16.12.2020 ob 10:12
Deli članek

Bruselj, 16. december 2020 (MOREL)- Poslanke in poslanci evropskega parlamenta so odobrili dodatno pomoč regijam EU za odziv na pandemijo koronavirusa ter njene socialne in zdravstvene posledice. Parlament je odobril sveženj za pomoč pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope (REACT-EU) v višini 47,5 milijarde evrov za blažitev neposrednih posledic koronavirusne krize v regijah EU. Pobuda je bila sprejeta s 654 glasovi za, 23 glasovi proti in 17 vzdržanimi glasovi.

Pomoč bo na voljo prek strukturnih skladov EU, in sicer je za leto 2021 predvidenih 37,5 milijarde evrov, za leto 2022 pa 10 milijard evrov. Operacije, ki jih krije REACT-EU, bodo upravičene do retroaktivnega financiranja od 1. februarja 2020. Sredstva bo mogoče porabiti do konca leta 2023.

Države članice bodo lahko del sredstev namenile Evropskemu socialnemu skladu, Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD), pobudi za zaposlovanje mladih in čezmejnim programom (Interreg). Naložbe bodo usmerjene v sektorje, ki so jih gospodarske posledice pandemije najbolj prizadele.

Evropska komisija je sveženj REACT-EU predlagala kot pomoč za odpravljanje gospodarskih in socialnih posledic pandemije koronavirusa, kar bi dosegli s spremembo uredbe o skupnih določbah, ki ureja programsko obdobje kohezijske politike 2014–2020.To so sporočili iz predstavništva evropskega parlamenta v Sloveniji. (konec)