Ponedeljek, 27. januar 2020 - 14:08

Gospodarstvo/Slovenija

Gospodarsko razpoloženje na mesečni ravni višje na letni nižje

Ljubljana, 27. januar 2020 (MOREL)- Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v januarju 2020 (4,1 odstotne točke) za 1,1 odstotne točke višja kot v decembru 2019 (3,0 odstotne točke). Na zvišanje kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni so vplivali kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,6 odstotne točke), v storitvenih dejavnostih (za 0,4 odstotne točke), med potrošniki (za 0,3 odstotne točke) ter v gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bil negativen (za 0,3 odstotne točke).

Ponedeljek, 27. januar 2020 - 14:06

Gospodarstvo/Slovenija

Prodaja storitev višja tudi na letni ravni

Ljubljana, 27. januar 2020 (MOREL)- Zniževanje rasti prihodka na letni ravni, ki smo ga zaznavali v zadnjih mesecih, se je nadaljevalo tudi v novembru 2019. Novembrska rast – bila je 3,5-odstotna – je bila za skoraj 4 odstotne točke nižja kot v novembru 2018. Nižja medletna rast prihodka od prodaje storitev je bila  predvsem posledica padca prihodka v dejavnosti promet in skladiščenje.

Ponedeljek, 27. januar 2020 - 14:05

Gospodarstvo/Slovenija

Prihodek od prodaje storitev v novembru 2019 višji kot v prejšnjem mesecu

Ljubljana, 27. januar 2020 (MOREL)- Prihodek od prodaje storitev je bil v novembru 2019 na mesečni ravni višji za 0,2 %. Najizraziteje se je zvišal v poslovanju z nepremičninami (za 2,6 %), vendar pa je na rast prihodka v storitvenih dejavnostih bolj vplival višji prihodek v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 1,9 %).

Ponedeljek, 27. januar 2020 - 14:04

Gospodarstvo/Slovenija

Porast oskrbe z energenti v decembru 2019

Ljubljana, 27. januar 2020 (MOREL)- V decembru 2019 smo zaznali porast oskrbe pri vseh energentih, razen pri drugih naftnih proizvodih in pri koksu. Oskrbi pri teh dveh spremljanih kategorijah sta se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšali za 34 %, oziroma za 17 %.

Ponedeljek, 27. januar 2020 - 14:02

Gospodarstvo/Slovenija

Proizvodnja električne energije v decembru manjša kakor v novembru

Ljubljana, 27. januar 2020 (MOREL)- Neto proizvodnja električne energije je decembra 2019 znašala 1473 GWh in se je glede na november 2019 zmanjšala za 4 %. Poraba električne energije se je v decembru 2019 v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala za 4 % in je znašala 1242 GWh. Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah se je v decembru 2019 glede na prejšnji mesec zmanjšala za 15 %, v termoelektrarnah pa je bila za 3 % večja. Proizvodnja električne energije v jedrski elektrarni Krško se je povečala za 4 %.

Ponedeljek, 27. januar 2020 - 13:57

Gospodarstvo/Slovenija

Ta teden odpira vrata 31. Alpe-Adria sejem

Ljubljana, 27. januar 2020 (MOREL)- Letošnja  sejma Alpe-Adria in Sejmi okusov bosta potekala od srede do nedelje na Gospodarskem razstavišče v Ljubljan. Na slovesnem odprtju v sredo, 29. januarja, dopoldne bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek tudi uradno odprl 31. Alpe-Adria.

Ponedeljek, 27. januar 2020 - 13:44

Gospodarstvo/Slovenija

OZS tudi do nove vlade z enakimi zahtevami

Ljubljana, 27. januar. 2020 (MOREL) – Pred dobrim tednom dni je predsednik vlade Marjan Šarec na skupščini Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) izrazil podporo obrtnikom in podjetnikom pri reševanju težav. Tudi danes je Šarec v svoji odstopni izjavi poudaril, da je zahteve OZS treba izvesti.

