19.05.2021 ob 09:10
Deli članek

Bruselj (MOREL)- Poslanke in poslanci v evropskem parlamentu  so v torek sprejeli krovni program EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus+ za obdobje 2021–2027. Izkazalo se je, da ima ta program pomembno vlogo pri spodbujanju evropske identitete, zato mu bo v obdobju 2021–2027 namenjenih skoraj dvakrat več sredstev (več kot 28 milijard evrov iz različnih virov) v primerjavi s prejšnjim sedemletnim obdobjem, ko je imel na voljo 14,7 milijarde evrov.

Poslankam in poslancem je v pogajanjih s Svetom uspelo zagotoviti še dodatnih 1,7 milijarde evrov. V okviru novega programa Erasmus+ bo tako na voljo več orodij in virov za vključevanje. Komisija in države članice morajo pripraviti akcijske načrte za boljši dostop do učenja in učne mobilnosti za ljudi, ki so imeli v preteklosti manj možnosti za sodelovanje, kot so invalidi, revni, migranti, ljudje z oddaljenih območij in drugi.

Kdor nima dovolj sredstev za začetne stroške sodelovanja v programu (nakup vozovnice za vlak ali rezervacija nastanitve), lahko prejme nepovratna sredstva in celo predplačilo. Če bodo pri prijavah zaradi ukrepov za boljše vključevanje nastali višji stroški, jih ne bo mogoče zavrniti.

V primerjavi s prejšnjim Erasmusom+ bo novi program širše zastavljen. Odslej bodo lahko do šest mesecev v drugi državi članici preživeli tudi študentje v izobraževalnih programih za odrasle. Tako bodo lahko nove delovne in življenjske veščine pridobivali ljudje vseh starosti, da se bodo lažje prilagajali spremembam zaradi pandemije koronavirusa in prihodnjega zelenega in digitalnega prehoda družbe in gospodarstva.

Poenostavljen dostop do bolj zelenega programa Erasmus+

Novi Erasmus+ bo enostavnejši in bolj obvladljiv za prijavo. Informacijski sistemi bodo bolj prijazni uporabnikom, manj pa bo tudi administrativnih formalnosti. Uvedeno bo posebno financiranje manjših partnerstev za manjše organizacije, kot so mladinska združenja in športni klubi.

Program naj bi prispeval k doseganju ciljev EU glede financiranja podnebnih ukrepov in bo to tudi meril. Zmanjšati je treba njegov okoljski odtis, na primer s spodbujanjem udeležencev, da uporabljajo okolju prijazna prevozna sredstva.

Inovativni modeli izobraževanja

Del programa Erasmus+ bo odslej tudi pobuda DiscoverEU. Mladim bo omogočala, da se prijavijo za brezplačno železniško vozovnico za učno potovanje po Evropi (da bi se na primer udeležili intenzivnega jezikovnega tečaja ali sodelovali v muzejski delavnici) in odkrivanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti.

Pobuda „Evropske univerze“ bo študentom omogočila, da pridobijo diplomo s kombiniranjem študija v več državah članicah EU. Tretja pobuda – „Centri poklicne odličnosti“ – pa bo ustvarila lokalne, a mednarodno povezane učne ekosisteme znanj in veščin. Kliknite za več informacij

„Erasmus+ je eden od programov EU, ki ima zdaj bistveno večji proračun, bil pa je tudi temeljito spremenjen in izboljšan. Tako bo še naprej krepil evropski občutek pripadnosti, Evropejkam in Evropejcem pa omogočal boljše zaposlitvene možnosti,“ je dejal poročevalec Milan Zver (EPP, Slovenija) in dodal: „Parlament bo pozorno spremljal njegovo izvajanje, ker želi zagotoviti, da bo program bolj vključujoč in da bo v njem imelo priložnost sodelovati čim več ljudi.“

Predsednica Odbora za kulturo in izobraževanje Sabine Verheyen (EPP, Nemčija) pa je menila: „Erasmus+ je evropska zgodba o uspehu in zaradi naših prizadevanj se bo ta zgodba lahko nadaljevala. Program povezuje ljudi iz vseh okolij in jim omogoča, da gradijo resnično evropsko skupnost. Mladi in vsi, ki se radi učijo, študirajo in spoznavajo nove ljudi, se zaradi pandemije soočajo z velikimi izzivi. Tistim iz prikrajšanih okolij je še težje. Zato je zdaj bolj kot kdaj koli pomembno, da jim Evropa pomaga in jim da na voljo orodja za rast, razvoj in medsebojno povezovanje. Nikogar ne smemo pozabiti. In ravno to želimo doseči z novo generacijo programov Erasmus+.“

Da bi poskrbeli za nemoten prehod iz prejšnjega v novo programsko obdobje, bo uredba o novem programu Erasmus+ začela veljati retroaktivno, tako da bo tudi program veljaven od 1. januarja 2021. Komisija je v številnih državah članicah že začela prijavne postopke in objavila ustrezne razpise. To so sporočili iz predstavništva evropskega parlamenta v Sloveniji. (konec)