17.04.2020 ob 19:45
Deli članek

Bruselj, 17. april 2020 (MOREL)- Evropske poslanke in poslanci si želijo obsežnega svežnja za oživitev in pomoč evropskemu gospodarstvu po krizi s COVID-19, vključno z obveznicami za obnovo, ki naj jih zagotavlja proračun EU. V resoluciji, izglasovani v petek, je Parlament pozdravil doslej sprejete odločitve na ravni EU v obliki fiskalnih ukrepov in podpore likvidnosti. Poleg že storjenega pa Evropa potrebuje obsežen sveženj za obnovo in oživitev gospodarstva, ki naj se financira iz povečanega večletnega finančnega okvira (MFF), že obstoječih skladov in finančnih instrumentov EU kot tudi ‘obveznic za obnovo’, ki naj jih zagotavlja evropski proračun. Vendar pa sveženj ne bi smel zahtevati vzajemnega prevzemanja aktualnega dolga, pač pa bi moral biti usmerjen v prihodnje naložbe. Zeleni dogovor in digitalna preobrazba bi morala biti v jedru svežnja, da bomo ponovno zagnali gospodarstvo, poudarjajo poslanci.

Poslanke in poslanci pozivajo k vzpostavitvi stalnega evropskega sistema pozavarovanja za primer brezposelnosti in solidarnostnega sklada za posledice koronavirusa v višini vsaj 50 milijard evrov. Solidarnostni sklad bi podprl finančna prizadevanja zdravstvenih sektorjev vseh držav članic med sedanjo krizo, pa tudi naložbe v sektor zdravstvenega varstva po krizi, da bi postali sistemi zdravstvenega varstva odpornejši in se osredotočali na tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo.

Parlament podpira povečanje evropske proizvodnje ključnih proizvodov, kot so zdravila, farmacevtske sestavine, medicinski pripomočki, oprema in materiali, kar naj omogoči boljšo pripravljenost ob prihodnjih globalnih šokih.

Skupno evropsko delovanje v boju proti pandemiji COVID-19 je nujno, poudarja resolucija. Unija mora priti iz krize močnejša, njene institucije pa morajo imeti pooblastila za ukrepanje v primeru čezmejne nevarnosti za zdravje. Novi in okrepljeni instrumenti bi zagotavljali, da bi lahko v prihodnosti takoj ukrepala, usklajevala odziv na evropski ravni, ter usmerjala vire tja, kjer so najbolj potrebni, bodisi gmotne (npr. maske, respiratorji in zdravila) bodisi finančne.Notranje meje med državami članicami morajo ostati odprte, da je zagotovljen nemoten pretok zaščitne opreme, medicinskih naprav, hrane in osnovnih dobrin. »Enotni trg EU je vir naše kolektivne blaginje in tudi eno od osrednjih orodij za takojšnje spoprijemanje s pandemijo bolezni COVID-19,« poudarja resolucija.

Parlament je pozval tudi k oblikovanju evropskega mehanizma za odziv na področju zdravja za boljšo skupno in usklajeno pripravo in odzivanje na vse vrste zdravstvenih ali sanitarnih kriznih razmer v prihodnje. Skupno opremo ter zaloge materiala in zdravil bi bilo treba hitro uporabiti za obvarovanje življenj. Poslanke in poslanci si želijo tudi dodatna evropska sredstva za financiranje hitrih raziskav o cepivu in zdravljenju.

Poslanke in poslanci so še poudarili nujnost usklajenega rahljanja ukrepov v EU, da bi se izognili ponovnemu izbruhu virusa. Države članice pozivajo k skupnemu oblikovanju kriterijev za odpravo karantene in drugih izrednih ukrepov, Komisijo pa, naj sproži učinkovito izstopno strategijo, ki bo vključevala obsežna testiranja in dostopnost zaščitne opreme kar se da največjemu številu državljanov.Parlament je izrazil globoko zaskrbljenost glede odločitev madžarske vlade, s katerimi je za nedoločen čas podaljšala izredne razmere in si podelila pooblastila za vladanje z odloki ter oslabila parlamentarni nadzor. Prav tako Poudarja tudi, da so ukrepi poljske vlade, ki je v nasprotju s sodbo ustavnega sodišča in predpisi spremenila volilni zakonik, nezakoniti. Poslanke in poslanci še menijo, da je razpis poljskih predsedniških volitev sredi pandemije povsem nezdružljiv z evropskimi vrednotami.

Parlamentarci pozivajo Komisijo, naj nemudoma oceni, ali so izredni ukrepi skladni z evropskimi pogodbami, ter naj proti tem resnim in trajnim kršitvam uporabi vsa razpoložljiva orodja in sankcije na ravni EU, vključno s proračunskimi. Svet EU pa pozivajo, naj na svoj dnevni red znova uvrsti razprave in postopke, povezane s postopkom iz člena 7 Pogodbe o EU.

Resolucija tudi poudarja, da so dezinformacije o bolezni COVID-19 eden ključnih problemov javnega zdravja, zato bi morala Unija vzpostaviti vir informacij v vseh uradnih jezikih in tako državljanom zagotoviti dostop do točnih in preverjenih informacij. Poslanke in poslanci še pozivajo ponudnike družbenih medijev, naj proaktivno sprejmejo potrebne ukrepe za preprečevanje dezinformacij in sovražnega govora v zvezi s koronavirusom.

Resolucija je bila sprejeta s 395 glasovi za, 171 proti in 128 vzdržanimi glasovi. To je sporočila tiskovna služba evropskega parlamenta. (konec)