Sreda, 7. april 2021 - 15:07

Zgroženi nad sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani

Tonin nima rad vojakov, rad pa trguje z orožjem

Ljubljana, (MOREL)- V Sindikatu vojakov Slovenije (SVS-)ju smo zgroženi nad sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani. Sodbe ne želimo niti komentirati, razen enega od razlogov za izgubljeno tožbo, najbolj nevzdržnega, da bi izplačilo dodatka ogrozilo uravnoteženost javnih financ, slika spodaj. Torej, bi po obrazložitvi sodišča država lahko tudi odrejala nadurno delo, oddelanih nadur pa vojakom nebi izplačala po Kolektivni pogodbi za javni sektor, medtem ko bi jih drugi delodajalci v javnem sektorju izplačali, kakor so v nekaterih javnih zavodih izplačevali poln Covid dodatek v višini 65% vsem zaposlenim ves delovni čas v celotnem obdobju prvega vala epidemije. V teh istih javnih zavodih pa v prvem valu epidemije ni bilo nobenega okuženega, v Slovenski vojski pa so bili okuženi in vojaki smo pomagali pri premagovanju epidemije na epidemiološko najbolj kritičnih točkah. SVS se bo zoper sodbo pritožil na višje sodišče.


 
Komentar sodbe pooblaščenega odvetnika SVS Borisa Kandutija:


 
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je dne 24.3.2021 v kolektivnem delovnem sporu predlagatelja Sindikat vojakov Slovenije zoper nasprotnega udeleženca RS, MORS ter ob sodelovanju več drugih udeležencev, 6 sindikatov na strani SVS izdalo sodbo, s katerim je zavrnilo zahtevek zaradi kršitve kolektivne pogodbe – izplačilo dodatkov v času epidemije SARS CoV-2. SVS je v sodnem postopku zahteval, da se članom predlagatelja izplača dodatek v rizičnih razmerah za epidemijo v višini 65% urne postavke, delodajalec pa je izplačeval nižji dodatek oziroma ni priznaval dodatka v višini 65% za vse ure dela, ki jih zaposleni niso opravljali od doma, ampak le za različno določen odstotek ur. SVS je zatrjeval, da je KPJS jasna, da se dodatek izplača, če je razglašena epidemija (kar je bila) in da javni uslužbenec izvaja delo v nevarnih pogojih. SVS je zatrjeval, da so nevarni pogoji podani, če se delo ne opravlja od doma, zaradi razsežnosti epidemije, neznank glede širjenja bolezni ipd, zaradi česar je bilo oteženo delo javnih uslužbencev na delovnem mestu ter s tem povezanimi različnosti, težavami, tako za javne uslužbence kot njihove družinske člane. Delodajalec je odstotke takšnih ur določil sam, pri čemer se je upiral na Razlago kolektivne pogodbe, ki jo je sprejela komisija za razlago KPJS. Po mnenju SVS je bila razlaga sprejeta nezakonito, saj je ožala okvir, določen v KPJS, prav tako odločitev ni verificirana z zapisnikom. Sodišče je zahtevek zavrnilo iz razlogov, ker bi naj bila po njegovem razlaga kolektivne pogodbe sprejeta zakonito, s čimer se SVS ne strinja. Drugi razlog zavrnitve zahtevka pa je tudi, da bi izplačilo dodatkov v polnem obsegu ogrozilo vzdržnost javnih financ in se sodišče sklicuje na pomen fiskalnega pravila ter vzdržno javnofinančno politiko, ki naj ne pelje države v nezmožnost financiranja lastnih funkcij. S takšno razlago se SVS ne more strinjati, saj se na takšen način posega v pravice javnih uslužbencev, ki so določene v kolektivni pogodbi in je potrebno dati prednost kolektivnim dogovorom pred kasneje ugotovljeno morebitno nevzdržnostjo javnih financ. V tej zvezi bo SVS vložil pritožbo zoper sodbo, zaradi napačne uporabe materialnega prava, zmotno ugotovljenega dejanskega stanja in tudi zaradi kršitev pravil pravdnega postopka. Sodba je bila prejeta dne 30.3.2021, rok za pritožbo je 30 dni.

To so sporočili SVS. (konec)

 (konec)
 

Arhiv

PonTorSreČetPetSobNed
   123456789101112131415161718192021222324252627282930
Vita

UJFAIR

NepremiÄŤnine Si21 Avto.info

Luksuz.net

Prometej

Seniorske novice