Četrtek, 18. junij 2020 - 16:30

Notranja politika/Slovenija

Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo v 2018 za 8,3 % višji kot v prejšnjem letu

Ljubljana, 18. junij 2020 (MOREL)- Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo, tj. izdatki, v katerih niso upoštevani izdatki za investicije, so bili v letu 2018 za 8,3 % višji kot v letu 2017 in so znašali 3.813 milijonov EUR. V odstotnem deležu od BDP je bilo to 8,33 %, kar je več kot v letu pred tem (za 0,14 odstotne točke).
Razmerje med javnimi in zasebnimi viri pri financiranju zdravstvenega varstva je bilo v 2018 v primerjavi z letom 2017 bolj ali manj nespremenjeno: delež javnih virov je znašal, 72,9 %, delež zasebnih virov pa 27,1 % (javni viri so bili za 0,7 odstotne točke višji, zasebni viri pa za toliko nižji). Sicer so se sredstva za ta namen v 2018 iz obeh virov povečala: sredstva iz javnih virov za 9,4 %, sredstva iz zasebnih pa za 5,4 %.
Osnovni nosilec financiranja zdravstvenega varstva so v vseh letih, odkar se to spremlja, skladi socialne varnosti. Ti so tudi v letu 2018 prispevali malo več kot dve tretjini tekočih izdatkov za zdravstvo.V strukturi zasebnih izdatkov je delež prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj znašal 51,5 %, delež neposrednih izdatkov gospodinjstev 44,1 %, delež izdatkov družb 4,0 in delež neprofitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva, 0,4 %.Neposredno iz žepa smo v letu 2018 porabili največ denarja za zdravila in medicinske pripomočke (55,6 %), sledili so izdatki za ambulante kurativne obravnave (36,3 %).
Nekoliko več kot tri četrtine tekočih izdatkov za zdravstveno varstvo (78,1 %) je bilo v 2018 porabljenih za financiranje storitev kurativnega zdravljenja ter za zdravila in drugo medicinsko blago. Izdatki za storitve kurativnega zdravljenja so bili za 9,1 % višji kot v 2017, izdatki za zdravila in drugo medicinsko opremo pa za 5,8 %. Višji kot v 2017 so bili tudi izdatki za preventivo in izdatki za storitve rehabilitacije, prvi za 12,0 %, drugi za 11,3 %. To so sporočili iz SURS. (konec)
 

Arhiv

PonTorSreČetPetSobNed
      123456789101112131415161718192021222324252627282930
Vita

UJFAIR

NepremiÄŤnine Si21 Avto.info

Luksuz.net

Prometej