25.03.2021 ob 19:50
Deli članek

Bruselj, 25. marec 2021 (MOREL)- Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so v četrtek sprejeli eno izvedbeno in dve operativni določili o metodah zbiranja in zagotavljanja posebnih virov lastnih sredstev, iz katerih se črpajo sredstva za proračun EU. Ti trije zakoni so povezani s ključnim sklepom o sistemu virov lastnih sredstev, ki ga je Parlament sprejel septembra, Svet EU pa decembra 2020. Države članice so trenutno v postopku ratifikacije tega sklepa. Do sredine marca ga je ratificiralo 9 od 27 držav (sledilnik ratifikacije).

Med sprejetimi pravili so določila za izračun in poenostavitev prihodkov Evropske unije, upravljanje denarnega toka ter pravice za spremljanje in pregled. S pomočjo teh pravil bo izvajanje reforme prihodkov proračuna Evropske unije lahko nemoteno potekalo še naprej.

Ko bodo države članice ratificirale sklep o sistemu virov lastnih sredstev, bo danes sprejeti sveženj začel veljati retroaktivno od 1. januarja 2021. Sveženj uvaja dajatev za plastiko, ki je prva od novih virov prihodkov, ki bodo uvedeni do leta 2026. Sklep o sistemu virov lastnih sredstev bo Evropski komisiji omogočil, da si EU za uresničitev načrta za okrevanje in odpornost Naslednja generacija EU na mednarodnih finančnih trgih izposodi 750 milijard evrov.

José Manuel Fernandes (EPP, Portugalska): „Evropski parlament je spet dokazal, da orje ledino. S sprejetjem tega svežnja smo zagotovili, da bo sistem virov lastnih sredstev EU prispeval k uresničevanju načrta za okrevanje in odpornost  Naslednja generacija EU, takoj ko bodo države članice ratificirale sklep o sistemu virov lastnih sredstev. Današnje glasovanje nas opominja, da moramo delovati hitro in učinkovito, da se bo okrevanje lahko začelo.“

Soporočevalka Valérie Hayer (RENEW, Francija): „Parlament je ponovno hitro ukrepal, da bi se lahko začelo uresničevanje načrta za okrevanje in odpornost. Vse države članice pozivamo, naj čim prej ratificirajo sklep o sistemu virov lastnih sredstev. Ne moremo si privoščiti zamud. Poleg tega se je Evropska komisija z decembrskim dogovorom zavezala, da bo junija letos predlagala digitalno dajatev, ne glede na dogajanje na ravni OECD.“

Rezultati glasovanja: Uredba o lastnih virih na podlagi dajatev na plastično embalažo- 540 glasov za, 109 glasov proti in 38 vzdržani glasovi;

Izvedbeni ukrepi za sistem virov lastnih sredstev Evropske unije-540 glasov za, 48 glasov proti in 82 vzdržani glasovi;

Zbiranje lastnih sredstev, pridobljenih iz davka na dodano vrednost- 552 glasov za, 69 glasov proti in 67 vzdržani glasovi.

Med pogajanji o dolgoročnem proračunu EU za obdobje 2021–2027 (večletni finančni okvir) so poslanci Evropskega parlamenta zagotovili zavezujoč časovni okvir za nove vire prihodkov EU. Trije koraki časovnega načrta za uvedbo novih virov lastnih sredstev so:

·         prvi korak (2021): Prispevek na plastiko, uveden januarja 2021, novi zakonodajni predlogi o mehanizmu za ogljično prilagoditev na mejah, digitalni dajatvi in sistemu za trgovanje z izpusti, ki bodo predloženi do junija;

·         drugi korak (2022 in 2023): Svet bo te nove vire lastnih sredstev obravnaval najpozneje do 1. julija 2022, da bi jih lahko uvedli do 1. januarja 2023;

·         tretji korak (2024–2026): Evropska komisija bo do junija 2024 predlagala dodatne nove vire lastnih sredstev, ki bi lahko vključevali davek na finančne transakcije in finančni prispevek, povezan s podjetniškim sektorjem, ali pa novo skupno osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb. Svet bo te nove vire lastnih sredstev obravnaval najpozneje do 1. julija 2025, da bi jih lahko uvedli do 1. januarja 2026. To so sporočili iz predstavništva evropskega parlamenta v Sloveniji. (konec)