09.05.2021 ob 20:09
Deli članek
Otvoritev konference o prihodnosti Evrope

Strasboug (MOREL)- Evropski parlament je na dan Evrope 2021 v Strasbourgu gostil otvoritev Konference o prihodnosti Evrope.Otvoritvena prireditev je obeležila začetek procesa participacije, ki so ga skupaj vzpostavili Parlament, Svet in Komisija.

Predsedniki institucij EU so imeli pozdravni nagovor, nato pa je predsednik Macron govoril o svoji viziji za Evropo. Sopredsednika izvršnega odbora pa sta odgovarjala na vprašanja državljanov iz vseh držav članic EU. Študenti iz programa Erasmus iz različnih držav članic, skupaj s člani izvršnega odbora, so bili osebno prisotni, pri čemer so bila v celoti upoštevana veljavna zdravstvena priporočila, več kot 500 državljanov pa se je dogodka udeležilo na daljavo. Na daljavo so se pridružili tudi ministri za evropske zadeve, evropski poslanci, predstavniki nacionalnih parlamentov ter drugi pomembni gosti.

Na plenarnem zasedanju se je sestalo 108 poslancev Evropskega parlamenta, 54 članov vlad (po dva iz vsake države članice) in trije člani Evropske komisije ter 108 predstavnikov nacionalnih parlamentov in državljanov. 108 državljanov je sodelovalo tudi pri razpravi o zamislih državljanov, ki izhajajo iz okroglih miz in večjezične digitalne platforme: 80 predstavnikov iz evropskih okroglih miz, od katerih je vsaj tretjina mlajših od 25 let, 27 pa iz nacionalnih okroglih miz ali dogodkov konference (po eden iz vsake države članice) ter predsednice Evropskega mladinskega foruma.

Sodelovalo je tudi približno 18 predstavnikov Odbora regij in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora ter osem predstavnikov socialnih partnerjev in civilne družbe, visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko pa bo povabljen k razpravi o mednarodni vlogi EU. Povabljeni so lahko tudi predstavniki drugih ključnih deležnikov. Na plenarnem zasedanju konference bo zastopanost spolov uravnotežena.

Njihove izmenjave so strukturirane tematsko na podlagi priporočil iz okroglih miz državljanov in prispevkov, zbranih z večjezično digitalno platformo. Platforma je enotno mesto, kjer se zbirajo, analizirajo in objavljajo prispevki vseh dogodkov, povezanih s konferenco. Plenarno zasedanje je svoje predloge pravočasno predložilo izvršnemu odboru, ki bo ob polnem sodelovanju in popolni preglednosti s plenarnim zasedanjem pripravil poročilo, ki bo objavljeno na večjezikovni digitalni platformi.

Končni izid konference bo predstavljen v poročilu skupnemu predsedstvu. Vse tri institucije bodo brez odlašanja preučile, kako učinkovito ukrepati na podlagi tega poročila, vsaka v okviru svojih pristojnosti in v skladu s Pogodbama.

Sopredsednik izvršnega odbora konference Guy Verhofstadt je dejal: „Želimo ustvariti resničen zagon od spodaj navzgor. Konferenca bo veliko več kot le poslušanje, temveč način, kako bomo državljane resnično vključili v opredelitev naše skupne evropske prihodnosti. Položeni so temelji za digitalne in posvetovalne demokratične eksperimente, ki še nikoli niso bili preizkušeni na ravni EU. Zagotovili bomo, da bodo predlogi državljanov dobili politični odgovor. Danes je nov in vznemirljiv začetek.“

Portugalska državna sekretarka za evropske zadeve in predsednica Sveta EU Ana Paula Zacarias je dejala: „Na poti iz Porta v Strasbourg sem se ob praznovanju dneva Evrope in začetku konference o prihodnosti Evrope spomnila na besede Maria Soaresa, ki je leta 1976 rekel: „Razmišljati o Evropi in njeni prihodnosti je stalna dolžnost vseh Evropejcev. Skupna prizadevanja, ki jih je treba nadaljevati s ponižnostjo v luči zgodovinskega pomena naših skupnih ciljev.“

Podpredsednica Evropske komisije za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica je dejala: „Ta konferenca je nekaj novega za EU in je brez primerjave. Ustvarjamo prostor, v katerem lahko državljani skupaj z izvoljenimi predstavniki razpravljajo o prihodnosti Evrope. To še nikoli ni bilo preizkušeno, vendar smo prepričani, da bo to okrepilo tako Evropsko unijo kot našo predstavniško demokracijo. Za praznovanje tega datuma ni boljšega dne, kot je 9. maj.“

Naslednji koraki

Izvršni odbor bo kmalu določil datum prvega plenarnega zasedanja konference. Priprave na okrogle mize državljanov se nadaljujejo, število udeležencev in dogodkov na digitalni večjezični platformi konference pa se še naprej povečuje. Konference želi pritegniti k sodelovanju čimveč mladih, v teku so priprave za Evropsko prireditev za mlade, ki jo bo Evropski parlament organiziral v oktobru. To je sporočila Saša Golob iz predstavništva evropskega parlamenta v Sloveniji. (konec)