18.05.2021 ob 20:30
Deli članek

Bruselj (MOREL)- Evropski parlament je potrdil 17,5 milijarde evrov vreden sklad za pravični prehodS. klad za pravični prehod bo državam članicam pomagal pri spoprijemanju z družbenimi in gospodarskimi posledicami prehoda na podnebno nevtralnost. Sveženj obsega 7,5 milijarde evrov iz večletnega finančnega okvira 2021–2027 in dodatnih 10 milijard evrov iz Instrumenta Evropske unije za okrevanje. Do sredstev so upravičeni projekti s poudarkom na gospodarski diverzifikaciji, preoblikovanju ali ustvarjanju delovnih mest oziroma projekti, ki prispevajo k prehodu na trajnostno, podnebno nevtralno in krožno evropsko gospodarstvo.

Sredstva iz Sklada za pravični prehod bodo namenjena pomoči pri iskanju službe, izpopolnjevanju in prekvalifikaciji, pa tudi dejavnemu vključevanju delavcev in iskalcev zaposlitve v času, ko evropsko gospodarstvo postaja podnebno nevtralno. Sklad bo podprl tudi mikro podjetja, podjetniške inkubatorje, univerze in javne raziskovalne ustanove ter naložbe v nove energetske tehnologije, energijsko učinkovitost in trajnostno mobilnost na lokalni ravni.

Sredstva iz Sklada ne bodo namenjena sežiganju odpadkov, pa tudi ne razgradnji in gradnji jedrskih elektrarn, dejavnostim v zvezi s tobačnimi izdelki in naložbam, povezanim s fosilnimi gorivi.

Države članice morajo v svojih načrtih za pravični prehod navesti, katera njihova ozemlja bodo zaradi energetskega prehoda najbolj prizadeta, ter jim dodeliti največ prejetih sredstev. Pozornost je treba nameniti zlasti posebnim značilnostim otokov, otoških območij in najbolj oddaljenih regij.

Če bo Sklad po 31. decembru 2024 dobil več sredstev, bo vanj na pobudo Evropskega parlamenta vključen mehanizem ekološkega nagrajevanja. Ta dodatna sredstva bodo razdeljena med države članice, večji delež pa bodo prejele tiste, ki bodo uspešno zmanjšale količino izpustov toplogrednih plinov v industriji.

Države članice bodo do sredstev iz Sklada za pravični prehod upravičene le, če se bodo na nacionalni ravni zavezale, da bodo do leta 2050 dosegle podnebno nevtralnost. Pred sprejetjem tega cilja bodo države članice upravičene le do 50 % dodeljenih sredstev.
Podjetja v finančnih težavah lahko prejmejo podporo v skladu z začasnimi pravili EU o državni pomoči, vzpostavljenimi za spoprijemanje z izjemnimi okoliščinami.
Sredstva je mogoče prostovoljno prenesti iz drugih kohezijskih skladov.
Delež naložb, zagotovljenih iz sredstev EU (sofinanciranje), je največ 85 % za manj razvite regije, 70 % za regije v prehodu in 50 % za bolj razvite regije.

Predlog je bil  sprejet z 615 glasovi za, 35 glasovi proti in 46 vzdržanimi glasovi.

Poročevalec Manolis KEFALOJANIS (EPP, Grčija) je dejal: “Evropski parlament pošilja močan političen signal: soočiti se je treba s socialnimi, gospodarskimi in okoljskimi posledicami energetskega prehoda v najbolj prizadetih regijah. Prehajamo v novo zeleno obdobje za Evropo, pri tem pa ne sme zaostati nihče.”

Uredbo mora najprej uradno sprejeti Svet, veljati pa bo začela dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Sklad za pravični razvoj je prvi steber mehanizma za pravični prehod, ki je ključno orodje za podporo regij, industrij in delavcev, ki se bodo zaradi izvajanja evropskega zelenega dogovora spoprijeli z največjimi izzivi. Zakonodajalca sta 9. decembra 2020 sklenila začasni politični dogovor o mehanizmu za pravični prehod. To so sporočili iz predstavništva evropskega parlamenta v Sloveniji. (konec)