15.12.2021 ob 22:47
Deli članek
Parlament pripravljen na začetek pogajanj s Svetom

Andreas SCHWAB

Strasbourg (MOREL)-  Evropski parlament je prižgal zeleno luč za začetek pogajanj z državami članicami o pravilih, ki bodo določala, kaj bo v Evropski uniji velikim spletnim platformam dovoljeno, in kaj ne. Predlog akta o digitalnih trgih na črni seznam uvršča nekatere prakse, ki jih uporabljajo velike platforme, ki delujejo kot vratarji. Komisiji omogoča izvajanje preiskav trga in kaznovanje tistih, ki ne spoštujejo pravil.

Besedilo, ki ga je parlament sprejel s 642 glasovi za, 8 proti in 47 vzdržanimi glasovi, določa nove obveznosti in prepovedi, ki neposredno veljajo za takšne platforme, in s katerimi naj bi zagotovili pravične in odprte trge. Predlagana uredba bo veljala za velika podjetja, ki zagotavljajo tako imenovane jedrne platformne storitve, pri katerih so nepoštene poslovne prakse najpogostejše. To so spletne posredniške storitve, družbena omrežja, spletni iskalniki, operacijski sistemi, storitve spletnega oglaševanja, računalništvo v oblaku in storitve za izmenjavo videov, ki ustrezajo merilom, v skladu s katerimi jih je mogoče določiti za vratarje. Poslanke in poslanci v okvir akta o digitalnih trgih vključujejo tudi spletne brskalnike, virtualne pomočnike in povezano televizijo.

Druge spremembe, ki so jih uvedli poslanke in poslanci, so povezane z opredelitvijo vratarjev glede na določene mejne vrednosti, seznamom obveznosti in prepovedi, vključno z novimi določili za ciljno oglaševanje in interoperabilnost storitev, omejitvami uničujočih prevzemov, vlogo nacionalnih organov za konkurenco in kaznimi.

Evropski parlament v sprejetem besedilu:

  • ·dviguje kvantitativno mejno vrednost, ki bi pomenila, da akt o digitalnih trgih v Evropskem gospodarskem prostoru velja za do 8 milijard evrov letnega prometa ter tržno kapitalizacijo 80 milijard evrov. Podjetja morajo zagotavljati jedrno platformno storitev v najmanj treh državah članicah, mesečno pa morajo imeti več kot 45 milijonov končnih uporabnikov in več kot 10 000 poslovnih uporabnikov;
  • ·vključuje dodatne zahteve glede uporabe podatkov za ciljno oziroma izjemno natančno ciljno usmerjeno oglaševanje ter interoperabilnost storitev, kot so številčno neodvisne medosebne komunikacijske storitve in spletno socialno mreženje;
  • ·predvideva omejitve za uničujoče prevzeme: če vratar sistematično ne izpolnjuje obveznosti, mu Komisija lahko prepove prevzeme na področjih, ki so pomembna za akt o digitalnih trgih, da bi odpravila ali preprečila nadaljnjo škodo za notranji trg. Vratarji bodo morali Komisijo tudi obvestiti o vsaki nameravani koncentraciji;
  • ·pojasnjuje vlogo nacionalnih organov za konkurenco, izvajanje akta o digitalnih trgih pa prepušča Evropski komisiji;
  • ·meni, da bi moral akt o digitalnih trgih zagotoviti, da bodo žvižgači lahko obveščali pristojne organe o dejanskih ali morebitnih kršitvah te uredbe, in da bodo zaščiteni pred povračilnimi ukrepi;
  • ·določa, da lahko Komisija vratarju, v primeru, da ta ne upošteva pravil, naloži globe v višini najmanj 4 % in največ 20 % njegovega skupnega svetovnega prometa v predhodnem poslovnem letu.

Poročevalec Andreas Schwab, (EPP, Nemčija) je povedal: „Današnje sprejetje pogajalskega mandata jasno sporoča, da Evropski parlament nasprotuje nepoštenim poslovnim praksam, ki jih uporabljajo digitalni velikani. Poskrbeli bomo, da bodo digitalni trgi odprti in konkurenčni. To je dobro za potrošnike, dobro za podjetja in dobro za digitalne inovacije. Sporočamo, da bo EU pravila socialnega tržnega gospodarstva uveljavljala tudi na digitalnem področju, kar pomeni, da pravila konkurence narekujejo zakonodajalci in ne digitalni velikani.“

Danes sprejeto besedilo predstavlja mandat Parlamenta za pogajanja z vladami držav članic, ki naj bi se začela med francoskim predsedovanjem Svetu EU v prvi polovici leta 2022. O aktu o digitalnih storitvah – vzporednem predlogu za regulacijo spletnih platform, ki med drugim obravnava nezakonite vsebine in algoritme – naj bi poslanke in poslanci glasovali na januarskem plenarnem zasedanju. To so sporočili iz predstavništva evropskega parlamenta v Sloveniji. (konec)