Petek, 24. januar 2020 - 21:28

Gospodarstvo/Slovenija

Do konca novembra že skoraj 15 milijonov turističnih prenočitev

Ljubljana, 24. januar 2020 (MOREL)- Od januarja do konca novembra 2019 je bilo v Sloveniji zabeleženih več kot 5,9 milijona prihodov turistov in skoraj 15 milijonov njihovih prenočitev, kar je 5 % več prihodov in 1 % več prenočitev kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Petek, 24. januar 2020 - 21:01

Gospodarstvo/Slovenija

Največ prenočitev v zdraviliških občinah

Ljubljana, 24. januar 2020 (MOREL)- Na ravni vrst turističnih občin je bilo v novembru 2019 ustvarjenih največ prenočitev turistov v zdraviliških občinah, 36 % ali skoraj 250.000; sledila je občina Ljubljana z 18 % vseh prenočitev. V obmorskih občinah je bilo ustvarjenih 15 %, v gorskih pa 13 % vseh prenočitev. Najmanj prenočitev so turisti ustvarili v mestnih (10 %) in drugih občinah (9 %).

Petek, 24. januar 2020 - 20:32

Gospodarstvo/Slovenija

Med tujimi turisti prevladovali turisti iz Italije

Ljubljana, 24. januar 2020 (MOREL)- Ključni turistični trgi, od koder so bili tuji turisti, ki so v novembru 2019 ustvarili v Sloveniji največ turističnih prenočitev, so bili: Italija (19 % ali skoraj 83.000 prenočitev), Avstrija (17 %), Hrvaška (8 %), Srbija (7 %), Nemčija (6 %) in skupina »druge azijske države« (4 %).

Petek, 24. januar 2020 - 11:34

Gospodarstvo/Slovenija

Prihodov in prenočitev turistov v novembru lani manj kot v novembru 2018

Ljubljana, 24. januar 2020 (MOREL)- V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji je bilo v novembru 2019 zabeleženih nekaj več kot 290.000 prihodov turistov in več kot 702.000 turističnih prenočitev.

Četrtek, 23. januar 2020 - 21:45

Gospodarstvo/Slovenija

Namere potrošnikov o večjih naložbah

Ljubljana, 23,. januar 2929 (MOREL)-  Pričakovanja potrošnikov glede nakupa ali gradnje stanovanja so se glede na prejšnje četrtletje izboljšala za 4 odstotne točke. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem so se izboljšala tudi pričakovanja glede nakupa avtomobila (za 2 odstotni točki). Slednja so bila od vrednosti na začetku leta 2019, ko so bila najvišja v zadnjih 15 letih, nižja za 3 odstotne točke.

Četrtek, 23. januar 2020 - 21:43

Gospodarstvo/Slovenija

Zaupanje potrošnikov na mesečni ravni nekoliko boljše

Ljubljana, 23. januar 2020 (MOREL)-  Kazalnik zaupanja potrošnikov se je v januarju 2020 glede na december 2019 izboljšal za 2 odstotni točki, od dolgoletnega povprečja pa je bil višji za 6 odstotnih točk.

Četrtek, 23. januar 2020 - 21:19

Gospodarstvo/Slovenija

Poslovni dogodek v novomeškem Revozu

Novo mesto, 23. januar 2020 (MOREL)- Danes je v organizaciji direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo na ministrstvu za zunanje zadeve v sklopu serije dogodkov "Business-to-Diplomacy" (B2D)  v sodelovanju s francoskim veleposlaništvom in Renault-Revozom potekal poslovni dogodek na sedežu podjetja Renault-Revoz d.d. v Novem mestu. Na vabilo  Dobrana Božiča, državnega sekretarja na zunanjem ministrstvu in Kaana Ozkana, predsednika uprave Skupine Renault-Revoz, se je dogodka udeležilo več kot 45 tujih diplomatov – veleposlanikov, ekonomskih svetovalcev iz 30 tujih diplomatskih predstavništev akreditiranih v Republiki Sloveniji.

