Ponedeljek, 18. junij 2012 - 14:27

Notranja politika/Slovenija-prejeli smo

TEŠ 6 = PREPLAČANA ELEKTRIKA IN PODPLAČANA SLOVENIJA

Ljubljana, 18. junij 2012 (MOREL)- Zadnje čase se poleg drugih problemov okrog projekta TEŠ6 postavlja ne samo vprašanje absolutno previsoke cene investicije in očitne korupcije, pač pa tudi po kakšni ceni bodo pridobivali elektriko iz TEŠ6. Gospodje menedžerji TEŠ in HSE na to nimajo verodostojnega odgovora. Ceno proizvedene elektrike za MWh elektrike so v različnih verzijah novega investicijskega programa (od NIP1 do NIP4) stalno spreminjali, enako kot vsak mesec spreminjajo končno ceno investicije, ki pa tudi zdaj še ni dokončna. Sama ustna in papirnata zagotovila vodstva TEŠ pa seveda za odobritev garancij s strani poslancev ne morejo biti dovolj.
Več kot 70 % dražja elektrika iz TEŠ6
Poglejmo številke. Sedanja proizvodna cena v TEŠ je 59 evrov za MWh, cena iz TEŠ6 pa bo bistveno višja celo po njihovih izračunih. Za primerjavo povejmo da je v Dravskih elektrarnah, kjer je energent zastonj, cena 22 evrov za MWh, iz jedrske elektrarne pa okrog 40 evrov za MWh. Torej je elektrika iz TEŠ že zdaj najdražja v Sloveniji.
Nisem za to da postanemo odvisni od uvoza. Vendar menim, da se da iz TEŠ dobiti elektriko ceneje iz obstoječih blokov, če jih ekološko saniramo in energetsko posodobimo, ne pa da jo pridobivamo na evidentno dražji način. Investicijska sredstva za tak ukrep bi bila neprimerno – skoraj 10 krat nižja (cca 130 mio evrov) od investicije v TEŠ6, ki je za povrh še finančno nezaprta investicija in naj bi stala 1,3 milijarde evrov. Iz posodobljenih blokov 4 in 5 je namreč možno elektriko proizvajati ceneje kot sedaj, za 54 evrov za MWh. Ob proizvodnji 3.500 GWh je razlika (3.500 x 21 eur) – torej 73,5 za mio evrov preplačane elektrike letno. Ta znesek preplačane elektrike temelji na njihovi ceni 75 eur za MWh iz NIP4, ki pa je optimistično prenizka. Realna cena je v razponu med 90 – 100 evrov za MWh. Tako oceno je 23. aprila 2009 dal tudi bivši minister za gospodarstvo Andrej Vizjak v pismu Borutu Pahorju. Zanimivo in povedno pismo je dosegljivo na spletni strani https://sites.google.com/site/davkoplacevalcisenedamo/.
Če vzamemo spodnjo mejo tega razpona 90 eur, ki ga navajamo mi in ga navaja tudi Vizjak, je pri vsaki MWh po našem predlogu prihranek, 36 eur. To pa pomeni letno 126 mio preplačane elektrike. Vsak dober gospodar bi najprej izkoristil to možnost. Podražitev elektrike, ki jo prinaša TEŠ6 je ob zdajšnjih nespremenjenih obratovalnih pogojih izreden skok, kar za 67 %. Obratovalni pogoji pa se bodo še slabšali, kajti kurilnost premoga od leta 2014 – 2028 pade iz 11.500 Gjoul na tono na 8.500 Gjoul na tono v letu 2028. Obenem se vsebnost pepela dvigne iz 12,5 % na cca 24 %. Torej bodo pogoji slabši ne pa boljši, s tem pa bo tudi cena elektrike višja. Podražitve bodo krepko preko 70 %. Izgovori iz TEŠ-a da sta obstoječa bloka dotrajana ne držijo. Zelo dobro sta vzdrževana, njuna amortizacijska doba pa se izteče leta 2023 in 2028. Ta dejstva v TEŠ nočejo objavljati.
V TEŠ bodo spet govorili o svoji famozno visoki strokovnosti, nič pa o navedenih dejstvih. Tudi ne o izboljšani konkurenčnosti gospodarstva in skrbi za kupno moč gospodinjstev, ki jo cena energije močno pogojuje. Nasprotne trditve so za njih, ki se edini »razumejo na številke«, prava mora. Ponavljajo le eno: TEŠ6 je nenadomestljiv. Naj razume kdor more, če že finančni in gospodarski minister tega nočeta videti. Zelo me čudi, da nobeden od njiju ni nikoli naročil alternativnega izračuna. Čeprav sta to po definiciji dolžna, kajti noben politik nima pravice do neinformiranosti.
Ker je projekt zabredel tako daleč - vendar ne predaleč za drugačno rešitev, posledice sedanjega stanja lahko saniramo samo tako, da se poroštvo ne odobri. To je prvi, vendar najbolj nujen korak. Šele po tem bo možno neobremenjeno razmišljanje in bo odprta pot alternativam, od katerih je ena tudi ta, ki jo navajam. In ki odpira pot, da v 20 letih tega stoletja preidemo na drugačne vire, ne pa da si zožimo pot razvoja do leta 2054 s tehnologijo, ki je evidentno škodljiva za zdravje ljudi in ki po svojih značilnostih spada v 20 ne pa v 21 stoletje. Danes so možne izbire, včasih jih ni bilo. Prej ali slej bo treba iti po drugi poti. To je pot ki jo ubira tehnološko razvitejša Evropa. Premog je ponekod še nujen. V Sloveniji danes tudi še, vendar ne več kot za desetletje in pol.
Posodobitve delajo bogate države
