31.03.2021 ob 10:44
Deli članek

Bruselj (MOREL)- Predstavniki mentorjev in dijakov Gimnazije Nova Gorica so danes prevzeli pokal za Najšolo ambasadorko Evropskega parlamenta za šolsko leto 2019/2020 v okviru izobraževalnega projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS). Mentorji in dijaki novogoriške gimnazije so pokal osvojili s svojim izjemno angažiranim sodelovanjem v projektu. Pokal sta jim predala vodja Pisarne Evropskega parlamenta Manja Toplak in koordinator projekta EPAS v Pisarni Andrej Miholič. Predaja pokala je bila zaradi epidemioloških razmer večkrat preložena, od danes naprej pa težko prisluženi pokal, ki ga je izdelal prleški umetnik Robert Jurak, vendarle krasi vitrino s priznanji Gimnazije Nova Gorica.

Tamkajšnji mentorji in dijaki so si ga prislužili z zavzetim delom v lanskem projektu EPAS, ko so med drugim zmagali na enem od šestih debatnih tekmovanj Evrošole, organizirali razpravo dijakov z diplomatom Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS) Bogdanom Batičem, sodelovali v projektu pisanja sporočil spodbude starostnikom v domovih za starejše med pandemijo, ter s številnimi drugimi aktivnostmi prispevali h krepitvi svojega znanja o EU in pomembnih evropskih temah, ozaveščanju širše javnosti o delovanju Unije in spodbujanju aktivnega državljanstva med mladimi in širše.

V šolskem letu 2019/2020 je v projektu na novogoriški gimnaziji sodelovalo 5 učiteljev mentorjev ter 50 dijakov, ki so si s svojimi aktivnostmi nadeli naziv dijak ambasador Evropskega parlamenta, tako ali drugače pa je bilo v aktivnosti programa vključenih dobrih 300 oziroma več kot polovico vseh dijakov. Mentorji in dijaki Gimnazije Nova Gorica so tudi letos, že peto leto zapored, v projektu EPAS izjemno aktivni.

Na slavnostni predaji so bili navzoči vodja mentorjev programa EPAS na Gimnaziji Nova Gorica Suzana Černe, ravnatelj Andrej Šušmelj, nekateri drugi mentorji in dijaki, ki so sodelovali v projektu v lanskem šolskem letu. Ti so v kratkem pogovoru predstavili svoje izkušnje s projektom, izpostavili pomen evropskega povezovanja in sodelovanja, ter izrazili svoje poglede na aktivno državljanstvo in politično participacijo kot temelja delujoče demokratične družbe.

Program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta je namenjen izobraževanju dijakov in učiteljev o EU, njenem delovanju, koristih, ki jih prinaša, in o aktualnih evropskih temah. Poteka v vseh državah članicah, v Sloveniji pa je letos vanj vključenih že 70 srednjih šol in dijaških domov oziroma dobra tretjina vseh. Sodelujoči učitelji in dijaki v okviru programa izvedejo vnaprej določen nabor aktivnosti, ki pa ga sami in/ali v sodelovanju s Pisarno Evropskega parlamenta pogosto še nadgradijo.

Pokal projekta EPAS, ki je bil letos podeljen prvič, poslej pa bo vsako leto romal v roke mentorjev in dijakov aktualne Najšole ambasadorke Evropskega parlamenta, je ustvaril prleški umetnik Robert Jurak. Skozi besede avtorja na njem upodobljeni Ikar "s svojimi krili simbolizira mladostno zagnanost, odkrivanje, radovednost, ki pelje v neznano, ter željo po tem, da poletiš in izkusiš". Mladim, ki sodelujejo v projektu, je namenil poziv, naj maksimalno uživajo svojo mladost in hkrati uporabljajo svojo glavo, saj so oni tisti, ki bodo odločali o izgledu tega sveta. In prav to je tudi ključni cilj projekta EPAS – spodbuditi mlade k odgovorni drži do skupnega upravljanja družbe in države ter h kritični miselnosti, ki je pogoj za spreminjanje stvari na bolje. Vodja Pisarne EP v Sloveniji Manja Toplak je ob tem dodala: "S to nagrado želimo podpirati vašo kritičnost, odprtost, neobremenjenost, vaš pogled, avtonomnost, da ne jemljete stvari za same po sebi umevne, kajti samo tako boste lahko zgradili evropsko prihodnost po svojih merilih in potrebah."