16.12.2020 ob 15:25
Deli članek

Bruselj, 16. december 202 (MOREL)-Poslanke in poslanci evroskega parlamenta so v sredo potrdili uredbo, namenjeno zaščiti sredstev EU pred zlorabami s strani vlad v primeru nespoštovanja načel pravne države. V skladu z novo uredbo se bodo lahko zadržala izplačila iz proračuna Evropske unije v tistih državah članicah, kjer bodo ugotovljene kršitve načel pravne države in bo ogroženo upravljanje s sredstvi EU. Hkrati pa Unija tudi zagotavlja zaščito končnim upravičencem pred posledicami tovrstnih neizplačil.

Izjava so-poročevalca Petrija Sarvamae (EPP, Finska): “Uspelo nam je. Zakonodaja je sprejeta. Nobena enostranska izjava ne more spremeniti tega dejstva. Režim pogojenosti nam bo omogočil preverjanje dvomljivih načrtov za uporabo sredstev v nasprotju z vrednotami EU. Kot Parlament smo zagotovili, da so vsi bistveni elementi v uredbi in da je besedilo ostalo neokrnjeno. Od Komisije - kot varuhinje pogodb - pričakujemo, da bo neodvisno začela uporabljati to uredbo s 1. januarjem 2021. To pričakujejo tudi evropski državljani," je dodal.

“V EU ni mogoče imeti le pravic in obenem ne izpolnjevati svojih zavez. Gre za skupnost, ki temelji na skupnih vrednotah, ki jih morajo države članice in državljani izpolnjevati. Danes sprejeti mehanizem, ki povezuje proračun EU s spoštovanjem pravne države, je velik dosežek za Parlament," je dejala so-poročevalka Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Španija). “Evropski parlament je zagotovil, da so proračunske sankcije iz te uredbe usmerjene neposredno na kršitelje in ne na končne upravičence. Zaščitili smo študente, raziskovalce, podjetja in nevladne organizacije, da s to zakonodajo ne bodo prizadeti,“ je zaključila.

Če bo Komisija ugotovila, da je prišlo do kršitve, bo Svetu predlagala, da se proti zadevni vladi sproži mehanizem pogojenosti ter da se plačila tej državi članici iz proračuna EU bodisi zmanjša ali zamrzne.Svet bo nato imel na voljo en mesec, da s kvalificirano večino glasuje o predlaganih ukrepih (ali v izjemnih primerih tri mesece).Evropskemu parlamentu je uspelo skrajšati čas, ki ga bodo imele institucije Evropske unije na voljo, da izvedejo postopke proti državi članici in sicer na največ 7 do 9 mesecev, v primerjavi z začetnim predlogom, ki je predvideval 12 do 13 mesecev.Zahvaljujoč Parlamentu se novi predpis ne bo uporabljal zgolj v primerih neposredne zlorabe sredstev EU, kot so primeri korupcije ali goljufij. Uporabljal se bo tudi za sistemske kršitve temeljnih vrednot, ki jih morajo spoštovati vse države članice, kot sta demokracija ali neodvisnost sodstva, kadar te kršitve vplivajo ali bi lahko vplivale na upravljanje s sredstvi EU.Med pogajanji je Parlamentu uspelo zagotoviti tudi posebno določbo, ki pojasnjuje možen obseg kršitev z navajanjem primerov, kot so grožnje za neodvisnost sodstva, neuspešna odprava samovoljnih/nezakonitih odločitev in omejevanje pravnih sredstev.

Da bi zagotovili, da končni prejemniki, ki računajo na podporo EU in so od nje odvisni, kot na primer študenti, kmetje ali nevladne organizacije, ne bodo kaznovani za dejanja vlade, bodo pri Komisiji lahko vložili zahtevek prek spletne platforme, preko katere se bo zagotavljalo izplačevanje dolgovanih zneskov. Komisija bo lahko izvedla tudi finančni popravek z zmanjšanjem naslednjega obroka podpore EU zadevni državi.

Danes izglasovana uredba se bo od 1. januarja 2021 naprej uporabljala za vse sklade EU z deljenim upravljanjem. To so sporočii iz predstavništva evropskega parlamenta v Sloveniji. (konec)