Četrtek, 17. september 2020 - 08:02

Notranja politika/Slovenija-prejeli smo

Stavkovni odbor SPS ne vidi razlogov, da bi zaostroval retoriko ali stopnjeval sindikalne aktivnosti.

Ljubljana, 17. september 2020 (MOREL)- Sindikat policistov Slovenije v zvezi s številnimi novinarskimi vprašanji ter vprašanji zaposlenih glede novinarske konference PSS in preoblikovanja v stavkovni odbor podaja naslednje pojasnilo za javnost.

Oblikovanje stavkovnega odbora pomeni pričetek izvajanja aktivnosti sindikata po Zakonu o stavki, torej stopnjevanje sindikalnih aktivnosti zaradi za uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic in interesov zaposlenih, ki izhajajo iz dela. Kot smo se seznanili iz medijskega poročanja, je razlog oblikovanja stavkovnega odbora PSS povsem drugačen in sicer »zaradi nezadovoljivega načina komunikacije, s čimer želijo dodatno izraziti potrebo po konstantnem in strpnem vodenju dialoga z ministrstvom za notranje zadeve« .

Zaposlene in javnost želimo spomniti, da ima Sindikat policistov Slovenije na drugi strani že dlje časa oblikovan stavkovni odbor in sicer od dne 16.4.2019, torej več kot eno leto! Kot je razvidno iz naših dosedanjih obvestil, je bil stavkovni odbor SPS oblikovan izključno zaradi neizvršitve Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev in ima kot tak ustrezen pravni temelj. Prav tako je SPS dne 7.2.2020 sam izvedel 4 urno opozorilno stavko, saj se PSS (kot sopodpisnik sporazuma) v tistem času našim aktivnostim ni želel pridružiti. Še več, ob napovedi in izvedbe opozorilne stavke smo bili deležni celo zelo ostrih besed. Zakaj je PSS sedaj, kljub popolnoma enakemu dejanskemu stanju, kot je danes, pred več kot letom (in vmesnem času) sprejel drugačno odločitev, nismo seznanjeni. Ne želimo pa prejudicirati, da ima takšno ravnanje politično ozadje, posebej zato ne, ker se v aktivnosti vključuje tudi druge sindikaliste, ki imajo jasno in javno opredeljeno politično ozadje. SPS nikoli ni potreboval ali se posluževal »okrepitev« iz raznih sindikalnih zvez in konfederacij, saj smo samostojen in neodvisen sindikat policistk in policistov ter zaposlenih v Policiji in MNZ. Stavkovni odbor SPS je svoje delo nadaljeval tudi po menjavi Vlade RS, pri čemer smo ves čas pozivali odgovorne na odprte zadeve iz stavkovnega sporazuma in to nalogo izvajamo ves čas. Cilj stavkovnega odbora SPS je izključno realizacija še odprtih zavez stavkovnega sporazuma, nikakor pa ne javno obračunavanje s politiko.

Z vodstvom MNZ in Policije že ves čas potekajo pogovori v tej smeri, kakor tudi o drugih odprtih vprašanjih, zato nikakor ne moremo sprejeti argumentov o tem, da socialni dialog ne poteka. Predstavniki SPS smo do sedaj podali več pobud za sestanek z vodstvom MNZ in Policije, vsakokrat pa je bil tudi organiziran sestanek, bodisi z ministrom, katerim od državnih sekretarjev ali generalnim direktorjem policije. Samo za primer lahko navedemo, da je ravno rezultat teh pogovorov bila takojšnja sprememba Uredbe o pomožni policiji, za katero smo si prizadevali že od leta 2017, vendar posluha s strani takratnih ministrov ni bilo. Večje število odprtih vprašanj, tudi iz stavkovnega sporazuma, pa je v fazi pogovorov in reševanja. Prav tako je bilo rešenih več problemov na individualni ravni. Dne 8.9.2020, ob 11.00 uri je bil sklican tudi sestanek ministra za notranje zadeve z obema sindikatoma, vendar iz nam neznanih razlogov do tega ni prišlo, temveč je z vsakim sindikatom potekal sestanek ločeno. Kot smo vas že obveščali, smo na tem sestanku pri posameznih vprašanjih dosegli pomembne napredke, zato so nam toliko bolj nerazumljive navedbe o zaostreni komunikaciji z vodstvom MNZ ali Policije in grožnjah in izsiljevanjih, saj možnosti to videti in slišati niti nismo imeli.

