Četrtek, 3. maj 2018 - 21:51

Zunanja politika/Slovenija

Slovenija: Vladni odziv na predlog Evropske komisije o večletnem finančnem okviru EU 2021-2027

Ljubljana, 3, maj 2018 (MOREL)- Evropska komisija je predložila ambiciozen predlog večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027, za kar se je v svojih stališčih zavzemala tudi Slovenija. S tem se pričenjajo intenzivna pogajanja o financiranju evropskih politik za prihodnje sedemletno obdobje. Pozitivno ocenjujemo dejstvo, da Evropska komisija kljub predvidenemu izstopu Združenega kraljestva iz Unije kot izhodišče za pogajanja predlaga obseg sredstev, ki je primerljiv s trenutnim večletnim finančnim okvirom. Menimo namreč, da je na ta način mogoče ustrezno nasloviti ključne izzive, s katerimi se sooča Evropska unija. Glede kohezijske politike Slovenija že od samega začetka posebej izpostavlja, da ob sicer potrebni modernizaciji prihodnjega večletnega finančnega okvira ne sme priti do drastičnega zniževanja sredstev namenjenih razvoju regij in držav članic. Ker iz samega predloga Komisije še ni mogoče razbrati, kakšen vpliv bodo predložene spremembe imele na posamezne države in regije, bo v nadaljnjih pogajanjih Slovenija posebno pozornost posvečala prav temu vprašanju. Podobno velja tudi za področje kmetijstva oziroma razvoja podeželja, kjer Evropska komisija predlaga opazno zmanjšanje sredstev. Zaradi pomena in vloge politike razvoja podeželja menimo, da je predlagano zmanjšanje na tem področju občutno preveliko. Pozdravljamo dejstvo, da Komisija predlaga znatno povečanje sredstev za naslavljanje migracij in varnostnih izzivov. Slednje je nujno, saj je mogoče ta vprašanja uspešno reševati le s skupnim evropskim pristopom, na kar smo ne opozarjali že ob migrantski krizi konec leta 2015. Pozdravljamo tudi povečanje sredstev za programe na področju raziskav, inovacij, digitalizacije, varovanja okolja ter mobilnosti mladih. Predlog Evropske komisije glede prihodnjega večletnega finančnega okvira in sklop zakonodajnih predlogov tako na strani prihodkov kot odhodkov, ki mu sledijo, bomo v prihodnjih tednih natančno preučili in na tej osnovi pripravili podrobnejši odziv. Pri tem bo pozornost Slovenije v prvi vrsti osredotočena na pomen kohezijskih sredstev in sredstev razvoja podeželja za prihodnji razvoj Slovenije. Tako se je glasilo vladno poročilo, ki ga je poslal vladni urad za komuniciranje. (konec)

Arhiv

PonTorSreČetPetSobNed
   12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Vita

UJFAIR

NepremiÄŤnine Si21 Avto.info

Luksuz.net

Prometej