Nedelja, 17. januar 2021 - 19:22

Gospodarstvo /Slovenija

Gradbinci tudi v času epidemije delajo

Ljubljana, 17. januar 2021 (MOREL)- Vrednost v novembru 2020 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v oktobru, in sicer za 12,2 %. Vrednost opravljenih gradbenih del se je tako po znižanju v zadnjem mesecu v primerjavi s prejšnjim mesecem tokrat ponovno zvišala. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila višja za 5,0 %, pri čemer je bila vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah višja za 5,9 %, na nestanovanjskih stavbah pa za 8,8 %. Tudi vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih je bila višja, in sicer kar za 17,5 %. 

Petek, 15. januar 2021 - 21:19

Gospodarstvo /Slovenija

Epidemija je zmanjšala promet na železnici

Ljubljana, 15. januar 2021 (MOREL)- Vlaki so po slovenskih tirih v 3. četrtletju 2020 prepeljali približno 2,2 milijona potnikov ali za 35 % manj kot v 3. četrtletju 2019. Pri tem so opravili 129 milijonov potniških kilometrov ali za 30 % manj kot v 3. četrtletju 2019. 

Petek, 15. januar 2021 - 21:18

Gospodarstvo /Slovenija

Število prvič v Sloveniji registriranih cestnih motornih vozil nižje

Ljubljana, 15. januar 2021 (MOREL)- Od cestnih motornih vozil, ki so bila v Sloveniji registrirana v novembru 2020, jih je bilo prvič v Sloveniji registriranih skoraj 6.520, kar je za 36 % manj kot v novembru 2019.

Petek, 15. januar 2021 - 21:13

Gospodarstvo /Slovenija

V mestnem javnem linijskem prevozu za 92 odstotkov manj potnikov

Ljubljana, 15. januar 2021 (MOREL)- Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v novembru 2020 prepeljali okoli 0,5 milijona potnikov, kar je za 92 % manj kot v istem mesecu prejšnjega leta.

Petek, 15. januar 2021 - 21:10

Gospodarstvo /Slovenija

Manjši letalski in pristaniški promet v novembru lani

Ljubljana, 15. januar 2021 (MOREL)- Letališki in pristaniški potniški promet sta v novembru 2020 v primerjavi z novembrom 2019 bistveno upadla (95 % oz. skoraj 100 %). Z letališča Brnik-  Ljubljana je v novembru 2020 odpotovalo ali na to letališče pripotovalo 4.300 potnikov, kar je za 95 % manj kot v novembru 2019. Letališki blagovni promet je bil večji kot v novembru 2019; pretovorjenega je bilo za 8 % več blaga. 

Petek, 15. januar 2021 - 17:01

Gospodarstvo /Slovenija

Petrol krepi svojo navzočnost na hrvaškem trgu

Ljubljana, 15. januar 2021 (MOREL)-  Družba Petrol d.d., Ljubljana je sporočila, da je bila dne 12.1.2021 s prodajalcem Ivanom Čermakom  podpisana pogodba o nakupu 100 % poslovnega deleža v družbi CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. Zaključek transakcije bo sledil po izpolnitvi odložnih pogojev, med katerimi je tudi pridobitev soglasij pristojnih organov za varstvo konkurence.  S prevzemom družbe CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. bo skupina Petrol pridobila 91 bencinskih servisov. S preko 200 prodajnimi mesti bo tržni delež skupine Petrol na Hrvaškem zrasel s 13 % na 23 %. V regiji JV Evrope bo imela skupina Petrol tako 601 prodajno mesto. S prevzemom  bo Petrol pokril nekatera pomembna območja na Hrvaškem, kjer je bil do zdaj slabše prisoten ali pa sploh ni imel svojih prodajnih mest. Obseg poslovanja na hrvaškem trgu bo omogočal, da se tudi na ta trg prenese uspešen poslovni model, kot je vzpostavljen v Sloveniji. Pričakujemo, da bo tudi med skupino Petrol in družbo CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. prišlo do pomembnega prenosa znanj in dobrih praks v obeh smereh. 

Petek, 15. januar 2021 - 11:23

Gospodarstvo /Slovenija

Kakšne bi morale biti normalne plače, pokazala epidemija

Ljubljana, 15. januar 2021 (MOREL)- Povprečna bruto plača za november 2020 se je v primerjavi s plačo za oktober 2020 zvišala v obeh sektorjih, v zasebnem sektorju za 12,0 %, v javnem sektorju pa za 10,5 % (v institucionalnem sektorju država se je zvišala za 9,4 %).Povprečna bruto plača za november 2020 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (3.123,34 EUR); sledila je povprečna bruto plača v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (3.014,63 EUR).