V SPS se nikoli nismo in se nikoli ne bomo politično opredeljevali, prav tako ne bomo služili nobeni politični struji pri medsebojnem obračunavanju. Ravno zato se v zadnjih mesecih ne vpletamo v politični boj glede tem, ki s sindikalnim delovanjem nimajo nobene povezave (kadrovske zadeve, razmerje med MNZ in Policijo, ipd.) in so predmet različnih pravnih, strokovnih in političnih mnenj. V kolikor bo s strani delodajalca prišlo do kršitve pravic zaposlenih, pa bo SPS s svojimi mehanizmi vsakemu članu ali članici nudil ustrezno zaščito. Podrejanje posameznim političnim strujam ali sodelovanje z njimi za doseganje političnih ciljev po našem trdnem prepričanju škodi sindikalnemu delovanju v policiji, zaposlenim v policiji in sami policiji kot instituciji. Policija in njeno delovanje je bilo vse od osamosvojitve Slovenije dalje predmet številnih političnih spopadov, ki so rezultirale v raznih aferah, posledično pa krnile delovanje in ugled policije in njenih zaposlenih. Sindikat policistov Slovenije je vedno deloval politično nevtralno in objektivno, ne glede na to, katera politična opcija je vodila Vlado ali MNZ. Kot sindikat in kot policiste nas to niti ne zanima, saj je naše glavno vodilo zaščita socialnih, ekonomskih in interesnih pravic zaposlenih.

V preteklosti smo bili priča tako zglednemu sodelovanju z ministri, kot popolni ignoranci socialnega dialoga. Tudi z aktualnim ministrom smo v preteklih mesecih imeli ostre besedne spopade glede posameznih ravnanj, ki so posegali v ekonomske, socialne in interesne pravice zaposlenih (izstopajoč primer je policist – motorist na protestih v Ljubljani), kar pa seveda ne pomeni, da dialog ni mogoč V socialnem dialog morajo prevladovati izključno argumenti. In SPS bo vodil socialni dialog vse dokler bo to mogoče, šele nato bo posegel po drugih sredstvih sindikalnega boja, v kolikor bo to potrebno. Na takšen način smo delovali tako v preteklosti in bomo tudi sedaj in v prihodnosti. Zato ne izključujemo niti možnosti, da se to zgodi v kratkem, niti da to tega ne bo prišlo. SPS ne zanima kdo sta minister ali generalni direktor ter njihovi medijski in politični nastopi, temveč zgolj njihova dejanja za izboljšanje socialnih, ekonomskih in interesnih pravic zaposlenih! S tem odzivom želimo opozoriti, da je potrebno rešitve problemov, dokler je to mogoče, iskati »za mizo«.

Glede na to, da dialog poteka, ne vidimo razloga, da bi stavkovni odbor SPS zaostroval retoriko ali stopnjeval sindikalne aktivnosti. V trenutku, ko to ne bo več mogoče, bomo seveda po teh ukrepih tudi posegli kot legitimnih pravicah sindikatov v socialnem boju. Poudarjamo, da dogajanje zadnjih mesecev, predvsem politizacija določenih vsebin, povsem neupravičeno načenja težko pridobljeno zaupanje javnosti, ki jo imajo v policijo in njeno kredibilnost. Zato Sindikat policistov Slovenije javno apelira na vse deležnike k konstruktivnemu dialogu in umiritvi strasti, predvsem pa k reševanju problemov (tudi najbolj perečih) navznoter in nikakor ne navzven. In predvsem skupaj! Probleme in odprta vprašanja je potrebno reševati, ne pa jih ustvarjati! Za vsakega ministra ali generalnega direktorja pa je potrebno uporabljati »iste vatle« in obratno – vsak minister ali generalni direktor mora imeti za zaposlene in njihove legitimne predstavnike iste kriterije. SPS je vse od svojega obstoja dokazal, da ga politična barva kogarkoli ne zanima in tako bo tudi v bodoče.  To je podpisal  Kristjan Mlekuš predsednik SPS. (konec)

Arhiv

PonTorSreČetPetSobNed
    12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Vita

UJFAIR

NepremiÄŤnine Si21 Avto.info

Luksuz.net

Prometej