odzivu Komisije glede koronavirusa COVID-19. “Po nedeljskem pozivu predsednice Evropske komisije morajo vlade držav članic prenehati z omejevanjem dobave medicinske opreme v EU in enostranskim ukrepanjem preprečevanja prostega gibanja med državami. Boj proti koronavirusu bijemo po vsej Evropi, potrebno ga je voditi z močnim usklajevanjem med vladami in institucijami EU. 

Ponedeljek, 16. marec 2020 - 18:24

Zunanja politika/EU

Zapiranje meja: Odbor za državljanske svoboščine zahteva sorazmernost in koordinacijo znotraj EU

Bruselj, 13. marec 2020 (MOREL)- Iz predstavništva evropskega parlamenta v Sloveniji so poslali izjavo predsednika odbora evropskega parlamenta za državljanske svoboščine Juana Fernanda Lópeza Aguilarja (S&D, Španija) o vnovični vzpostavitvi mejnega nadzora na nekaterih notranjih mejah schengenskega prostora zaradi izbruha novega koronavirusa.

Sreda, 11. marec 2020 - 10:20

Zunanja politika/EU

Evropski parlament razglasil izredne razmere?!

Bruselj, 11. marec 2020 (MOREL)- Voditelji političnih skupin v evropskem parlamentu so včeraj sprejeli spremenjen koledar parlamentarnih dejavnosti v prihajajočih tednih zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19.

Sreda, 11. marec 2020 - 10:18

Zunanja politika/EU

Parlament zavrača pritiske Turčije in zahteva skupno azilno politiko

Bruselj, 11. marec 2020 (MOREL)-  EU mora Grčiji priskočiti na pomoč pri upravljanju meje s Turčijo, hkrati pa zagotoviti pravico do azila vsem, ki ga potrebujejo, so poudarili številni evropski poslanci in poslanke. Večina poslanki in poslancev je v razpravi z evropsko komisarko za notranje zadeve Ylvo Johansson in hrvaškim predsedstvom Sveta EU kritizirala turškega predsednika Erdoğana, da izkorišča trpljenje ljudi za svoje politične namene. Številni so poudarili, da se begunska kriza iz leta 2015 ne sme ponoviti, in vztrajali, da mora EU posodobiti skupna pravila o azilu.

Torek, 10. marec 2020 - 22:20

Zunanja politika/EU

Dolgoročni proračun EU: Z manj ni mogoče storiti več, menijo poslanci

Bruselj, 10. marec 2020 (MOREL)-Poslanke in poslanci evroposkega parlamenta obžalujejo, ker države članice niso pripravljene EU zagotoviti ustreznih virov za soočanje z izzivi Unije.“Bolje noben dogovor kot slab dogovor”, so poudarjali poslanke in poslanci v razpravi o nedavnem vrhunskem zasedanju EU, na katerem se državam članicam še vedno ni uspelo poenotiti o skupnem stališču do večletnega finančnega okvira za obdobje med 2021 in 2027. Evropsko komisijo so pozvali, naj pripravi krizni načrt zaradi zamika začetka izvajanja novega večletnega proračuna EU, da bi tako zaščitili prejemnike sredstev EU kot so kmetje, mesta, regije, študenti, raziskovalci, podjetja ter nevladne organizacije po vsej Evropi.

Ponedeljek, 2. marec 2020 - 23:14

Zunanja politika/EU

Evropski parlament ne bo odpovedal zasedanja

Bruselj, 2. marec 2020 (MOREL/Fonet)- Evropski parlament je odpovedal več kot 100 že načrtovanih dogodkov zaradi korona virusa, vendar pa ne bo odpovedal zasedanje v Strasbourgu, ki bi prihodnji tedne, je danes sporočil predsednik evropskega parlamenta ‎David Sassoli.

Sreda, 19. februar 2020 - 20:44

Zunanja politika/EU

Predlog predsednika Michela o MFF za parlament ni sprejemljiv

Bruselj, 19. februar 2020 (MOREL)-  Člani pogajalske ekipe evropskega parlamenta so pred izrednim zasedanjem evropskega sveta o večletnem proračunu EU, ki bo jutri, ponovili nasprotovanje predlogu predsednika evropskega sveta Charlesa Michela.

Četrtek, 13. februar 2020 - 19:50

Zunanja politika/EU

Evropski parlament: Ustavimo nezakonito trgovino z mačkami in psi

Ljubljana, 13. februar 2020 (MOREL)- Za zaščito dobrega počutja živali, lastnikov hišnih ljubljenčkov in javnega zdravja evropske poslanke in poslanci pozivali k akcijskemu načrtu EU za odpravo nezakonite trgovine z domačimi živalmi. S 607 glasovi za, trije glasovi proti in 19 vzdržanimi so poslanke in poslanci v sredo sprejeli nezavezujočo resolucijo, v kateri zahtevajo ukrepanje proti nezakoniti trgovini s hišnimi ljubljenčki, ki povzroča trpljenje živali, širjenje bolezni in ustvarjanje visokih prihodkov za organizirani mednarodni kriminal.