Petek, 15. januar 2021 - 11:11

Gospodarstvo /Slovenija

Povprečna plača za november višja od plače za oktober

Ljubljana, 15. januar 2021 (MOREL)- Povprečna bruto plača za november 2020 je znašala 2.028,42 EUR; od bruto plače za oktober 2020 je bila nominalno višja za 11,4 %, realno pa za 12,3 %. Povprečna neto plača za november 2020 pa je znašala 1.328,04 EUR in je bila nominalno za 12,4 %, realno pa za 13,3 % višja od neto plače za oktober 2020.

Torek, 12. januar 2021 - 15:33

Gospodarstvo /Slovenija

Gostinci zahtevajo posebno obravnavo

Ljubljana, 12. januar 2021 (MOREL)– Gostinstvo je med najbolj prizadetimi panogami, saj je na podlagi vladnega odloka zaprto že več mesecev. Ukrepi pomoči iz interventnih zakonov niso dovolj, zato v Sekciji za gostinstvo in turizem pri OZS zahtevajo posebno obravnavo v PKP8 in sprejetje interventnega zakona. Gostinci pričakujejo kritje stroškov plač in fiksnih stroškov v celoti, obenem pa tudi nadomestilo za izpad promet.

Torek, 12. januar 2021 - 10:14

Gospodarstvo /Slovenija

Piranska občina bo svojim podjetnikom pomagala blažiti posledice epidemije

Piran, 12. januar 2021 (MOREL)- Občina Piran je na spletni strani objavila razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na področju gospodarstva v občini Piran v skupni višini 160.000 EUR, in sicer z naslednjimi ukrepi:subvencioniranje dela fiksnih obratovalnih stroškov, in sicer nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki in stroškov oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odplak, stroškov električne energije ter stroškov telekomunikacijskih storitev – v višini 100.000 EUR ter subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov – v višini 60.000 EUR.

Ponedeljek, 11. januar 2021 - 11:53

Gospodarstvo /Slovenija

Prihodek od prodaje v industriji na mesečni ravni še naprej višji, vrednost zalog nižja

Ljubljana, 11. januar 2021 (MOREL) - Skupni prihodek od prodaje v industriji je bil v novembru 2020 na mesečni ravni višji za 1,7 %. Višji je bil na tujem trgu (za 2,2 %), na domačem trgu pa je bil nekoliko nižji (za 0,6 %). To je bil sedmi zaporedni mesec, v katerem je bil skupni prihodek od prodaje v industriji višji kot v prejšnjem mesecu.

Ponedeljek, 11. januar 2021 - 11:52

Gospodarstvo /Slovenija

Vrednost industrijske proizvodnje v novembru 2020 na mesečni ravni višja

Ljubljana, 11. januar 2021 (MOREL)- Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila v novembru 2020 za 0,2 % višja kot v oktobru 2020. Višja je bila v rudarstvu (za 8,1 %) in v predelovalnih dejavnostih (za 0,1 %). V dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro pa je bila nižja (za 0,6 %).

Sobota, 9. januar 2021 - 22:39

Gospodarstvo /Slovenija

Izbranci so si z uvozom medicinskih pripomočkov napolnili žepe z milijoni evrov

Ljubljana, 9. januar 2021 (MOREL)- V obdobju od januarja do septembra 2020 smo v Slovenijo uvozili za 175 milijonov EUR medicinske opreme in medicinskih pripomočkov, kar je šestkrat več kot v celem letu 2019 in sedemkrat več kot v 2018. Med zaščitno opremo in medicinske pripomočke uvrščamo druge gotove tekstilne izdelke (kamor spadajo tudi zaščitne maske), rokavice, (kamor spadajo tudi rokavice za enkratno uporabo), aparate za umetno dihanje (kamor spadajo tudi dihalni aparati) in druge proizvode oblačil (kamor spadajo tudi oblačila za enkratno uporabo, ki se uporabljajo med kirurškimi posegi).

Ponedeljek, 4. januar 2021 - 21:14

Gospodarstvo/Francija

Investitorji potrdili združitev

Pariz, 4. januar 2021 (MOREL/Fonet)- Fiat Chrysler Automobiles in Peugeot S.A sta danes sporočila, da so njihovi investitorji dovolili 52 milijarde dolarjev vredno združitev obe družb in da bodo z delnicami nove družbe, imenovane Stellantis N.V začeli trgovati na svetovnih borzah čez 14 dni. Z letno proizvodnjo okoli osem milijonov vozil in prihodkom večjim od 165 milijard evrov, bo bil Stellantis N.V četrti največji izdelovalec avtomobilov na svetu, ki bo imel tudi ključno vlogo v eri električnih avtomobilov.

