Nedelja, 10. november 2019 - 22:19

Kultura/Slovenija

Ob jubileju CTK podelili tudi priznanja

Ljubljana, 10. november 2019 (MOREL)- Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (CTK) je minuli petek s slovesnostjo zaznamovala 70- letnico delovanja. 70 let je dolga doba, hkrati pa predstavlja droben trenutek v dinamičnem razvoju družbe. Velike spremembe so se zgodile od tistega leta 1949, ko je CTK začel delovati pa do danes. Modri možje povojne slovenske politike so podprli pobudo rektorja Tehniške visoke šole prof. dr. Jožeta Horvata in ustanovili Centralno tehniško knjižnico. Cilji takratnih oblasti so bili jasno izraženi. Domovina je bila razrušena, za ustrezen gospodarski razvoj ter razvoj družbe nasploh je bilo potrebno vzpostaviti kakovosten izobraževalni sistem ter nuditi podporo strokovnjakom pri obnovi.

CTK je javna knjižnica, široko odprta vsakomur. Danes več kot 80 odstotkov vseh uporabnikov prihaja z Univerze v Ljubljani. Študenti od jutranjih do poznih večernih ur sedijo v čitalnicah in se pripravljajo na študijske obveznosti. Profesorji in raziskovalci pogosto posegajo po elektronskih storitvah na daljavo, ko prebirajo znanstvene revije ali brskajo po podatkovnih zbirkah.

CTK obišče okoli 230.000 obiskovalcev na leto. CTK izposodi okoli 80.000 tiskanih knjig, ter, da uporabniki preberejo okoli dva milijona člankov in ostalih zapisov v elektronski obliki. Največji problem je prostorska stiska. Na to je v uvodnem nagovoru opozoril direktor CTK Miro Pušnik, ki je dejal: » Prostorska stiska CTK je težava, ki se vleče skozi vsa obdobja delovanja knjižnice. Gradnja knjižnice je bila večkrat načrtovana, a nikoli dokončno realizirana.«

Na slovesnosti v zbornični dvorani rektorata univerza v Ljubljani so podelili spominska priznanja »Častni član CTK«.

Spominsko priznanje ČASTNI ČLAN CTK je prejela Nada Čučnik Majcen.Čučnik Majcen je bila ravnateljica knjižnice od leta 1982 do leta 1990. To je bil čas, ko so bila sredstva za delovanje javne knjižnične službe omejena, je pa v tem času CTK vseeno naredil ključni preboj pri uporabi elektronskih informacijskih virov. Pod vodstvom go. Čučnik Majcen je CTK utrdil svoj položaj v mednarodnem prostoru, vrh pa je pomenila organizacija konference IATUL leta 1989.

Spominsko priznanje ČASTNI ČLAN CTK je prejel mag. Jože Kokole.  Kokole je bil zaposlen v CTK od leta 1964 do 1974. V tem času je s svojim znanjem in delom postavil temelje sodobne informacijsko-dokumentacijske dejavnosti, kot jo v CTK poznamo danes. Njegova bogata bibliografija obsega več kot 150 del.

Spominsko priznanje ČASTNI ČLAN CTK je prejela Lepša Šturm. Lepša Šturm se je v CTK zaposlila leta 1951. Koordinirala je nabavo mednarodne znanstvene periodike, sodelovala je tudi v redakcijskem odboru publikacije Univerzalna decimalna klasifikacija. Aktivna pa je bila tudi pri razvoju avtomatizacije dejavnosti in poslovanja knjižnice. Za svoje delo je prejela številna priznanja in državno odlikovanje red dela s srebrnim vencem.

Spominsko priznanje ČASTNI ČLAN CTK je prejel dr. Matjaž Žaucer. Žaucer je bil direktor CTK od leta 1991 do leta 2009. Pod njegovim vodstvom se je knjižnica preselila v nove prostore. Zelo si je prizadeval za uspešno nabavo tujih znanstvenih revij. Leta 2001 je CTK skupaj z Inštitutom Jožef Stefan in Kemijskim inštitutom ustanovil konzorcij Science Direct. To je bila osnova za razvoj kasnejših konzorcijev, ki jih koordinira CTK. Žaucer je svoje bogato znanje prenašal tudi študentom bibliotekarstva, informacijske znanosti in knjigarstva.

Spominsko priznanje ČASTNI ČLAN CTK je prejela Monika Klašnja. Monika Klašnja je bila zaposlena v CTK od leta 1977 pa vse do upokojitve. Vodila je Oddelek za izposojo in medknjižnično izposojo. Začrtala je dobro sodelovanje ne samo s slovenskimi in jugoslovanskimi, ampak tudi s tujimi knjižnicami in centri za medknjižnično izposojo. Pod njenim vodstvom je CTK je postala ena prvih evropskih knjižnic, ki je podpisala pogodbo z OCLC za online naročanje dokumentov.