Torek, 21. januar 2020 - 14:47

Gospodarstvo/Slovenija

Počivalšek za odpravo neenakosti med samozaposlenimi v kulturi in gospodarstvu

Ljubljana, 21. januar 2020 (MOREL)- Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je na današnji seji upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) obrtnikom in podjetnikom obljubil podporo pri reševanju njihovih problemov in se med drugim zavzel za odpravo neenakosti med samozaposlenimi v kulturi in gospodarstvu. Med ključnimi problemi pa kljub rekordni brezposelnosti ostaja pomanjkanje delovne sile v obrti in podjetništvu.

Torek, 21. januar 2020 - 11:52

Gospodarstvo/Slovenija

Stefan Vavti pričel z opravljanjem funkcije člana uprave

Stefan Vavti

Stefan Vavti

Ljubljana, 21.januar 2020 (MOREL)- Banka Sparkasse, d. d., ki je s Stefanom Vavtijem okrepila svojo upravo na področju prodaje, bo odslej poslovala s tri-člansko upravo. Stefan Vavti je z dnem 16.februarja pridobil dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave. Upravi Banke Sparkasse d. d. se je tako kot novi član pridružil bančnik z bogatimi mednarodnimi izkušnjami. Stefan Vavti bo poleg Andreja Plosa (predsednik), ki bo skrbel za splošno finančno področje in Thomasa Jurkowitscha, LL.M. (član), ki skrbi za področje upravljanja s tveganji in pravne zadeve, kot tretji član uprave skrbel za prodajno področje.

Torek, 21. januar 2020 - 10:09

Gospodarstvo/Slovenija

Stanovanjska gradnja ima negativni predznak

Ljubljana, 21. januar 2020 (MOREL)- Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v decembru 2019, je bila predvidena gradnja 237 stanovanj, to je za 25 % manj stanovanj, kot jih je bilo predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v novembru 2019. Večina stanovanj, 81 % vseh, je načrtovanih v enostanovanjskih stavbah, 40 stanovanj v večstanovanjskih stavbah, 4 stanovanja pa v stanovanjskih stavbah za posebne družbene skupine.

Torek, 21. januar 2020 - 10:07

Gospodarstvo/Slovenija

Prodaja živali in mleka narasla, jajc pa padla

Ljubljana, 21. januar 2020 (MOREL)- Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila v novembru 2019 za 4 % višja kot v novembru 2018. Vrednost odkupljene živine je bila višja za skoraj 7 %, vednost odkupljene perutnine za približno 5 % in vrednost odkupljenega mleka za 6 %.

Torek, 21. januar 2020 - 10:05

Gospodarstvo/Slovenija

Sadje je bilo lani dražje, kot leta 2018

Ljubljana, 21. januar 2020 (MOREL)- Vrednost v novembru 2019 odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila za skoraj 10 % višja kot v novembru 2018. Vrednost odkupljenih alkoholnih pijač je bila višja za skoraj 13 % in vrednost odkupljenega sadja za skoraj 7 %.

Torek, 21. januar 2020 - 09:58

Gospodarstvo/Slovenija

Vrednost odkupa v skupini poljedelstvo precej višja kot v novembru 2018

Ljubljana, 21. januar 2020 (MOREL)- Vrednost v novembru 2019 odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila za skoraj 41 % višja kot v novembru 2018. Višja je bila predvsem zaradi višje vrednosti odkupljenih žit, med temi pa predvsem zaradi višje vrednosti odkupljene koruze v zrnju, ker je bila količina te koruze večja kot v novembru 2018.

