27.04.2021 ob 21:11
Deli članek

Bruselj (MOREL)-  Program za raziskave in inovacije za obdobje 2021–2027 bo prispeval k boljši pripravljenosti zdravstvenih sistemov EU na prihodnje pandemije, industrijo pa na razogljičenje, digitalizacijo in inovativnost. Raziskovalni program omogoča kratko- in dolgoročno financiranje za raziskave in inovacije v zvezi z globalnimi izzivi, med katerimi so boj proti podnebnim spremembam, digitalizacija ter pandemija koronavirusa.

Program Obzorje Evropa vključuje najvišji znesek, ki ga je EU kadar koli doslej namenila za digitalizacijo in raziskave na tem področju. Podprl bo tudi inovativna mala in srednja podjetja ter evropsko raziskovalno infrastrukturo, dodatna milijarda evrov, ki jo je  zagotovil Parlament, pa bo prek Evropskega raziskovalnega sveta namenjena temeljnim raziskavam.

Evropska komisija je z začasnim izvajanjem programa začela 1. januarja 2021. Poslanci Evropskega parlamenta so program v torek dokončno podprli s 677 glasovi za, 5 glasovi proti in 17 vzdržanimi glasovi (uredba o programu Obzorje Evropa) ter s 661 glasovi za, 5 glasovi proti in 33 vzdržanimi glasovi (posebni program za izvajanje programa Obzorje Evropa). 

„Obzorje Evropa bo EU pripravil na prihodnost s podporo zdravstvenim sistemom, industriji, da se bo ta razogljičila, ter podjetjem pri inovacijah. Prav rako bo podprl evropske raziskovalce. Ambiciozna naložba v znanost in inovacije bo omogočila uspešno spoprijemanje s prihodnjimi izzivi,“ je dejal poročevalec za uredbo o programu Obzorje Evropa Dan Nica (S&D, Romunija).

Poročevalec za posebni program za izvajanje programa Obzorje Evropa Christian Ehler (EPP, Nemčija) pa je povedal: „Dogovorili smo se o velikopoteznem in uravnoteženem proračunu, ki bo močno podprl temeljne in tematske raziskave. Prvič imamo tudi proračun za evropsko kulturno in kreativno industrijo. Program Obzorje Evropa bo ključni element okrevanja EU. S tem programom se je EU tudi pravno obvezala, da bo po vsej Evropi branila akademsko svobodo.“

Splošna predstavitev

Skupni proračun programa Obzorje Evropa bo znašal 95,5 milijarde evrov. 5,4 milijarde evrov bo prispeval načrt za okrevanje Naslednja generacija EU, dodatne 4 milijarde evrov pa večletni finančni okvir EU.

Program Obzorje Evropa sestavljajo trije stebri:

Steber „Odlična znanost“ bo podpiral pionirske raziskovalne projekte, ki jih bodo s pomočjo Evropskega raziskovalnega sveta razvijali in vodili raziskovalci sami. Namenjen bo financiranju štipendij in izmenjav raziskovalcev v okviru programa Ukrepi Marie Skłodowska-Curie ter naložbam v raziskovalno infrastrukturo.

Steber „Globalni izzivi in evropska industrijska konkurenčnost“ bo neposredno podpiral raziskave na področju družbenih izzivov ter tehnoloških in industrijskih zmogljivosti, določal pa bo tudi cilje na področju raziskav po vsej EU. Vključuje tako javna in javno-zasebna evropska partnerstva kot tudi dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča, ki z neodvisnimi znanstvenimi dokazi in tehnično podporo podpira oblikovalce politik EU in držav članic.

Cilj stebra „Inovativna Evropa“ je, da bi Evropa preko Evropskega inovacijskega sveta postala vodilna na področju inovacij, ki oblikujejo trg. Z nadaljnjo krepitvijo Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo si prizadeva tudi za povezovanje podjetij, raziskovalnega dela, visokega šolstva in podjetništva. To so sporočili iz predstavništva evropskega parlamenta v Sloveniji. (konec)