28.04.2021 ob 11:29
Deli članek

Bruselj (MOREL) Evropski parlament je z veliko večino glasoval za odobritev sporazuma, ki določa pravila glede prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom. Sklep o odobritvi je bil sprejet s 660 glasovi za, 5 proti in 32 vzdržanimi glasovi, priložena resolucija o ocenah in pričakovanjih Parlamenta glede dogovora pa je bila sprejeta s 578 glasovi, 51 proti in 68 vzdržanimi glasovi. Glasovanje je potekalo v torek, rezultati pa so bili objavljeni v sredo.

Pogajalci EU in Združenega kraljestva so se 24. decembra 2020 dogovorili o sporazumu o trgovini in sodelovanju, ki določa pogoje za prihodnje sodelovanje med EU in Združenim kraljestvom. Da bi čim bolj omejili kakršnekoli motnje, se sporazum začasno uporablja že od 1. januarja 2021. Odobritev Parlamenta pa je potrebna, da bi sporazum lahko začel veljati trajno pred iztekom začasne ureditve 30. aprila 2021.

Odhod je „zgodovinska napaka“, dogovor o prihodnjih odnosih pa dobrodošel

V resoluciji, ki sta jo pripravili Skupina za usklajevanje glede Združenega kraljestva in Konferenca predsednikov, Parlament odločno pozdravlja sklenitev sporazuma o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, ki omejuje negativne posledice izstopa Združenega kraljestva iz EU, za katerega meni, da je „zgodovinska napaka“, saj nobena tretja država ne more uživati enakih ugodnosti kot jih ima članstvo v EU.

Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta pozitivno ocenjujejo trgovinski sporazum o ničelnih kvotah in brezcarinskih tarifah med EU in Združenim kraljestvom, jamstva glede pravil poštene konkurence pa bi lahko služila kot model za prihodnje trgovinske sporazume, menijo. Parlament se med drugim strinja z določbami o ribištvu, potrošnikih, zračnem prometu, energiji in varstvu podatkov.

Vendar poslanke in poslanci Evropskega parlamenta hkrati obžalujejo, da Združeno kraljestvo ni želelo, da bi sporazum razširili na zunanjo, varnostno in razvojno politiko, in ni želelo sodelovati v programu študentskih izmenjav Erasmus+.

Mir na irskem otoku

Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, ki opozarjajo, da je ohranjanje miru na irskem otoku eden glavnih ciljev Parlamenta pri dogovarjanju o prihodnjih odnosih, obsojajo nedavna enostranska dejanja Združenega kraljestva, ki kršijo sporazum o izstopu. Vlado Združenega kraljestva pozivajo, naj „v dobri veri in v celoti izvaja pogoje sporazumov, ki jih je podpisala“, vključno s Protokolom o Irski in Severni Irski, ter jih uporablja na podlagi časovnega razporeda, ki ga je določila skupaj z Evropsko komisijo.

Parlament bo sodeloval pri spremljanju izvajanja sporazuma

Parlament poudarja, da mora imeti polno vlogo pri spremljanju izvajanja sporazuma, tudi tako, da sodeluje pri enostranskih ukrepih EU v okviru sporazuma in da se upošteva njegova stališča.

Poslanke in poslanci so sprejeli tudi dopolnilo k resoluciji, v katerem so obsodili diskriminatorno obravnavo državljank in državljanov nekaterih članic EU (iz Bolgarije, Estonije, Litve, Romunije in Slovenije), za katere v Združenem kraljestvu ne velja enka režim pri pridobivanju delovnih vizumov kot za državljanke  in državljane ostalih 22 članic.

„EU in Združeno kraljestvo sta ustvarila podlago za enakopravne odnose. Še bolj pa je pomembno, da je danes začetek in ne konec. Dogovorili smo se na številnih pomembnih področjih, kot sta zagotavljanje vzajemnega dostopa do trga in vzpostavitev dobrih trgovinskih odnosov. Še veliko dela je ostalo v zvezi z zunanjo politiko in izmenjavami v izobraževalnih programih. Da bi bili interesi državljank in državljanov zastopani, mora biti Parlament tesno vključen. Samo partnerstvo, v katerem obe strani vztrajata pri svojih zavezah, ima prihodnost," je dejal Andreas Schieder (S&D, Avstrija), poročevalec odbora za zunanje zadeve.

 

„Ratifikacija sporazuma ni glas slepega zaupanja v namero vlade Združenega kraljestva, da naše sporazume izvaja v dobri veri. V bistvu gre za zavarovalno polico EU, ki preprečuje nadaljnja enostranska odstopanja od tega, kar je bilo dogovorjeno skupaj. Parlament bo še naprej pozorno spremljal dogajanje. Sklicali bomo parlamentarno skupščino, da bi še naprej gradili mostove čez Rokavski preliv," je dejal Christophe Hansen (EPP, Luksembourg), poročevalec Odbora za mednarodno trgovino.

Sporazum bo z odobritvijo Parlamenta začel veljati, ko ga bo potrdil še Svet EU. To so sporočili iz predstavništva evropskega palamenta v Sloveniji. (konec9