Ponedeljek, 20. januar 2020 - 17:34

Gospodarstvo/Slovenija

Trije Slovenci za eno leto na specializacijo na Nizozemsko

Ljubljana, 20. januar 2020 (MOREL)- Na podlagi sporazuma o pridruženem članstvu Slovenije z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA), ki omogoča tudi zaposlitev državljanov Republike Slovenije v ESI, bodo trije strokovnjaki iz Slovenije, za obdobje do enega leta, napoteni na delo (sekundiranje) v njihov center v Noordwijku na Nizozemskem.

Ponedeljek, 20. januar 2020 - 14:03

Gospodarstvo/Slovenija

Odprtje najsodobnejšega nakupovalnega središča ALEJA je pred vrati

Nakupovalno središče ALEJA

Nakupovalno središče ALEJA

Ljubljana, 20. januar 2020 (MOREL)-  V Sloveniji bomo dobili najsodobnejše nakupovalno središče ALEJA v Ljubljani v Šiški. Svoja vrata bo za vse obiskovalce, željne nakupov, zabave in druženja, odprlo v četrtek, 19. marca, ob 9. uri.

Ponedeljek, 20. januar 2020 - 10:46

Gospodarstvo/Slovenija

Lani izdanih 5 odsotkov manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v letu 2018

Ljubljana, 20. januar 2020 (MOREL)- Lani je bilo izdanih 6.231 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 5 % manj kot v letu 2018; za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih 6 % manj, za nestanovanjske stavbe pa 3 % manj kot v letu 2018. Površina vseh stavb, za katera so bila izdana gradbena dovoljenja v letu 2019, naj bi merila 1.599.689 m2, kar je za 7 % manj, kot naj bi merila površina stavb, za katere so bila izdana gradbena dovoljenja v letu 2018; površina stanovanjskih stavb naj bi bila manjša za 6 %, površina nestanovanjskih stavb pa za 8 %.

Petek, 17. januar 2020 - 14:35

Gospodarstvo/Slovenija

V Združenju Manager tudi novi izvršni direktor ali direktorica

Saša Mrak in Aleksander Zalaznik

Saša Mrak in Aleksander Zalaznik

Ljubljana, 17. janaur 2020 (MOREL)-  Predsednik Združenja Manager Aleksander Zalaznik marca 2020 zaključuje svoj drugi triletni uspešni mandat na čelu združenja. Naslednika častne funkcije bo po šestih letih konec marca izvolil Upravni odbor Združenja Manager, razpis za novega predsednika ali predsednico pa bo objavljen 23. januarja. V ponedeljek, 20. januarja, bo tudi že objavljen razpis za novega izvršnega direktorja ali direktorico. Saša Mrak Hendrickson namreč zaradi poroke in selitve v tujino nadaljnji razvoj in rast Združenja Manager prepušča nasledniku.

Petek, 17. januar 2020 - 14:16

Gospodarstvo/Slovenija

Slovenija bo tudi v letu 2020 atraktivna za avstrijske investicije

Ljubljana, 17. janaur 2020 (MOREL)- Zadnja anketa ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana na temo aktualne gospodarske in investicijske klime v Sloveniji je razkrila, da je za avstrijskimi podružnicami v Sloveniji zelo uspešno leto 2019 in da v leto 2020 vstopajo z mešanimi pričakovanji. Kar posebej rezveseljuje, je, da 75 % avstrijskih podjetnikov meni, da bo Slovenija tudi v letu 2020 atraktivna za nove investicije. Peter Hasslacher, direktor ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana, je izpostavil: »Slovenija je privlačna za avstrijske investicije predvsem zaradi geografske lege, neposredne bližine in kvalificirane delovne sile. Kot del skupnega trga EU nudi številne prednosti, obenem pa omogoča neposredni dostop do trga Jugovzhodne Evrope.«

