20.01.2022 ob 18:42
Deli članek
Evropski poslanci prižgali zeleno luč za začetek pogajanj z državami članicami

Strasbourg (MOREL)-  Evropski poslanci so se dogovorili o osnutku ukrepov za boj proti nezakonitim vsebinam, za odgovornost platform za njihove algoritme in za izboljšanje moderiranja vsebin. Besedilo, ki ga je parlament danes sprejel s 530 glasovi za, 78 proti in 80 vzdržanimi glasovi, predstavlja mandat za pogajanja s francoskim predsedstvom Svetu EU, ki zastopa države članice.

Po glasovanju je Christel Schaldemose (S&D, Danska), ki vodi pogajalsko ekipo parlamenta, dejala: „Današnje glasovanje kaže, da si tako poslanci Evropskega parlamenta kot državljani EU želijo ambiciozno digitalno ureditev, primerno za prihodnost. V 20 letih od sprejetja direktive o elektronskem poslovanju se je veliko spremenilo. Spletne platforme postajajo vse pomembnejše v našem vsakdanjem življenju, saj prinašajo nove priložnosti, pa tudi nova tveganja. Naša dolžnost je zagotoviti, da je to, kar je nezakonito zunaj spleta, nezakonito tudi na spletu. Zagotoviti moramo, da bomo uvedli digitalna pravila v korist potrošnikov in državljanov. Zdaj lahko začnemo pogajanja s Svetom in verjamem, da bomo dosegli dobre rezultate v zvezi s temi vprašanji.“

Predlog akta o digitalnih storitvah natančno opredeljuje dolžnosti in odgovornost ponudnikov posredniških storitev, zlasti spletnih platform, kot so družbeni mediji in spletne tržnice.Akt uvaja mehanizem prijave in ukrepanja ter zaščitne ukrepe za odstranitev nezakonitih spletnih proizvodov, storitev ali vsebin. Ponudniki storitev gostovanja bi morali ob prejemu takega obvestila ukrepati „brez nepotrebnega odlašanja, pri čemer bi morali upoštevati vrsto prijavljene nezakonite vsebine in nujnost ukrepanja“. Poslanke in poslanci so vključili tudi strožje zaščitne ukrepe, da bi zagotovili, da se obvestila obdelujejo nepristransko in nediskriminatorno ter ob upoštevanju temeljnih pravic, vključno s svobodo izražanja.

Poslanke in poslanci menijo, da morajo spletne tržnice potrošnikom zagotavljati spletni nakup varnih izdelkov, in sicer z okrepljeno obveznostjo sledenja trgovcev (načelo poznavanja poslovnih strank).

Za zelo velike spletne platforme bodo veljale posebne obveznosti, in sicer zaradi posebnih tveganj, ki jih predstavljajo v zvezi s širjenjem nezakonitih in škodljivih vsebin. Akt o digitalnih storitvah bi pomagal pri spopadanju s škodljivimi vsebinami (ki morda niso nezakonite) in širjenjem dezinformacij, saj vključuje določbe o obveznih ocenah tveganja, ukrepe za zmanjšanje tveganja, neodvisne revizije in preglednost tako imenovanih priporočilnih sistemov (algoritmi, ki določajo, kaj uporabniki dejansko vidijo).

Parlament je med drugim predlagal tudi naslednje dopolnitve predloga Komisije: ·izvzetje mikro in malih podjetij iz nekaterih obveznosti akta o digitalnih storitvah;·ciljno oglaševanje: besedilo zagotavlja preglednejšo in bolj ozaveščeno izbiro za vse prejemnike spletnih digitalnih storitev, vključno z informacijami o tem, kako bodo njihovi podatki monetizirani. Zavrnitev privolitve za prejemnika ne sme biti težavnejša in dolgotrajnejša kot privolitev. Če soglasje zavrnejo ali umaknejo, se prejemnikom zagotovijo druge možnosti za dostop do spletne platforme, vključno z „možnostmi, ki temeljijo na oglaševanju brez sledenja“;·tehnike usmerjanja ali ojačevanja, ki vključujejo podatke mladoletnikov za namene prikazovanja oglasov, bodo prepovedane, prav tako bo prepovedano ciljno usmerjanje na posameznike iz ranljivih skupin, na podlagi posebnih kategorij podatkov, ki omogočajo takšno ciljno usmerjanje; ·odškodnina: prejemniki digitalnih storitev in organizacije, ki jih predstavljajo, morajo imeti možnost, da zahtevajo odškodnino za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi tega, ker platforme ne spoštujejo svojih obveznosti glede skrbnosti; ·spletnim platformam bi bilo treba prepovedati uporabo tehnik zavajanja ali nagovarjanja z namenom vplivanja na vedenje uporabnikov prek temnih vzorcev; ·več izbire pri razvrščanju na podlagi algoritmov: zelo velike spletne platforme morajo zagotoviti vsaj en priporočilni sistem, ki ne temelji na profiliranju.

Dodatne dopolnitve, ki so bili sprejete, se nanašajo na to, da morajo ponudniki v svojih pogojih poslovanja spoštovati svobodo izražanja ter svobodo in pluralnost medijev, ter vsebujejo tudi novo določbo o pravici do uporabe in plačila digitalnih storitev anonimno. To je sporočila Saša Golob, tiskovna predstavnica evropskega parlamenta v Sloveniji. (konec)