Petek, 1. januar 2021 - 22:52

Gospodarstvo /Slovenija

Državni statistiki so lani konec decembra napovedovali cene mleka za november

Ljubljana, 1. januar 2021 (MOREL)- Mlekarne v EU so v prvih desetih mesecih leta 2020 odkupile za 1,8 % več kravjega mleka kot v istem obdobju 2019 in hkrati tudi proizvedle več večine mlečnih izdelkov. Med našimi sosednjimi državami se je odkup mleka najbolj povečal v Italiji (+ 4,3 %), sledili sta Madžarska (+ 3,1 %) in Avstrija (+ 0,3 %), medtem ko je bila Hrvaška ena redkih držav članic EU, v katerih je bil odkup mleka v prvih desetih mesecih leta 2020 manjši kot v istem obdobju leta 2019 (za 0,8 %).

Petek, 1. januar 2021 - 22:47

Gospodarstvo /Slovenija

Mlekarne proizvedle več masla, smetane in mleka v prahu

Ljubljana, 1. januar 2021 (MOREL)- Slovenske mlekarne so v novembru 2020 proizvedle za več kot 6 % več masla in za več kot 2 % več smetane kot v predhodnem mesecu. Preostalih mlečnih izdelkov so proizvedle manj: masla skoraj za 23 % manj, konzumnega mleka skoraj za 13 % manj, ter fermentiranih mlečnih izdelkov skoraj za 5 % manj.

Sreda, 30. december 2020 - 08:05

Gospodarstvo /Slovenija

Medijska direktorica Studia Nexus bo Anja Valiukevicius;

Ljubljana, 30. december 2020 (MOREL)- Po skoraj štirih letih vodenja medijskega oddelka na Grey Ljubljana se Anja Valiukevicius seli na novo ustanovljeno agencijo v Sloveniji, Studio Nexus. Anja Valiukevicius ima bogate izkušnje v marketingu in medijskem načrtovanju in zakupovanju.

Ponedeljek, 28. december 2020 - 21:31

Gospodarstvo /Slovenija

Padec oskrbe z energenti v novembru tako glede na prejšnji mesec kot tudi glede na november 2019

Ljubljana, 28. december 2020 (MOREL)- V novembru 2020 smo zaznali padec oskrbe pri vseh energentih, razen pri zemeljskemu plinu in pri utekočinjenemu naftnemu plinu. Oskrbi pri teh dveh spremljanih kategorijah sta se v primerjavi s prejšnjim mesecem povečali za 33 %, oziroma za 1 %. Nadalje smo zabeležili padec oskrbe z motornim bencinom za 37 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 25 %, dizelskim gorivom za 17 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 15 %, črnim premogom in antracitom za 13 %, drugimi naftnimi proizvodi za 9 %, rjavim premogom in lignitom za 6 % in koksom za 6 %.

Ponedeljek, 28. december 2020 - 21:29

Gospodarstvo /Slovenija

Proizvodnja električne energije v novembru letos za 8 odstotkov manjša kakor v novembru lani

Ljubljana, 28. december 2020 (MOREL)- Neto proizvodnja električne energije je novembra 2020 znašala 1.411 GWh in se je glede na oktober 2020 zmanjšala za 19 %, glede na november 2019 pa za 8 %.  V primerjavi z novembrom 2019 je bila proizvodnja v hidroelektrarnah novembra 2020 za 38 % manjša, v termoelektrarnah za 28 % večja, v jedrski elektrarni pa za 1 % večja.

Ponedeljek, 28. december 2020 - 19:56

Gospodarstvo /Slovenija

Skupščina Petrola v znamenju nasprotnih predlogov države

Ljubljana, 28. december 2020 (MOREL)- Pred dobro uro se je zaključila pomembna skupščina družbe Petrol, d.d., kjer je bilo prisotnega 58,51 % kapitala z glasovalno pravico. Skupščine se je udeležil tudi predsednik VZMD Kristjan Verbič, ki je zastopal tudi 184 delničarjev, vključenih v »Delniško OPORO« pri VZMD. Kljub dosedanji 25-letni praksi ter trenutnim epidemiološkim razmeram, družba za tokratno skupščino namreč ni poskrbela za zbiranje pooblastil delničarjev ter s tem uveljavljeno neposredno informiranje 22.229 delničarjev, zaradi česar je  Verbič na skupščini izrazil protest in upanje, da bo v prihodnje Petrol spet sledil dobrim praksam korporativnega upravljanja. V zadnjih letih je namreč na ta način - prek oddanih pooblastil na skupščinah dodatno sodelovalo med 1.400 in 2.000 delničarjev, pri čemer sta pooblaščenca VZMD običajno zastopala približno tretjino vseh oddanih pooblastil.