Četrtek, 16. januar 2020 - 19:27

Gospodarstvo/Slovenija

Delovno aktivnih oseb v novembru 2019 nekaj več kot 901.700

Ljubljana, 16. januar 2020 (MOREL)-  Konec novembra 2019 je bilo v Sloveniji okoli 901.700 delovno aktivnih oseb; od tega je bilo 55,1 % (ali nekaj več kot 496.700) moških in 44,9 % (ali približno 405.000) žensk. Število zaposlenih oseb se je v primerjavi s prejšnjim mesecem zvišalo za 0,1 % (na približno 808.900), število samozaposlenih oseb pa se skoraj ni spremenilo. Število zaposlenih žensk se je zvišalo za nekaj več kot 500 (na nekaj manj kot 374.300), število zaposlenih moških pa je ostalo skoraj enako (nekaj več kot 434.600).

Sreda, 15. januar 2020 - 14:29

Gospodarstvo/Slovenija

V 3. četrtletju 2019 po cestah opravljenih za 9 % več tonskih kilometrov kot v istem obdobju 2018

Ljubljana, 15. janaur 2020 (MOREL)- Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so od julija do septembra 2019 prepeljala 23,3 milijonov ton blaga in pri tem opravila 6 milijard tonskih kilometrov.

Sreda, 15. januar 2020 - 14:27

Gospodarstvo/Slovenija

Železnica znova postaja zanimva za potovanja

Ljubljana, 15. janaur 2020 (MOREL)- Vlaki so po slovenskih tirih v 3. četrtletju 2019 prepeljali skoraj 3,5 milijona potnikov ali za 4 % več kot v 3. četrtletju 2018. Opravili so 184 milijonov potniških kilometrov ali za 8 % več kot v 3. četrtletju 2018. 

Sreda, 15. januar 2020 - 14:26

Gospodarstvo/Slovenija

Med prvič v Sloveniji registriranimi osebnimi avtomobili okoli 5.200 novih

Ljubljana, 15. januar 2020 (MOREL)- V novembru 2019 je bilo prvič v Sloveniji registriranih okoli 10.200 cestnih motornih vozil ali približno enako število kot v novembru 2018. 

Sreda, 15. januar 2020 - 14:24

Gospodarstvo/Slovenija

Avtobusi, letala in ladje prepeljale manj potnikov kot običajno

Ljubljana, 15. januar 2020 (MOREL)- Avtobusi v javnem linijskem prevozu (medkrajevnem in mednarodnem) so v novembru 2019 prepeljali 3 milijone potnikov (za 3 % več kot v novembru 2018). Pri tem so opravili 55,6 milijona potniških kilometrov, kar je za 5 % več kot v novembru 2018. Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v novembru 2019 prepeljali nekaj več kot 6,1 milijona potnikov ali za 2 % manj kot v istem mesecu prejšnjega leta.

Sreda, 15. januar 2020 - 14:22

Gospodarstvo/Slovenija

Povprečna plača za november 2019 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro

Ljubljana, 15. januar 2020 (MOREL)- Povprečna neto plača za november 2019 je bila glede na plačo za oktober 2019 višja v obeh sektorjih: v zasebnem sektorju za 12,9 %, v javnem sektorju pa za 5,0 % (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 2,2 %).

Sreda, 15. januar 2020 - 14:20

Gospodarstvo/Slovenija

Novembrske plače so bile statistično večje za najmanj 10 odstotkov

Ljubljana, 15. januar 2020 (MOREL)- Povprečna bruto plača za november 2019 je znašala 1.897,90 EUR in je bila nominalno za 9,0 %, realno pa za 8,9 % višja od plače za oktober 2019. Tolikšna razlika v višini povprečne plače glede na prejšnji mesec je bila predvsem posledica višjih izrednih izplačil, izplačanih s plačo za november 2019.Povprečna bruto plača za november 2019 je znašala 1.897,90 EUR; od bruto plače za oktober 2019 je bila višja, in sicer nominalno za 9,0 %, realno pa za 8,9 %. Povprečna neto plača za november 2019 je znašala 1.234,75 EUR in je bila od neto plače za oktober 2019 nominalno višja za 10,0 %, realno pa za 9,9 %.