Spominsko priznanje ČASTNI ČLAN CTK je prejela Vida Močnik. Vida Močnik je nadaljevala delo Monike Klašnje na področju avtomatizacije in elektronske dobave dokumentov pri medknjižnični izposoji. Pod njenim vodstvom je dobava dokumentov v elektronski obliki prevladala. Pripomogla k vzpostavitvi sodobnih metod dobave elektronskih dokumentov.

Spominsko priznanje ČASTNI ČLAN CTK je prejel Marko Tonkli. Marko Tonkli je bil v CTK zaposlen od leta 1972 pa vse do upokojitve. S izjemnim poznavanjem fondov knjižničnega gradiva je bil nepogrešljiv in nesebičen svetovalec študentom in drugim uporabnikom pri iskanju literature.

Spominsko priznanje ČASTNI ČLAN CTK je prejela mag. Mira Lebez. Mira Lebez se je v CTK zaposlila leta 1987. Ob vodenju INDOK oddelka se je specializirala za predmetno obdelavo gradiva. Njen inovativen pristop na tem področju je prišel do izraza pri pripravi postavitvene sistematike prostega pristopa ob preselitvi CTK v nove prostore.

Spominsko priznanje ČASTNI ČLAN CTK je prejel Vili Kogovšek. Vili Kogovšek je bil v CTK zaposlen od leta 1966 pa vse do upokojitve. Dobro je poznal metode klasične znanstvene in strokovne informatike, izkušnje pa je uspešno uporabil tudi ob prehodu na uporabo elektronskih informacijskih virov.

Spominsko priznanje ČASTNI ČLAN CTK je prejela dr. Mira Vovk Avšič. Mira Vovk Avšič je v CTK bila zaposlena od leta 1986. S svojim bogatim znanjem je prispevala k avtomatizaciji procesov na področju informacijsko-dokumentacijske dejavnosti. Kot strokovnjak na področju znanstvene komunikacije je uspešno vodila projekt Osrednjega specializiranega informacijskega centra za tehniko ter vzpostavitev repozitorija Digitalnega repozitorija raziskovalnih organizacij Slovenije.

Spominsko priznanje ČASTNI ČLAN CTK je prejela Smiljana Pejanovič. Pejanovičeva je bila v CTK zaposlena od leta 1977 pa vse do upokojitve. Vodila je Oddelek za izposojo ter Oddelek za medknjižnično izposojo. Pod njenim strokovnim vodstvom se je CTK leta 1994 uspešno preselil v nove prostore na Trgu republike. Skrbela za izvajanje študentske prakse v knjižnici ter bila strokovni mentor številnim študentom bibliotekarstva in informacijske znanosti.

Spominsko priznanje ČASTNI ČLAN CTK je prejel Paul Ayris. Ayris je eden začetnikov gibanja odprte znanosti v Evropi. Svoje bogate izkušnje na področju odprtega dostopa, upravljanja univerzitetnih založb, upravljanja raziskovalnih podatkov, znanosti za državljane in drugih je v zadnjih letih nesebično delil s slovenskimi strokovnjaki in raziskovalci. Strokovno srečanje Pogled na odprto znanost, s katerim so s pomočjo Ayrisa začeli v CTK, zdaj gostuje že v več kot desetih evropskih državah.

Spominsko priznanje ČASTNI ČLAN CTK je prejel Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Dologoletno sodelovanje CTK kot učne knjižnice z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo spodbuja kakovost študijskega programa ter omogoča študentom, da se v praksi spoznajo z delovanjem visokošolske knjižnice ter svoje izkušnje uspešno vnovčijo, ko na trgu dela iščejo svoje priložnosti.

Spominsko priznanje ČASTNI ČLAN CTK je prejela SIST – Slovenski inštitut za standardizacijo. CTK ima dolgo tradicijo na področju standardizacije, saj je v prejšnji državi deloval kot zvezni podcenter za standarde. Leta 1991 je Republika Slovenija ustanovila svoj nacionalni organ na tem področju, Slovenski urad za standardizacijo. Odgovorni v SISTU kot v CTK so prepoznali pomen poglobljenega uspešnega sodelovanja ter s tem zagotovili optimalne pogoje uporabe za najširši krog uporabnikov na tem področju.

Slovenost so nadaljevali s strokovnim srečanjem Pogled na odprto znanost. (konec)

Arhiv

PonTorSreČetPetSobNed
 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Vita

UJFAIR

NepremiÄŤnine Si21 Avto.info

Luksuz.net

Prometej