08.07.2021 ob 19:12
Deli članek
Evropski parlament odločno nasprotuje madžarskemu zakonu proti LGBTIQ

Strasbourg (MOREL)- Poslanke in poslanci evropskega parlamenta so v resoluciji, ki je bila sprejeta v četrtek s 459 glasovi za, 147 glasovi proti in 58 vzdržanimi glasovi, madžarski zakon označili za očitno kršitev temeljnih pravic iz Listine EU o temeljnih pravicah, Pogodb in zakonodaje EU o notranjem trgu. Parlament poudarja, da to ni osamljen primer, temveč „kaže, da gre za namerno in načrtovano postopno odpravljanje temeljnih pravic na Madžarskem“, kjer so kampanje sovražnosti proti osebam LGBTIQ in dezinformacijske kampanje, ki jih izvaja država, postale orodje politične cenzure. Te kršitve človekovih pravic so del širše politične agende za rušenje demokracije in pravne države, vključno s svobodo medijev, in bi jih bilo treba obravnavati kot sistemsko kršitev vrednot EU.

Ta težava je nedavno med drugim postala jasna, ko je bilo s spremembo madžarske ustave razglašeno, da „je mati ženska, oče pa moški“, ter dejansko prepovedano, da bi bil spol transspolnih in interseksualnih oseb kot tak pravno priznan. V zvezi s tem poslanke in poslanci Evropskega parlamenta izjavljajo, da so neomajno zavezani varstvu otrokovih pravic in da bi morali biti strpnost, sprejemanje in raznolikost vodilna načela za zagotavljanje največje koristi otroka.

Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta pozivajo Komisijo, naj začne pospešeni postopek za ugotavljanje kršitev in po potrebi uporabi vsa orodja, ki so na voljo v okviru Sodišča, kot so začasni ukrepi in kazni v primeru nespoštovanja odločitev. Države članice pa pozivajo, naj zadevo predložijo Sodišču Evropske unije, če Komisija ne bo ukrepala, in naj pri Evropskem sodišču za človekove pravice vložijo meddržavno tožbo.

Parlament poleg tega opozarja na vrsto težav na Madžarskem, kjer bi bilo treba nemudoma uporabiti uredbo o pogojevanju podeljevanja sredstev EU s spoštovanjem načel pravne države, da bi zaščitili proračun EU, in izraža resno zaskrbljenost, da madžarski načrt za okrevanje in odpornost morda ni skladen s pravom EU. Svet in Komisijo tudi poziva, naj odpravita blokado protidiskiminacijske direktive ter udejanjita pobudo Parlamenta o vzpostavitvi stalnega mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice. Poslanke in poslance močno skrbi, da je madžarski zakon podoben ruskemu „zakonu o propagandi LGBT“ iz leta 2013, zato pozivajo Komisijo, naj podrobno preuči financiranje kampanj proti skupnosti LGBTIQ v Evropi.

Madžarski parlament je 15. junija 2021 skoraj soglasno (157 glasov proti 1) glasoval za predpise, ki pod pretvezo boja proti pedofiliji omejujejo svobodo govora in pravice otrok, s tem ko prepovedujejo, da bi bile vsebine LGBTIQ vključene v šolskem izobraževalnem gradivu ali televizijskih oddajah za mlajše od 18 let. Novi zakon je v veljavo stopil 8. julija 2021. To so sporočili iz predstavništva evropskega parlamenta v Sloveniji. (konec)