Slovenija je očitno »prebogata država« za racionalne rešitve. Če projiciramo preplačano elektriko na 15 letno obdobje, kot ga omogoča še gospodarno pridobivanje premoga iz premogovnika Velenje (PV), dobimo velikansko številko 1,89 milijarde evrov. Če bi ta prihranjeni denar vložili v posodobitev obeh blokov, v razvoj alternativnih virov, pametnih omrežij in učinkovite rabe energije, bi si tudi s tem razvojno opomogli.
Poglejmo še prihranek na sami investiciji. Posodobitev bi bila kot rečeno 10 krat cenejša – namesto 1,3 milijarde bi bil strošek le 1/10 tega zneska. Posodobitev pomeni energetsko posodobitev in ekološko sanacijo blokov 4 in 5. Energetska posodobitev je zamenjava turbine in kondenzatorja ter zmanjšanje izgub, ekološka sanacija pa pomeni dograditvijo DeNox naprav in izboljšanje delovanja sedanjih naprav. Temu lahko dodamo še pametno – boljšo izrabo plinskih turbin (2 x 41 MWh), ki v sedanji funkciji – dogrevanje pare iz njunih dimnih plinov, ne dajeta pravega izkoristka.
Vse to je na dosegu roke. Bogate države to delajo, Slovenija, ki so jo omrežili lobiji od katerih je težko fosilni šaleški daleč najmočnejši in deluje po vsej državi, pa si niti ne dopusti naliti čistega vina – predstavitve alternativ. Poslanci so namreč izglasovali, da javne predstavitve mnenj o projektu, ki v Državnem zboru ni bila še nikoli opravljena, ne potrebujejo. Take predstavitve se Šaleški lobisti očitno bojijo in ji nasprotujejo. Prek medijskega vpliva in s politiko zastraševanja o razprodaji slovenske energetike tujcem, zdaj pritiskajo na poslance, da jim v namišljeni časovni stiski izglasujejo poroštva. Ko je bil projekt pred dvema letoma na začetku pa ljudje iz tega lobija o poroštvih niso hoteli niti slišati. Ubrali so drugo pot – na osnovi stotin milijonov porabljenega denarja zdaj izsiljujejo parlament za zato, da bi zapravili še dodatno milijardo. To je možno le v Sloveniji, kjer javnost le molčeče spremlja paradržavni menedžerje pri njihovem neodgovornem početju. Izginil pa je tudi občutek za velikost denarja o katerem je govora. Upam, da ministri in poslanci, vsaj tisti ki v projekt niso vpleteni, približno vedo kam bi ta denar v prid gospodarstva in potrošnikov mnogo bolje naložili. In da se morda kdo od njih celo zaveda, da je posledica preplačane elektrike iz TEŠ6 lahko le podplačana, ne pa razvojno uspešna Slovenija.
Komercialne banke nočejo financirati tveganega projekta
Več kot zgovorna je izjava Matjaža Janežiča direktorja HSE na seji treh občinskih svetov 11.06.2012 v Šoštanju, ko je prostodušno priznal, da projekt za komercialne banke ni zanimiv, ker izkazuje prevelika tveganja. To pove vse. Postavljam mu vprašanje, če je preveč tvegan za banke, kako naj bo sprejemljiv za slovenske porabnike elektrike in davkoplačevalce. Vsekakor zdaj niso več časi, ko se je lahkotno govorilo »sve če to narod pozlatiti« in ko smo dobili smo Obrovce, Fenije in pred več kot pol stoletja Energo kemijski kombinat (EKK) Velenje, ki je neslavno, vendar tistemu času primerno – stran od oči javnosti, zelo na tihoma propadel. Tudi zato ni več čas za tišino, treba je na glas povedati, da je odobritev poroštva metanje denarja v vrečo brez dna.
Parola »to big, to fall« - prevelik da bi padel, ki jo zdaj širijo nekateri, ne pride več v poštev. To bi bilo možno nekoč v zaprti družbi, kot kaže primer EKK Velenje, ko se je projekt sesul, ne da bi državljani kaj zvedeli o tem. Parola »prevelik da bi padel«, je psihološki trik brez utemeljitve, kajti z njegovim padcem bi se elektrika pocenila, sprostil bi se investicijski denar, nastala bi nova delovna mesta, začeli bi zmanjševati razvojni zaostanek in končno: nedotakljivi bi postali dotakljivi. Ob nadaljevanju projekta z državnim poroštvom tega seveda ne bo. Bo le še ena zgodba več o zapravljeni razvojni priložnosti in ena zgodba več kako je država spet pokleknila pred tistimi, ki jo vodijo iz ozadja.
Da energetsko politiko države vodi neka korporacija – podjetje TEŠ, ni samo prekoračenje njenih pooblastil, pač pa je katastrofa za državo, njene državljane in za davkoplačevalce. Je tudi znak, da države nimamo več in je parlamentarno odločanje le videz, ki zakriva dejanja in pohlep tistih, ki se hvalijo, da so bili »ob pravem času na pravem mestu«. Vendar upam, da se zdaj ta čas vendarle izteka. Poslanci imajo možnost, da temu naredijo konec. V zgodovinski spomin Slovenije naj se vpišejo s smelim vendar pravičnim dejanjem. Ne kot padli heroji izmišljenega nacionalnega interesa - pohlepa. Pravico in dolžnost imajo, da glasujejo po svoji vesti, saj po definiciji niso vezani na navodila. Zato jih pozivam, da glasujejo po vesti in zdravi pameti, kot jim narekuje ustava. Poroštva pa to zagotovo niso.

