25.03.2021 ob 20:24
Deli članek

Bruselj, 25. marec 2021 (MOREL)- Evropski parlament je pripravljen uporabiti pravne postopke, če bo komisija še naprej odlašala z uveljavitvijo mehanizma pogojevanja sredstev EU s spoštovanjem načel pravne države. Poslanke in poslanci so v resoluciji, ki so jo sprejeli v četrtek s 529 glasovi za, 148 proti in 10 vzdržanimi glasovi, spomnili, da lahko nespoštovanje načel pravne države s strani držav članic ogrozi integriteto proračuna EU. Obenem so Evropsko komisijo opozorili, da bo Parlament v primeru, da ta ne bo izpolnila svojih obveznosti skladno s pravno zavezujočo uredbo o pogojevanju in ne bo ustrezno ukrepala za zaščito finančnih interesov EU ter vrednot EU, takšno ravnanje Komisije “razumel kot opustitev ukrepanja” in ukrepal na podlagi 265. člena PEU.

Prav tako poslanke in poslanci vztrajajo, da je treba obstoječa pravila glede spoštovanja načel pravne države spoštovati, saj “ne morejo biti odvisna od sprejemanja smernic”, ki jih pripravlja Evropska komisija. Če Komisija meni, da so smernice potrebne, morajo biti pripravljene do 1. junija letos, pri čemer se mora Komisija pred sprejemom posvetovati s Parlamentom, še navaja besedilo resolucije. Parlament je ponovil pomen takojšnje uveljavitve mehanizma o pogojevanju sredstev EU s spoštovanjem načel pravne države, zlasti glede na njegove morebitne posledice pri izplačevanju sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost Naslednja generacija EU.

V četrtek sprejeta resolucija sledi razpravi na zadnjem plenarnem zasedanju, v kateri so poslanke in poslanci spomnili Komisijo, da je mehanizma o pogojevanju sredstev EU s spoštovanjem načel pravne države v veljavi že od 1. januarja 2021.

Skoraj vse govorke in govorci so ponovili, da je nova uredba pravno zavezujoča ne glede na sklepe Evropskega sveta o tem vprašanju, ki nimajo pravnega učinka, in ne glede na postopke, ki tečejo na Sodišču EU, saj ti nimajo odložilnega učinka. Mehanizem o pogojevanju sredstev EU s spoštovanjem načel pravne države je novo orodje, namenjeno zaščiti proračuna EU pred neustreznim koriščenjem evropskih sredstev s strani vlad držav članic EU, za katere bo ugotovljeno, da ne spoštujejo načel pravne države. To so sporočili iz predstavništva evropskega parlamenta v Sloveniji. (konec)