Ponedeljek, 28. december 2020 - 10:49

Gospodarstvo /Slovenija

Iz Kolektorja sporočili, da dela opravljajo korektno

Nova Gorica, 28. december 2020 (MOREL) - Konzorcij podjetij Kolektor CPG in Euro-Asfalt, ki gradi dostopne ceste za projekt drugi tir, je navkljub povečanemu obsegu del, bistveno slabšim geološkim in geomehanskim razmeram ter situaciji s COVID-19, ki je spomladi za več tednov zaustavila arheološka dela in s tem zamaknila izvajanje gradbenih del, v skladu z najvišjimi standardi gradbene stroke do danes zaključil že 22 od skupno 24 dostopnih cest, po katerih se bo v času gradnje drugega tira prevažal gradbeni material. Tudi preostalih 0,5 kilometra dostopnih cest bo konzorcij podjetij Kolektor CPG in Euro-Asfalt dokončal do dogovorjenega roka, to je 28. februarja 2021.

Sobota, 26. december 2020 - 23:47

Gospodarstvo /Slovenija

Gospodarsko razpoloženje je letos doseglo najnižjo vrednost doslej

Ljubljana, 26.december 2020 (MOREL)- Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v decembru 2020 za 13,2 odstotni točki nižja kot v decembru 2019.  Na znižanje gospodarskega razpoloženja na letni ravni je najbolj vplival kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (ki je bil za 9,1 odstotne točke nižji kot v decembru 2019).

Sobota, 26. december 2020 - 23:45

Gospodarstvo /Slovenija

Gospodarsko razpoloženje višje

Ljubljana, 26. december 2020 (MOREL)- Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v decembru 2020 (pri –10,2 odstotne točke) za 3,9 odstotne točke višja kot v novembru 2020 (pri –14,1 odstotne točke).

Sobota, 26. december 2020 - 23:11

Gospodarstvo /Velika Britanija

Kitajska bo prehitela ZDA leta 2028

London, 26. december 2020 (MOREL/Fonet)- Kitajska bo prehitela Združene države Amerike in  bo postala največja ekonomija na svetu že leta 2028, pet let preden so napovedovali. Razlog je v različnih tempih okrevanja dveh najmočnejših svetovih gospodarskih si od krize, ki jo je povzročil koronavirus, je zapisano v letni analizi londonskega Centra za ekonomske in poslovne raziskave. 

Četrtek, 24. december 2020 - 11:10

Gospodarstvo /Slovenija

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini v oktobru 2020 manjši

Ljubljana, 24. december 2020 (MOREL)- Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil v oktobru manjši na mesečni in tudi na letni ravni. Zmanjšal se je tako v trgovini kot v storitvenih dejavnostih. V oktobru je bil  na mesečni ravni za 2,8 % manjši. Upad je bil večji v storitvenih dejavnostih (za 3,5 %) kot v trgovini (za 0,7 %). Med storitvenimi dejavnostmi je bil upad obsega prodaje najbolj viden v gostinstvu (za 34,4 %). Upadel je tudi v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 2,1 %), v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 1,5 %) in v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 0,7 %). Obseg prodaje je bil večji v poslovanju z nepremičninami (za 7,6 %) ter v prometu in skladiščenju (za 0,2 %).

Četrtek, 24. december 2020 - 10:59

Gospodarstvo /Slovenija

Oktobra za približno 3 odstotke več mesa kot v prejšnjem mesecu

Ljubljana, 24. december 2020 (MOREL)- V slovenskih klavnicah so v oktobru  zaklali približno 3.348.000 kljunov perutnine, približno 18.000 prašičev in približno 12.000 glav goved in s tem pridobili približno 6.200 ton perutninskega mesa, približno 1.700 ton prašičjega mesa in približno 3.700 ton govejega mesa .Zaklali so konj in goved več kot v septembru, drugih vrst živali pa manj. Konj so zaklali za približno 21 % več (ali približno 20 živali več), goved pa za približno 17 % (ali približno 2.000 goved več). Ovc so zaklali za približno 30 % manj kot v septembru 2020 (ali približno 200 ovc manj), prašičev za približno 9 % manj (ali približno 2.000 prašičev manj) in perutnine za približno 3 % manj  (ali približno 93.000 perutnine manj).