Torek, 14. januar 2020 - 22:43

Gospodarstvo/Slovenija

Tovornjakarji ustvarjajo donosen promet

Lljubljana, 14. janaur 2020 (MOREL)- S slovenskimi tovornimi vozili je bilo v 3. četrtletju 2019 prepeljanega v notranjem prevozu za 5 % manj blaga, v mednarodnem prevozu pa za 12 % več blaga kot v istem obdobju prejšnjega leta. Pravne osebe so opravile za 6 % več tonskih kilometrov, fizične za 20 % več.

Torek, 14. januar 2020 - 22:40

Gospodarstvo/Slovenija

Iz zasebnih gozdov novembra odkupljenega manj lesa

Ljubljana, 14. janaur 2020 (MOREL)- V novembru 2019 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 3,3 milijona EUR, to je za približno 37 % manj, kot je bil vreden les, odkupljen v predhodnem mesecu. Vrednost odkupa hlodov za žago in furnir je bila nižja za okoli 40 %, vrednost odkupa lesa za celulozo za skoraj 34 %, vrednost odkupa drugega industrijskega lesa za okoli 36 % in vrednost odkupa lesa za kurjavo za približno 7 %.

Četrtek, 9. januar 2020 - 16:13

Gospodarstvo/Slovenija

Največ investicij in tekočih izdatkov v osrednjeslovenski regiji

Ljubljana, 9. janaur 2020 (MOREL)- Struktura investicij, vloženih v varstvo okolja, po statističnih regijah kaže, da je največji delež vrednosti vseh investicij prispevala osrednjeslovenska (40,2 %), sledili sta spodnjeposavska (20,4 %) in savinjska regija (10,0 %).

Četrtek, 9. januar 2020 - 16:11

Gospodarstvo/Slovenija

Vrednost investicij in tekočih izdatkov v Sloveniji v 2018 nekoliko višja kot v 2017

Ljubljana, 9. janaur 2020 (MOREL)- Za investicije v varstvo okolja je bilo v letu 2018 namenjenih 238 milijonov EUR ali 2,1 % več kot v letu 2017. V celotni strukturi investicij v varstvo okolja v letu 2018 so obsegale največji delež investicije za ravnanje z odpadki, in sicer 30,2 % (72 milijonov EUR).

Četrtek, 9. januar 2020 - 16:09

Gospodarstvo/Slovenija

V državo več uvozili, kot izvozili

Ljubljana, 9. januar 2020 (MOREL)- V obdobju od januarja do novembra 2019 skupaj je bil pri trgovanju s tujino ustvarjen primanjkljaj v vrednosti 152,2 milijona EUR. Pokritost uvoza z izvozom je bila 99,5-odstotna.

Četrtek, 9. januar 2020 - 16:08

Gospodarstvo/Slovenija

Slovenski izvoz v države nečlanice EU se je lani povečal

Ljubljana, 9. januar 2020 (MOREL)- Blagovna menjava z državami nečlanicami EU je v novembru 2019 še naprej naraščala. Izvoz v te države je v novembru 2019 dosegel vrednost 856,7 milijona EUR ali 28,7 % več kot v novembru 2018. Uvoz iz teh držav pa je znašal 793,7 milijona EUR ali 24,5 % več kot v novembru 2018. V mesecih od januarja do konca novembra 2019 skupaj je bila stopnja rasti glede na isto obdobje leta 2018 pri izvozu 26,1-odstotna, pri uvozu pa 37,7-odstotna. 

Četrtek, 9. januar 2020 - 16:05

Gospodarstvo/Slovenija

Uvoz in izvoz novembra lani večja kot leta 2018

Ljubljana, 9. januar 2020 (MOREL)- Izvoz in uvoz Slovenije sta bila v novembru 2019 višja kot v novembru 2018 (predvsem zaradi povečanja vrednosti trgovanja z državami nečlanicami EU). Tako izvoz kot uvoz sta od začetka leta do konca novembra 2019 že presegla vrednost 30 milijard evrov.

