16.02.2022 ob 19:54
Deli članek
Parlament želi strožja EU pravila za zaščito otrok

Strasbourg (MOREL)- Evropski poslanci želijo okrepiti obstoječa pravila in nadzor trga, da bi zagotovili varnost vseh igrač, ki se prodajajo na trgu EU, tudi iz držav, ki niso članice EU, in na spletu. Parlament je izpostavil, da direktiva o varnosti igrač otrokom sicer zagotavlja visoko raven varnosti, vendar nekateri proizvajalci iz tretjih držav, ki prodajajo svoje izdelke na enotnem trgu, zlasti na spletu, niso v skladu z zakonodajo EU. Zato številne igrače, ki se prodajajo v EU, še vedno predstavljajo veliko grožnjo.

V poročilu, ki je bilo sprejeto s 688 glasovi za, šestimi proti in enim vzdržanim glasom, poslanke in poslanci pozivali komisijo in države članice, naj okrepijo ukrepe in zagotovijo, da so vse igrače, dane na trg EU, skladne z direktivo o varnosti igrač, ne glede na to, kje so proizvedene. Parlament je opozaril, da morajo biti igrače, ki so dane na trg v Uniji, v skladu s posebnimi pravili EU o kemikalijah. Komisija bi morala zagotoviti, da se endokrini motilci v igračah prepovejo takoj ob odkritju. Poleg tega mora Komisija odločiti, ali je treba odpraviti sedanje razlikovanje med igračami, namenjenimi otrokom, mlajšim od 36 mesecev, in igračami, namenjenimi starejšim otrokom.

Prihodnja revizija direktive o varnosti igrač bi morala omogočiti tudi hitro prilagoditev mejnih vrednosti za nevarne kemične snovi, če je to potrebno, in preprečiti, da bi bile na nacionalni ravni določene različne vrednosti. Parlament je pozival države članice EU, naj uskladijo svoje dejavnosti nadzora trga in izboljšajo nadzor za učinkovitejše odkrivanje nevarnih igrač. V ta namen bi morala Komisija preučiti tudi uporabo novih tehnologij, kot sta e-označevanje in umetna inteligenca.

Poslanke in poslanci evropskega parlamenta  so poudarili, da lahko povezane igrače otroke izpostavijo novim nevarnostim in ogrozijo njihovo varnost, zasebnost in duševno zdravje, zato spodbujajo proizvajalce, da v zasnovo svojih igrač vključijo varnostne mehanizme, na primer pred kibernetskimi grožnjami. Komisijo pozivajo, naj predlaga pravila za obravnavo teh vprašanj.

Parlament je tudi pozval Komisijo, naj oceni, ali bi lahko nalepke igrač vključevale informacije o trajnosti in popravljivosti izdelka. Poslanke in poslanci so ponovno poudarili, da bi morale spletne tržnice „prevzeti večjo odgovornost pri zagotavljanju varnosti in skladnosti igrač, ki se prodajajo na njihovih platformah“, npr. z odstranitvijo nevarnih igrač in preprečevanjem njihovega ponovnega pojavljanja.

Poročevalec Brando Benifei (S&D, Italija) je dejal: „Sedanja direktiva je dober korak naprej za varnost otrok, vendar menimo, da še vedno obstajajo številni problemi. Med njimi je pojav znanstvenih dokazov o prej neznanih strupenih kemičnih snoveh in tveganjih ter veliko število nevarnih igrač, ki so na voljo v spletnih trgovinah. Zato pozivamo k spremembi pravil EU. Prav tako želimo, da Komisija obravnava tveganja, povezana z digitalizacijo, v tako imenovanih povezanih igračah, kjer so varnostni elementi pred kibernetskimi grožnjami neustrezni ali skoraj neobstoječi. Naši otroci si zaslužijo najvišjo možno raven zaščite, ko igrajo, zato moramo storiti vse, kar je v naši moči, da to zagotovimo.“

V istemu Safety Gate EU (sistem EU za hitro opozarjanje o nevarnih neživilskih izdelkih) so bile igrače leta 2020 najbolj pogosto predmet prijav (27 % vseh prijav). Po podatkih, ki jih je Komisija objavila 3. decembra 2021, se je lani večina opozoril nanašala na motorna vozila ali podobne izdelke (27 %) in igrače (19 %). To je sporočila Saša B. Golob iz predstavništva evropskega parlamenta v Sloveniji. (konec)