Sreda, 12. februar 2020 - 21:35

Zunanja politika/EU

Čim hitreje je treba sprejeti dolgoročni proračun EU

Strasbourg, 12. februar 2020 (MOREL)- Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je na plenarnem zasedanju evropskega parlamenta v Strasbourgu poudarila, da je treba čim prej sprejeti večletni proračunski okvir EU za obdobje 2021-2027.

Sreda, 12. februar 2020 - 21:22

Zunanja politika/EU

Z Britanci za pošteno konkurenco so ključni “enaki pogoji”

Strasbourg, 12. februar 2020 (MOREL)- Evropski parlament je v sredo sprejel resolucijo,  ki predstavlja prvi prispevek poslank in poslancev za začetek pogajanj z britansko vlado o novem partnerstvu med EU in Veliko Britanijo  po izteku prehodnega obdobja. Besedilo so potrdili s 543 glasovi za, 39 proti in 69 vzdržanimi.

Sreda, 12. februar 2020 - 21:18

Zunanja politika/EU

Potrdili prostotrgovinski sporazum in sporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom

Strasbourg, 12. februar 2020 (MOREL)- Evropski parlament je danes potrdil trgovinski sporazum med EU in Vietnamom, "najsodobnejši in najambicioznejši sporazum, ki je bil kdajkoli sklenjen med EU in državo v razvoju". Poslanke in poslanci so sporazum o prosti trgovini potrdili s 401 glasom za, 192 glasovi proti in 40 vzdržanimi. "Najsodobnejši, celovit in ambiciozen sporazum, ki je bil kdajkoli sklenjen med EU in državo v razvoju" bo prispeval k sprejemu visokih standardov v regiji in bi lahko pripeljal do prihodnjega trgovinskega in naložbenega sporazuma na regionalni ravni, je bilo zapisano v spremljajoči resoluciji, ki je bila sprejeta s 416 glasovi za, 187 proti in 44 vzdržanimi. Sporazum je "močan signal v prid svobodne, poštene in vzajemne trgovine v času naraščajočih protekcionističnih nagnjenj in resnih izzivov večstranski trgovini, ki temelji na pravilih", so poudarili poslanke in poslanci.

Sreda, 12. februar 2020 - 21:08

Zunanja politika/EU

Dolgoročni proračun EU je orodje za prihodnost EU

Strasbourg, 12, februar 2020 (MOREL)- Poslanke in poslanci evropskega parlamneta so v razpravi o financiranju EU za obdobje 20121-2027 poudarili, da bo dal parlament svoj pristanek le takšnemu proračunu EU, ki bo ustrezno naslovil ambicije EU. Pogovori o proračunu pomenijo pogovore o prihodnosti EU, so poudarili poslanke in poslanci v razpravi z državno sekretarko za zunanje in evropske zadeve Nikolino Brnjac, ki je predstavljala Svet EU, ter s predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen.

Četrtek, 30. januar 2020 - 21:50

Zunanja politika/EU

En polnilec za vse vrste mobilnih naprav?!

Bruselj, 30. januar 2020 (MOREL)- Evropski parlament poziva evropsko komisijo, naj najkasneje do letošnjega julija pripravi izboljšana pravila o enotnem polnilniku. “Nujno je regulatorno ukrepanje EU” za zmanjšanje elektronskih odpadkov ter za spodbujanje potrošnikov k trajnostnim odločitvam, so v resoluciji, ki so jo sprejeli danes s 582 glasovi za, 40 proti in 37 vzdržanimi, poudarili poslanke in poslanci. Obenem so se zavzeli za obvezno uvedbo enotnega polnilnika za vse mobilne naprave.

Sreda, 29. januar 2020 - 19:29

Zunanja politika/EU

Evropski parlament potrdil izstopni dogovor med Veliko Britanijo in EU

Strasbourg, 29. januar 2020 (MOREL)- V sredo je Evropski parlament izstopni dogovor med EU iin Veliko Britanijo potrdil s 621 glasovi za, 49 proti in 13 vzdržanimi glasovi. V razpravi s hrvaško državno sekretarko za evropske zadeve Nikolino Brnjac v imenu hrvaškega predsedstva Sveta EU, predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, podpredsednikom Evropske komisije Marošem Šefčovičem in glavnim pogajalcem EU za brexit Michelom Barnierjem je parlament ocenil dosedanji postopek izstopa in prihodnje izzive.

Sreda, 29. januar 2020 - 19:23

Zunanja politika/EU

Evropski parlament obeležil 75. obletnico osvoboditve Auschwitza

Bruselj, 29. januar 2020 (MOREL)- Italijanska senatorka Liliana Segre je na slovesnosti v počastitev dneva spomina na holokavst spregovorila o svoji izkušnji grozot iz Auschwitza ter opozorila na dolžnost pričevanja. V navzočnosti ge. Anite Lasker-Wallfisch, svetovno znane čelistke in preživele članice ženskega orkestra iz Auschwitza, sta Mischa in Maxim Maisky izvedla skladbo "Iz judovskega življenja: Molitev" Ernesta Blocha na violončelu in klavirju.