Sreda, 8. januar 2020 - 23:15

Gospodarstvo/Slovenija

Inženirka leta 2019 je Aida Kamišalić Latifić: »Znanja ti ne more vzeti nihče.«

Lanska inženirka leta Dora Domanjko in Inženirka leta Aida Kamisalič Latifič (desno)

Lanska inženirka leta Dora Domanjko in Inženirka leta Aida Kamisalič Latifič (desno)

Ljubljana, 8. janaur 2020 (MOREL)- Na današnji večerni slavnostni razglasitvi v Cankarjevem domu v Ljubljani, so naziv Inženirka leta 2019 podelili  Aidi Kamišalić Latifić. Doktorica in soizumiteljica patenta, se kot raziskovalka na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, ukvarja predvsem s tehnologijo veriženja blokov. Kipec ji je na dogodku izročila lanska, prva slovenska inženirka leta Dora Domajnko.

Sreda, 8. januar 2020 - 14:50

Gospodarstvo/Španija

Na čelu španskega Seat ni več Luca de Meo

Martorell, 8. januar 2020 – Španski izdelovalec avtomobilov SEAT je včeraj sporočil, da je Luca de Meo na svojo zahtevo in v dogovoru s koncernom Volkswagen odstopil z mesta predsednika uprave družbe SEAT. Luca de Meo za zdaj ostaja član koncerna. Mesto predsednika uprave družbe SEAT bo do nadaljnjega prevzel Carsten Isensee, podpredsednik uprave, odgovoren za finance, ki bo še naprej opravljal svoje funkcije. Navedene spremembe v upravnem odboru družbe SEAT so začele veljati včeraj,

Torek, 7. januar 2020 - 18:21

Gospodarstvo/Slovenija

Telemach z lastno sončno elektrarno postaja samooskrben na področju električne energije

Ljubljana, 7. januar 2020 (MOREL)- Podjetje Telemach v letošnjem letu svoje družbeno odgovorne aktivnosti poleg varnosti otrok na spletu razširja tudi na področje okolju prijaznega delovanja. V sklopu okoljske in družbeno osredotočene misije za boljši jutri so investirali tudi v sončno elektrarno, ki jo je zgradil GEN-I. Z elektrarno bodo skrbeli za lastne potrebe po energiji in prispevali svoj del k razvoju krožnega gospodarstva. Konec leta 2019 je tako na več kot 3.000 m2 veliki strehi upravne stavbe Telemacha začela delovati sončna fotonapetostna elektrarna, ki obsega 866 PV polikristalnih modulov BISOL, priključna moč znaša 242,48 kWp, letna proizvodnja pa je ocenjena na 254.100kWh.

Ponedeljek, 6. januar 2020 - 23:58

Gospodarstvo/Slovenija

Obrtniške želje ob nove letu

Ljubljana, 6. januar 2020 (MOREL)-Obrtniki in podjetniki si v letu 2020 želijo bolj fleksibilno zaposlovanje in odpuščanje, razbremenitev stroškov plač, odpravo birokratskih ovir ter da bi jim država tudi po upokojitvi omogočila pravico do polne pokojnine ob nadaljevanju dejavnosti. Le četrtina vprašanih pa se strinja z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. To je med drugim pokazala anketa, ki jo je med svojimi člani ob zaključku leta 2019 izvedla Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS).   

Petek, 3. januar 2020 - 21:45

Gospodarstvo/Slovenija

Na Generali zavarovalnici združili znanje, produkte in moč dveh zavarovalnic

Ljubljana, 3. januar 2020 (MOREL) – Danes sta se z vpisom v sodni register tudi uradno združili zavarovalnici Adriatic Slovenica in Generali zavarovalnica. Združena zavarovalnica, ki ima sedež v Ljubljani, zdaj na trgu posluje pod imenom Generali zavarovalnica.

