11.03.2021 ob 19:12
Deli članek

Bruselj, 11. marec 2021 (MOREL)- Evropski poslanci podpirajo višje globalne podnebne ambicije in preprečili selitev ogljičnih virov, tako da se določi ceno ogljika pri uvozu iz držav, ki imajo nižje podnebne ambicije. V sredo je parlament s 444 glasovi za, 70 proti in 181 vzdržanimi glasovi sprejel resolucijo o mehanizmu EU za ogljično prilagoditev na mejah, ki je skladen s pravili STO.

V resoluciji je poudarjeno, da večje ambicije EU na področju podnebnih sprememb ne smejo privesti do selitve virov CO2, saj svetovna podnebna prizadevanja ne bodo imela koristi, če se bo proizvodnja iz EU preprosto preselila v države zunaj EU, ki imajo manj ambiciozne predpise o izpustih toplogrednih plinov.

Zato poslanci podpirajo uvedbo cene ogljika za določeno blago, uvoženo iz držav zunaj EU, če te države ne bodo dovolj ambiciozne pri uresničevanju podnebnih zavez. To naj bi ustvarilo enake konkurenčne pogoje na svetovni ravni ter spodbudilo industrijo v EU in zunaj nje k razogljičenju v skladu s cilji Pariškega sporazuma.

Poslanci poudarjajo, da mora biti ogljična dajatev skladna s pravili STO in se je ne sme zlorabljati kot orodje za krepitev protekcionizma. Zato mora biti zasnovana posebej za doseganje podnebnih ciljev. Ustvarjeni prihodki bi se morali uporabiti kot del košarice lastnih prihodkov, da bi spodbudili podporo ciljem zelenega dogovora v okviru proračuna EU.

Novi mehanizem bi moral biti del širše industrijske strategije EU in zajemati ves uvoz izdelkov in blaga, ki jih zajema sistem EU za trgovanje z izpusti toplogrednih plinov. Poslanke in poslanci so dodali, da bi moral po presoji učinkov do leta 2023 zajemati energetski sektor in energetsko intenzivne industrijske sektorje, kot so cement, jeklo, aluminij, rafinerija nafte, papir, steklo, kemikalije in gnojila, ki sicer prejemajo znatne brezplačne dodelitve in še vedno predstavljajo 94 % industrijskih izpustov EU.

Povezovanje oblikovanja cen ogljika v okviru CBAM s ceno pravic EU v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami bo delovalo bolje kot sedanji ukrepi, ki nekaterim sektorjem zagotavljajo brezplačne pravice do emisij CO2. Po glasovanju je poročevalec Evropskega parlamenta Yannick Jadot (Verts/ALE, Francija) dejal: „Mehanizem EU za ogljično prilagoditev na mejah je odlična priložnost za reševanje vprašanj v zvezi s podnebjem, industrijo, zaposlovanjem, odpornostjo, suverenostjo in selitvijo proizvodnje. Prenehati moramo biti naivni, zato moramo določiti enake cene ogljika za proizvode ne glede na to, ali so proizvedeni v EU ali zunaj nje. Tako bomo zagotovili, da bodo tudi sektorji, ki najbolj onesnažujejo okolje, sodelovali v boju proti podnebnim spremembam in uvajali inovacije za odpravo emisij ogljika. To je naša najboljša priložnost, da ostanemo pod 1,5 °C mejo segrevanja in hkrati spodbudimo naše trgovinske partnerje, da bodo enako ambiciozni pri vstopu na trg EU.”

Komisija naj bi v okviru evropskega zelenega dogovora v drugem četrtletju leta 2021 predstavila zakonodajni predlog o mehanizmu EU za ogljično prilagoditev na mejah ter predlog o tem, kako tako pridobljene prihodke uporabiti za financiranje proračuna EU. To so sporočili iz predstavništva evropskega parlamenta v Sloveniji. (konec)