Četrtek, 24. december 2020 - 10:56

Gospodarstvo /Slovenija

Do konca novembra za 39 odstotkov manj prenočitev turistov kot v istem obdobju lani

Ljubljana, 24. december 2020 (MOREL)- Od začetka januarja do konca novembra 2020 je bilo v Sloveniji zabeleženih nekaj več kot 3 milijone prihodov domačih in tujih turistov (ali 48 % manj kot v istem obdobju 2019) in nekaj več kot 9 milijonov njihovih prenočitev (ali 39 % manj kot v istem obdobju 2019).

Četrtek, 24. december 2020 - 10:54

Gospodarstvo /Slovenija

Večina turističnih prenočitev v novembru znotraj vzgojno-izobraževalnih programov

Ljubljana, 24. december 2020 (MOREL)- V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji je bilo v novembru zabeleženih približno 23.000 prenočitev. Te prenočitve so v glavnem ustvarili gosti, ki v Sloveniji ostajajo dlje časa v okviru vzgojno-izobraževalnih programov. 

Sreda, 23. december 2020 - 14:31

Gospodarstvo /Slovenija

ALEJA ostaja odprta

Ljubljana, 23. december 2020 (MOREL)- Najsodobnejše nakupovalno središče v Sloveniji ALEJA ostaja odprto od ponedeljka do sobote od 7.00 do 20.45, razen ob praznikih. Megamarket Interspar in Müller se odpreta ob 7. uri, medtem ko večina ostalih prodajaln, ki lahko delujejo skladno z vladno uredbo, svoja vrata odpira ob 8. uri. To so med drugim  Lekarna Ljubljana, Sensilab, Hunter, L'occitane, Nova KBM in Nespresso. Prav tako tudi prodajalne, v katerih se izvaja »Click&Collect« oz. osebni prevzem nakupa preko spleta, in gostinski lokali za osebni prevzem in/ali dostavo. Vse podrobnejše informacije o posameznikih trgovinah in gostinskih ponudnikih ter njihovem delovnem času najdete na spletni strani www.aleja.si.

Torek, 22. december 2020 - 22:17

Gospodarstvo /Slovenija

Gostinci opozarjajo na hude stiske

Ljubljana, 22. december 2020 (MOREL)- V Sekciji za gostinstvo in turizem pri OZS opozarjajo na vse večjo stisko in obup gostincev po vsej Sloveniji, saj so z odlokom zaprti že tretjino leta. S terena tako prihajajo informacije, da ukrepi pomoči ne bodo zadostovali, saj vse kaže na to, da bodo gostinski lokali še dolgo zaprti. »Pravzaprav težko opišem kakšno stisko in obup izražajo gostinci preko številnih klicev in elektronskih sporočil. Ko se s takimi zgodbami soočaš dan za dnem, postaja jasno, da se z nezadovoljivimi ukrepi pomoči igramo z življenji in usodami mnogih,« poudarja Blaž Cvar, predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS.

Ponedeljek, 21. december 2020 - 11:45

Gospodarstvo /Slovenija

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v novembru 2020 v povprečju višje

Ljubljana, 21. december 2020 (MOREL)- Cene proizvodov so se v novembru 2020 v primerjavi z oktobrom 2020 v povprečju zvišale za 0,2 %. Cene proizvodov za prodajo na domačem trgu so se zvišale za 0,2 %, cene proizvodov, ki so bili prodani na tujih trgih pa so se prav tako zvišale za 0,2 %.

Ponedeljek, 21. december 2020 - 11:41

Gospodarstvo /Slovenija

Domačih odhodnih klicev iz slovenskih mobilnih omrežij za 5 odstotkov več

Ljubljana, 21. december 2020 (MOREL)- V 3. četrtletju 2020 je bilo zabeleženih skupno okoli 477 milijonov odhodnih klicev iz slovenskih mobilnih omrežij, kar je za 4 % več kot v 3. četrtletju 2019, pri čemer je bilo število domačih odhodnih klicev višje za 5 %, število odhodnih klicev v mednarodna omrežja pa manjše za 21 %. V enem letu se je število odhodnih klicev iz mobilnega v fiksna omrežja povečalo za 14 %.

