20.05.2021 ob 11:25
Deli članek
Nagrada za kampanjo Tokrat grem volit

Ljubljana (MOREL)-  Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji je prejela nagrado za komunikacijsko odličnost prizma, ki jo podeljuje Slovensko društvo za odnose z javnostmi. Nagrado je prejela v kategoriji specifičnih komunikacijskih programov za kampanjo Tokrat grem volit pred volitvami v Evropski parlament maja leta 2019.

Andrej Miholič, predstavnik za stike z javnostmi v Pisarni Evropskega parlamenta v Sloveniji, je na podelitvi nagrad izpostavil, da je bil "cilj projekta Tokrat grem volit spodbujanje aktivnega državljanstva in politične udeležbe pred volitvami v Evropski parlament leta 2019." Kot je dodal, je bila "ta kampanja sicer le etapna zmaga, saj enake cilje zasledujemo tudi po volitvah s krepitvijo ozaveščanja in javnih razprav o EU in ključnih evropskih temah v okviru kampanj Skupajsmo.eu in konference o prihodnosti Evrope. Kampanja Tokrat grem volit je bila za našo ekipo izjemno naporna, a je dober rezultat (volilna udeležba je bila najvišja doslej) prinesel želeno priznanje, obenem pa tudi zavedanje, da je na področju krepitve aktivne politične drže v Sloveniji še veliko za postoriti, in spodbudo, da nadaljujemo z našimi prizadevanji v tej smeri - v korist vseh nas. Zahvaljujem se tudi množici partnerjev in prostovoljcev, saj brez njih ne bi bilo uspešne kampanje niti tega priznanja."

Prizma je nacionalna strokovna nagrada, ki jo Slovensko društvo za odnose z javnostmi podeljuje slovenskim organizacijam za odličnost izvedenih komunikacijskih programov na področju odnosov z javnostmi. (konec)