Potreben je korak nazaj, da bil lahko naredili dva koraka naprej

Pomen glasovanja o poroštvu pa je bistveno širši. Če poroštva padejo NIČ VEČ NE BO TAKO KOT JE BILO. Ne samo v zvezi s TEŠ6, pač pa v Sloveniji. Pri vsaki spremembi je potreben prvi korak. Pri TEŠ6 je potreben korak nazaj, da bil lahko naredili dva koraka naprej. Poslanci v svojih rokah večje moči še niso imeli. Na njih je, da moč uporabijo za dobrobit sedanje in naslednjih generacij, tudi generacij zanamcev iz Šaleške doline, ki si zaslužijo več kot »svetlo prihodnost v temnih rovih«. Zaslužijo pa si seveda predvsem boljše liderje – politike in menedžerje, boljše kot so ti, ki zdaj njim in nam pridigajo o koristnosti škode, ki so jo prav oni povzročili.

Čas je, da se osvobodimo mišljenja, da je vse kar nam ponujajo »elite« ki to niso, dobro tudi za Slovenijo in njene državljane, ki na koncu vse plačajo. TEŠ6 = preplačana elektrika. Je pa tudi podplačana oziroma slabo plačana Slovenija. Politika, v tem primeru poslanci odbora za finance DZ, bi morali to vedeti in uvideti. Da namreč ne odločajo samo za svoj mandat, pač pa za našo sedanjost in še bolj za prihodnost.

Nismo pristaši iluzije o takojšnjih rešitvah energetskih problemov z obnovljivimi viri in takojšnjo ukinitvijo energetike na osnovi premoga, zato je nedavna vladna uredba o znižanju subvencij za OVE prava pot. Ni pa prava pot, da si s TEŠ6 zapiramo pot do njih. Ob tem, da tudi sindikati ne zmorejo – predvsem pa nočejo imeti jasnega pogleda na razvoj, je odgovornost politike toliko večja. Vendar govorjenje ne more nadomestiti pravih odločitev. Ali če rečem po svetopisemsko: »ne po besedah, po njih delih jih boste spoznali«.To je zapisal Vili Kovačič. (konec)

Arhiv

PonTorSreČetPetSobNed
123456789101112131415161718192021222324252627282930
Vita

UJFAIR

NepremiÄŤnine Si21 Avto.info

Luksuz.net

Prometej