Ponedeljek, 21. december 2020 - 11:38

Gospodarstvo /Slovenija

Mobilni promet se je povečal, kar ni presenečenje

Ljubljana, 21. december 2020 (MOREL)- Domači odhodni fiksni in domači odhodni mobilni promet sta bila v 3. četrtletju 2020 večja kot v kot v 3. četrtletju 2019, prvi za 3 odstotke, drugi za 13 odstotkov. V 3. četrtletju 2020 je bilo v slovenskem fiksnem telefonskem omrežju ustvarjenih skupno okoli 1,4 milijona ur odhodnega govornega prometa. Odhodni fiksni govorni promet se je na letni ravni ponovno – po sedmih letih – povečal, in sicer za 1 %. Domači odhodni fiksni promet se je v 3. četrtletju 2020 povečal za 3 % v primerjavi s 3. četrtletjem 2019, pri čemer se je promet iz fiksnega v mobilna omrežja povečal za 36 %. Mednarodni odhodni fiksni telefonski promet se je od 3. četrtletja prejšnjega leta zmanjšal za 18 %.

Nedelja, 20. december 2020 - 14:59

Gospodarstvo /Slovenija

Največ stanovanj se bo gradilo v jugovzhodni Sloveniji

Ljubljana, 20. december 2020 (MOREL)- Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v novembru 2020, se bo gradilo največ stanovanj v jugovzhodni Sloveniji: 94 stanovanj ali 29 % vseh.

Nedelja, 20. december 2020 - 14:37

Gospodarstvo /Slovenija

V novembru 2020 izdanih 12 odstotkov manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v oktobru

Ljubljana, 20. december 2020 (MOREL)- V novembru 2020 je bilo izdanih 8 odstotkov manj gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe kot v oktobru 2020 in 15 % manj za nestanovanjske stavbe. V teh stavbah je načrtovanih 20 % manj stanovanj kot po gradbenih dovoljenjih iz prejšnjega meseca; največ jih bo v jugovzhodni Sloveniji. Površina stanovanjskih stavb bo manjša za 17 %, površina nestanovanjskih stavb pa za 44 %. Večja kot po gradbenih dovoljenjih iz prejšnjega meseca bo le površina stanovanjskih stavb za posebne družbene skupine, garažnih stavb in stavb za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo. Površina vseh drugih stavb bo manjša.  

Sreda, 16. december 2020 - 16:48

Gospodarstvo /Slovenija

V AmChamu proti popolnemu zaprtju gospodarstva

Ljubljana, 16. december 2020 (MOREL)- V AmCham Slovenija so na predsednika vlade  Janeza Janšo, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška ter ministra za zdravje Tomaža Gantarja naslovili poziv proti popolnemu zaprtju gospodarstva. V pismu, ki sta ga podpisala generalna direktorica AmCham Slovenija Ajša Vodnik in predsednik AmCham Slovenija Blaž Brodnjak, so zapisali, da so ob najavi popolnega zaprtja države številni njihovi člani, predvsem tisti, ki prihajajo iz industrije in so del mednarodnih dobaviteljskih verig, ki je osnova našega mednarodno naravnanega gospodarstva, izjemno zaskrbljeni nad resnimi posledicami, ki bi jih tovrstni ukrepi imeli na njihovo poslovanje in delovna mesta v Sloveniji.

Sreda, 16. december 2020 - 16:43

Gospodarstvo /Slovenija

Državna statistika kaže, da je slovensko gospodarstvo imuno na virus

Ljubljana, 16. december 2020 (MOREL)- Državni statistiki trdijo, da pregled po dejavnostih pokaže, da se je število delovno aktivnih oseb v oktobru 2020 na mesečni  ravni v petih dejavnostih zmanjšalo, v petnajstih pa povečalo. Zmanjšalo se je najizraziteje v dejavnosti gostinstvo, in sicer za približno 1.100 (ali za 3,0 %, na približno 34.800). V primerjavi z aprilom 2020, mesecem, v katerem je bilo število delovno aktivnih v letu 2020 v tej dejavnosti najnižje, je bilo za 3,5 % višje, glede na januar 2020 pa za 7,3 % nižje. Pred letom 2020 je bilo število delovno aktivnih oseb v tej dejavnosti nazadnje nižje kot v oktobru 2020 v marcu 2017.

Sreda, 16. december 2020 - 16:38

Gospodarstvo /Slovenija

40 odstotkov diplomantov iz 2019 je do konca oktobra 2020 že našlo zaposlitev

Ljubljana, 16. december 2020 (MOREL)- Tokrat so državni  statistiki pogledali v podatkovne baze in preverili, koliko diplomantov iz let 2018 in 2019 se je do konca oktobra 2020 že zaposlilo. V letu 2019 je zaključilo študij 16.100 diplomantov, v 2018 pa skoraj 16.700. Od prvih jih je v naslednjem letu nadaljevalo študij približno 25 % (ali nekaj več kot 4.000 oseb), od drugih pa 24 %.