Sreda, 29. januar 2020 - 10:48

Zunanja politika/EU

Predsedniki EU o prihodnosti Evrope na srečanju v hiši Jeana Monneta

Bruselj, 29. januar 2020 (MOREL)- Predsedniki treh osrednjih institucij EU se bodo v četrtek srečali na pogovorih o prihodnosti EU ter o trenutnih geopolitičnih izzivih. Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli, predsednik Evropskega sveta Charles Michel ter predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se bodo jutri srečali v kraju Bazoches-sur-Guyonne v Franciji v hiši Jeana Monneta, ki predstavlja simboličen kraj za zgodovino evropskega povezovanja. Govorili bodo o prihodnosti Evropske unije vključno s Konferenco o prihodnosti Evrope, ki naj bi se začela kmalu, pa tudi o aktualnih geopolitičnih izzivih ter o podnebnih ukrepih in digitalni preobrazbi.

Sreda, 22. januar 2020 - 18:41

Zanimivost/EU

V evropskem parlamentu o razmahu zdravljenja raka s pomočjo ciljane radionuklidne terapije

Bruselj, 22. januar 2020 (MOREL)- Evropska poslanka Tanja Fajon (SD/S&D) je danes v evropskem parlamentu v Bruslju gostila dogodek na temo ciljanega zdravljenja bolnikov z rakom. Ob robu predstavitve raziskave “Radionuklidna terapija: odkrivanje novih možnosti, ki jih prinaša zdravljenje raka s pomočjo ciljane radionuklidne terapije” so vrhunski evropski strokovnjaki predstavili inovativne načine diagnosticiranja in zdravljenja raka s sevanjem “znotraj telesa”, ki pomembno izboljšujejo preživetje bolnikov in kakovost njihovega življenja.

Četrtek, 16. januar 2020 - 17:20

Zunanja politika/EU

Stanje pravne države na Poljskem in Madžarskem se slabša

Strasbourg, 16. janaur 2020 (MOREL)- Razprava EU s Poljsko in Madžarsko še ni prinesla prilagoditve teh dveh držav temeljnim vrednotam EU, je danes opozoril evropski parlament.V resoluciji, ki je bila danes sprejeta s glasovi 446 za, 178 proti in 41 vzdržanimi, poslanke in poslanci ugotavljajo, da poročila Evropske komisije, Združenih narodov, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi ter Sveta Evrope nakazujejo, da "se  je položaj tako na Poljskem kot tudi na Madžarskem po sprožitvi 7. člena Pogodbe o EU poslabšal."

Torek, 14. januar 2020 - 15:50

Zunanja politika/EU

Plenkovič odfrcnil kritike evropskih poslancev

Strasborug, 14. januar 2020 (MOREL)- Hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković je Evropskemu parlamentu in predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen predstavil prednostne naloge predsedovanja Hrvaške Svetu EU. Hrvaško predsedstvo namerava pod motom “Močna Evorpa v izzivov polnem svetu" zagotoviti ustrezne odgovore na skrbi evropskih državljanov, je v svojem govoru poudaril premier Plenković. Izpostavil je štiri sklope programa predsedovanja, v katerih je poudarek na Evropi, ki se razvija, povezuje, varuje in je vplivna na globalni ravni.

Torek, 10. december 2019 - 10:26

Zunanja politika/EU

Velika večina vprašanih želi več informacij o EU

Bruselj, 10. december 2019 (MOREL)- Parlemeter 2019 prav tako daje odgovore na vprašanje, za katere z EU povezane informacije bi bili zainteresirani evropski državljanke in državljani ter kako bi se lahko bolj vključili v oblikovanje odločitev na ravni EU. Več kot tri četrtine (77%) vprašanih Evropejk in Evropejcev (v Sloveniji 72%) je odgovorilo, da bi želeli prejemati več informacij o dejavnostih institucij EU.

Sreda, 27. november 2019 - 20:00

Zunanja politika/EU

Tanja Fajon:Novi Evropski komisiji želim uspešno delo!

 Strasborug, 27. november 2019 (MOREL)- "Po petih mesecih napornih in težkih pogajanj in zaslišanj smo dobili predlog nove Evropske komisije, ki sem ga danes na glasovanju podprla," je izvolitev nove evropske komisije komentirala Tanja Fajon. 

Sreda, 27. november 2019 - 19:44

Zunanja politika/EU

Evropski parlament izvolil Evropsko komisijo Ursule von der Leyen

Strasbourg, 27. november 2019 ( MOREL)- Evropski parlament je danes potrdil nove komisarje, ki jih je na plenarnem zasedanju predstavila predsednica Komisije von der Leyen. Na tajnem glasovanju so poslanke in poslanci potrdili nov kolegij komisarjev s 461 glasovi za, 157 proti in 89 vzdržanimi.

Arhiv

PonTorSreČetPetSobNed
     12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Vita

UJFAIR

NepremiÄŤnine Si21 Avto.info

Luksuz.net

Prometej