Torek, 31. december 2019 - 22:42

Gospodarstvo/Slovenija

Evropske mlekarne odkupile več mleka

Ljubljana, 31. december 2019 (MOREL)- Mlekarne v EU so v prvih devetih mesecih leta 2019 odkupile za 0,4 % več kravjega mleka kot v istem obdobju 2018.

Torek, 31. december 2019 - 22:40

Gospodarstvo/Slovenija

Mlekarne so v novembru proizvedle predvsem več masla, manj pa sira in fermentiranih mlečnih izdelkov

Ljubljana, 31. december 2019 (MOREL)- V novembru 2019 so mlekarne proizvedle skoraj 290 ton masla. To je več kot 22 % več kot v predhodnem mesecu in več kot 16 % več kot v novembru 2018. Proizvodnja konzumnega mleka je bila le malenkostno višja kot v predhodnem mesecu in kot novembra lani. Proizvodnji sira in fermentiranih mlečnih izdelkov sta bili v novembru 2019 okrog 9 % manjši kot v predhodnem mesecu, v primerjavi s proizvodnjo v novembru lani pa so mlekarne proizvedle skoraj 4 % manj fermentiranih mlečnih proizvodov in skoraj 5 % manj sira.

Torek, 31. december 2019 - 22:35

Gospodarstvo/Slovenija

Tudi v novembru odkupljenega več mleka kot pred letom dni

Ljubljana, 31. dece,ber 2019 (MOREL)- November 2019 je bil že četrti mesec zapored, v katerem je bil odkup mleka s kmetijskih gospodarstev večji kot v istem mesecu prejšnjega leta. V novembru 2019 je bilo odkupljenih več kot 44.100 ton kravjega mleka  ali za 2 % več kot v novembru 2018 in za 4,3 % manj kot v predhodnem mesecu. Skupna količina mleka, odkupljenega od januarja do novembra 2019, pa je bila za 1,5 % manjša kot v istem obdobju 2018.

Ponedeljek, 30. december 2019 - 23:30

Gospodarstvo/Slovenija

Turisti najraje prenočujejo v hotelih, ne pri zasebnikih

Ljubljana, 30. december 2019 (MOREL)- Največ turističnih prenočitev v novembru 2019 je bilo zabeleženih v nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah (več kot 250.000 ali 35 % vseh turističnih prenočitev), sledila je občina Ljubljana (18 %), nato pa obmorske občine (14 %) in gorske občine (13 %).

Ponedeljek, 30. december 2019 - 23:27

Gospodarstvo/Slovenija

Tuji turisti ustvarili skoraj 450.000 prenočitev

Ljubljana, 31. december 2019 (MOREL)- V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v novembru 2019 zabeleženih 99.000 prihodov domačih turistov (3 % manj kot v novembru 2018) in skoraj 193.000 prihodov tujih turistov (1 % več kot v novembru 2018). Domači turisti so v tem mesecu ustvarili skoraj 269.000 prenočitev (5 % manj kot v lanskem novembru), tuji pa skoraj 450.000 prenočitev (6 % manj kot v lanskem novembru).

Petek, 27. december 2019 - 21:30

Gospodarstvo/Slovenija

Padec oskrbe z energenti v novembru 2019

Ljubljana, 27. december 2019 (MOREL)- V novembru 2019 smo zaznali padec oskrbe pri vseh energentih, razen pri zemeljskemu plinu in pri koksu. Oskrbi pri teh dveh spremljanih kategorijah sta se v primerjavi s prejšnjim mesecem povečali za 17 %, oziroma za 3 %.

Arhiv

PonTorSreČetPetSobNed
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Vita

UJFAIR

NepremiÄŤnine Si21 Avto.info

Luksuz.net

Hotel & Gasthof zum Hirsch