Sreda, 16. december 2020 - 16:34

Gospodarstvo /Slovenija

Državni statistiki trdijo, da se je med epidemijo zaposlenost povečala?!

Ljubljana, 16. december 2020 (MOREL)- Konec oktobra 2020 je bilo v Sloveniji delovno aktivnih nekaj več kot 890.500 oseb ali za 0,4 % več (to je približno 3.300) kot v septembru 2020, hkrati pa za 1,2 % manj kot v oktobru 2019. 

Sreda, 16. december 2020 - 16:29

Gospodarstvo /Slovenija

Obrtniki znova bi nekaj od vlade na račun epidemije

Ljubljana, 16.december 2020 (MOREL)- V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so na vlado naslovili dopolnitve oziroma spremembe osnutka PKP7. Med ključnimi predlogi so drugačna lestvica pri povračilu nekritih fiksnih stroškov, kritje najemnin za poslovne prostore v zasebni lasti in povračilo stroškov plač v celoti. »Številni obrtniki in podjetniki so zaradi omejitev oziroma prepovedi poslovanja v času epidemije znašli v hudih finančnih stiskah. Ogrožena so številna podjetja v malem gospodarstvu, s tem pa tudi številna delovna mesta. Od sedmega protikoronskega paketa zato pričakujemo takšne rešitve, ki bodo zajezile odpuščanje in zapiranje podjetij ter pripomogla k čim hitrejšemu okrevanju malega gospodarstva,« je ob tem poudaril predsednik OZS Branko Meh.  Ob tem pa Meh opozarja, da obrtniki in podjetniki denarno pomoč potrebujejo takoj, ne šele čez dva meseca.

Torek, 15. december 2020 - 23:54

Gospodarstvo /Slovenija

Stanovanjski sklad RS bo do leta 2023 zagotovil kar 2194 novih javnih najemnih stanovanj

Ljubljana, 15. december 2020 (MOREL)- »Stanovanjski sklad RS je investitor lastnih gradenj najemnih stanovanj, sofinancira gradnje v sodelovanju z občinami in drugimi prosilci oz. ponudniki, obenem pa je tudi kupec na podlagi Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj na območju celotne Slovenije. Skrbimo za uravnoteženo ponudbo primernih najemnih stanovanj za vse skupine prebivalstva, s poudarkom na mladih in mladih družinah, starejši populaciji in ranljivih skupinah prebivalstva. Uporabnikom stanovanj želimo zagotoviti čim večjo kakovost bivanja ob razumnih stroških in čim manjšem obremenjevanju okolja. Vse do leta 2023 imamo namen skupno zagotoviti kar 2194 novih javnih najemnih stanovanj po celotni državi,« je poudaril  Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS.

Torek, 15. december 2020 - 19:50

Gospodarstvo /Slovenija

Uspešne covid podjetniške zgodbe pomoči so lahko v navdih vsem

Ljubljana, 15. december 2020 (MOREL) - SBC - Klub slovenskih podjetnikov je predstavil uspešne podjetniške zgodbe koronske krize, ki kažejo, da je tudi v najtežjih trenutkih mogoče premagati težave. Z natečajem je v okviru akcije ZA podjetno Slovenijo izbral tri najbolj reprezentativna podjetja, ki so se uspešno spopadla z omejitvami v času pandemije COVID 19, hkrati pa ob tem pomagala reševati vsakdanje težave ljudi ter svojega ožjega ali širšega okolja. SBC – Klub slovenskih podjetnikov je namreč prepričan, da družbeno odgovorna podjetnost in podjetništvo lahko pomagata prebroditi najtežje preizkušnje skupnosti.   

Torek, 15. december 2020 - 11:37

Gospodarstvo /Slovenija

Prvič registriranih novih osebnih avtomobilov za 24 odstotkov nižji kot oktobra lani

Ljubljana, 15. december 2020 (MOREL)- Od cestnih motornih vozil, ki so bila v Sloveniji registrirana v oktobru 2020, jih je bilo prvič v Sloveniji registriranih skoraj 9.300, kar je za 19 % manj kot v oktobru 2019. 

