Petek, 14. februar 2020 - 11:07

Notranja politika/Slovenija- prejeli smo

Predsednik VZMD Kristjan Verbič, oproščen vseh obtožb

Ljubljana, 14. februar 2020 (MOREL)- Vrhovno sodišče RS je odpravilo veliko krivico, ki se je zgodila  Kristjanu Verbiču, v zvezi s sodbama Okrajnega in Višjega sodišča v Ljubljani, s katerima je bil  Verbič pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki ga ni storil. Desetletni sodni proces je ves čas dvigoval veliko prahu ter imel izjemno velik odziv v javnosti, saj je bila to edina obsodba zaradi zlorabe notranje informacije v državi.

Kot danes poroča časnik Dnevnik, je Vrhovno sodišče RS razveljavilo sodbi Okrajnega in Višjega sodišča v Ljubljani, s katerima je bil  Kristjan Verbič poleti 2017 pravnomočno obsojen na pogojno kazen osem mesecev zapora, s preizkusno dobo dveh let, zaradi kaznivega dejanja zlorabe notranje informacije, ki naj bi ga storil v letu 2007, ob nakupu delnic družbe Velana d.d.. Zadevno kaznivo dejanje naj bi  Verbič domnevno storil v svojstvu predsednika Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD). Njegova obramba je sicer ves čas zatrjevala, da  Verbič nikdar ni razpolagal z informacijami, ki ne bi bile že tedaj poznane tudi širši javnosti

Vrhovno sodišče RS je ob tem ugotovilo - ne le, da so bile tekom sodnega procesa  Verbiču kršene temeljne ustavne pravice, temveč - da so mu bile kršene tudi človekove pravice iz 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah. V zvezi s celotnim sojenjem, kasnejšo pravnomočno obsodbo in velikim odzivom javnosti na sodni proces, je  Verbič utrpel veliko škodo na ugledu, prav tako pa tudi veliko poslovno škodo. Ničesar od tega ni mogoče ovrednotiti tako, da bi bila mag. Verbiču, ki je bil pred tem tudi član nadzornih svetov uglednih slovenskih družb ter organov pomembnih evropskih institucij, in VZMD, kateremu je mag. Verbič predsedoval, lahko kadarkoli povrnjena povzročena škoda.  

Po obsodbi je Verbič, kot predsednik VZMD, takoj ponudil svoj odstop Strokovnemu svetu VZMD, kakor tudi Svetu VZMD, ki pa je - kljub izdatnim pritiskom medijev - odstop zavrnil.  Verbič je moral plačati v državni proračun tudi domnevno protipravno pridobljeno premoženjsko korist v višini 14.619,51 EUR, ki pa mu je bila - zaradi zadevne sodbe Vrhovnega sodišča RS (skupaj z nateklimi zamudnimi obrestmi v višini 1.905,56 EUR) - dne 07.02.2020 že vrnjena na njegov transakcijski račun.

Verbičevi zagovorniki iz Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki ter Odvetniške pisarne Kunič so novembra 2017 vložili zoper navedeni sodbi Okrajnega in Višjega sodišča v Ljubljani na Vrhovno sodišče RS zahtevi za varstvo zakonitosti (ZVZ Kunič in ZVZ Senica).

Vrhovno sodišče RS je v svoji odločbi v celoti pritrdilo argumentom iz zahtev za varstvo zakonitosti ter zlasti sledilo stališču zagovornikov iz Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki, da se Okrajno in Višje sodišče sploh nista opredelila do vprašanja, ali je  Verbič v času nakupa delnic družbe Velana d.d. razpolagal s kakršnokoli informacijo, ki bi imela naravo notranje informacije. Še več, Okrajno in Višje sodišče sta odločitev o tako pomembnem pravnem vprašanju prepustili drugemu izvedencu ekonomske stroke, in to kljub dejstvu, da izvedenci po zakonu sploh ne smejo podajati izvedenskih mnenj o pravnih vprašanjih. Namreč, ko gre za uporabo prava, mora sodišče poznati pravo po uradni dolžnosti. Hkrati pa sodišči mnenja prve izvedenke, ki jo je imenovalo Okrajno sodišče, in je za  Verbiča popolnoma razbremenilno, sploh nista upoštevali.

Prav tako je Vrhovno sodišče RS pritrdilo zagovornikom, da so bila  Verbiču v pritožbenem postopku kršena njegova z ustavo zagotovljena pravna jamstva, zlasti njegova pravica do sojenja v navzočnosti, enako varstvo pravic in pravica do pravnega sredstva, pri čemer Višje sodišče Verbiča ni niti povabilo na pritožbeno sejo, na kateri je kar samo opravilo vrednotenje dokazov, ki jih je Okrajno sodišče predhodno - tako na glavni obravnavi kot v svoji sodbi - povsem zanemarilo. To so sporočili iz Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD). (konec)

Arhiv

PonTorSreČetPetSobNed
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Vita

UJFAIR

NepremiÄŤnine Si21 Avto.info

Luksuz.net

Prometej