06.10.2021 ob 23:11
Deli članek
Poslanci za enakopravno partnerstvo z ZDA pri reševanju globalnih  izzivov

Strasbourg (MOREL)- Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so v resoluciji o prihodnjih odnosih med EU in ZDA pozdravili podporo ZDA multilateralizmu in na pravilih temelječem mednarodnem redu ter pomembno priložnost za ponoven začetek enakopravnega sodelovanja z ZDA.

V poročilu je poudarjeno, da bi si morala EU pri poglabljanju čezatlantskega sodelovanja prizadevati za vodilno vlogo skupaj z ZDA, hkrati pa spodbujati svojo strateško avtonomijo v obrambnih in gospodarskih odnosih kot sredstvo za uresničevanje lastnih legitimnih diplomatskih, varnostnih in gospodarskih interesov.

Boljše usklajevanje in posvetovanje o Kitajski

Poslanke in poslanci opozarjajo, da morata EU in ZDA preučiti področja morebitnega sodelovanja in boljšega usklajevanja glede Kitajske, da bi se izognili morebitnim čezatlantskim napetostim. Opozarjajo tudi na trenja, ki so sledila sprejetju tristranskega varnostnega dogovora med ZDA, Združenim kraljestvom in Avstralijo, znanega pod imenom AUKUS, ki je bil sklenjen brez posvetovanja z evropskimi zaveznicami.

Parlament pozdravlja nedavni napredek v zvezi s strategijo EU za sodelovanje v indijsko-pacifiški regiji in poudarja, da bi se moralo usklajevanje z ZDA glede Kitajske osredotočiti na varstvo človekovih pravic in pravic manjšin ter umirjanje napetosti v Južno- in Vzhodnokitajskem morju, Hongkongu in Tajvanski ožini.

Poslanci so pozdravili ustanovno sejo Sveta za trgovino in tehnologijo med EU in ZDA, ki je kljub napetostim potekala kot je bilo načrtovano, 29. septembra v Pittsburghu, ter poudarili pomen odprte in odkrite razprave.

Izkušnje iz Afganistana in več sodelovanja v Vzhodnem partnerstvu in na Zahodnem Balkanu

Parlament obžaluje, da so talibani po umiku ameriških in evropskih sil nasilno prevzeli oblast v Afganistanu in poziva poziva k poglobljenemu čezatlantskemu razmisleku o izkušnjah misije v Afganistanu ter k spodbujanju stabilnosti, varnosti in dobrega upravljanja v svetu. Čezatlantski partnerji morajo sodelovati z vsemi afganistanskimi sosedami, pri čemer je treba upoštevati stisko afganistanskega ljudstva, ki je tam poiskalo zatočišče in mu je treba pomagati.

EU bi morala tesneje sodelovati z ZDA, da bi obnovila strateško partnerstvo z državami Vzhodnega partnerstva in Zahodnega Balkana.

Poslanke in poslanci tudi pozivajo k usklajevanju na področju zunanjepolitičnih zadev ter predlagajo ustanovitev čezatlantskega političnega sveta, ki bi ga vodila visoki zunanjepolitični predstavnik EU in ameriški državni sekretar ter bi bil podprt z rednimi stiki političnih direktorjev.

Poročevalec Tonino Picula (S&D, Hrvaška) je dejal: “To poročilo je sprejeto ob pravem času.  Za reševanje skupnih izzivov, s katerimi se soočamo, potrebujemo prenovljeno in okrepljeno čezatlantsko partnerstvo. Nekateri izzivi so nam že desetletja znani, nekateri pa so del novejše svetovne dinamike. ZDA so nedvomno najtesnejša in najpomembnejša strateška partnerica EU. In verjamem, da bi bila strateško avtonomna Unija najboljša partnerica Združenih držav.”

Resolucija je bila sprejeta v sredo s 550 glasovi za, 83 proti in 55 vzdržanimi glasovi. To je sporočila Saša Golob iz predstavništva evropskega parlamneta v Sloveniji