Torek, 15. december 2020 - 11:20

Gospodarstvo /Slovenija

V letališkem prometu pretovorjenega manj blaga, v pristaniških potnikov skoraj ni

Ljubljana, 15. december 2020 (MOREL)- Z letališča Ljubljana je v oktobru 2020 odpotovalo ali na to letališče pripotovalo okoli 10.800 potnikov, kar je za 89 % manj kot v oktobru 2019.  Tudi letališki blagovni promet je bil manjši kot v oktobru 2019, vendar je bil upad bistveno manjši kot pri potniškem prometu; pretovorjenega je bilo za 1 % manj blaga.  

Torek, 15. december 2020 - 11:18

Gospodarstvo /Slovenija

Skupščina LON potrdila novo dokapitalizacijo v višini do 6 milijonov evrov za še večjo rast poslovanja

Ljubljana, 15. december 2020 (MOREL)- Na 39. virtualni skupščini hranilnice LON so z večino potrdili novo  dokapitalizacijo v višini do 6 milijonov evrov in novi statut. Gre za prvo virtualno skupščino, izvedeno pri nas. Hranilnica Lon je sredi letošnjega leta zaključila prvo fazo dokapitalizacije v višini 2,93 milijona evrov. Na predlog enega od glavnih delničarjev so včeraj z večino podprli nove dokapitalizacije. Delničarji so pooblastili upravo, da preko instituta odobrenega kapitala poveča osnovni kapital za kar 6 milijonov evrov. Več osnovnega kapitala so potrdili zaradi epidemije covid-19 in za načrtovano rast. »S tem bo LON zagotovil dolgoročno finančno stabilnost, z rastjo poslovanja pa bo lahko ustvarjal tudi ustrezen donos na kapital in ga s tem sam povečeval,« je še poudaril predsednik uprave  Imre Balogh.

Torek, 15. december 2020 - 11:16

Gospodarstvo /Slovenija

V mestnem javnem linijskem prevozu prepeljali za 55 odstotkov manj potnikov

Ljubljana, 15. december 2020 (MOREL)- Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v oktobru 2020 prepeljali okoli 2,7 milijona potnikov, kar je za 55 % manj kot v oktobru prejšnjega leta. 

Ponedeljek, 14. december 2020 - 18:13

Gospodarstvo /Slovenija

V ALEJI bo z jutrišnjim dnem odprta večina trgovin

Ljubljana, 14. december 2020 (MOREL)- V najsodobnejšem nakupovalnem središču v Sloveniji ALEJA bo od jutri zjutraj spet odprtih veliko prodajaln. Vse to seveda skladno s sprostitvijo nekaterih protikoronskih ukrepov vlade. ALEJA obratuje od ponedeljka do sobote od 7.00 do 20.45. Megamarket Interspar in Müller se odpreta že ob 7.00, ostale prodajalne pa bodo svoja vrata odprle ob 8.00. 

Ponedeljek, 14. december 2020 - 18:05

Gospodarstvo /Slovenija

V Cityparku jutri na novo odprtih veliko trgovin

Ljubljana, 14. december 2020 (MOREL)- V največjem nakupovalnem središču v Sloveniji Cityparku bo od jutri zjutraj skladno s tem, ko je vlada omilila nekatere ukrepe, spet odprtih veliko prodajaln. Citypark obratuje od ponedeljka do sobote od 7. ure do 20.45. Megamarket Interspar, Primark in drogerija DM se odprejo že ob 7. uri, večina ostalih prodajaln, ki lahko obratujejo, pa svoja vrata odpre ob 8. uri.

Ponedeljek, 14. december 2020 - 17:16

Gospodarstvo /Slovenija

Obrtniški vrh poje, vlada nas ima rada, radaaa..

Ljubljana, 14. december 2020 (MOREL)- V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so zadovoljni, da je vlada prisluhnila njihovim argumentom in odprla cvetličarne, kozmetične in frizerske salone, avtopralnice in kemične čistilnice po vsej Sloveniji. Prepričani so, da bodo s tem zajezili delo na črno, dejavnosti pa se bodo tako izvajale pod nadzorom in ob upoštevanju strogih zaščitnih ukrepov.

Nedelja, 13. december 2020 - 11:49

Gospodarstvo /Slovenija

Obrtniki še vedno verjamejo janšističnemu božičku. da jih bo obdaroval

Ljubljana, 13. december 2020 (MOREL) - Vlada je na sinočnji dopisni seji še za teden dni podaljšala obstoječe ukrepe. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pa ob današnji razpravi vlade pričakujejo, da bo upoštevala njiove argumente in odprla nekatere dejavnosti, ki se sedaj odvijajo na črno.

Arhiv

PonTorSreČetPetSobNed
    12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Vita

UJFAIR

NepremiÄŤnine Si21 Avto.info

Luksuz.net

Prometej