20.05.2021 ob 19:27
Deli članek

Bruselj (MOREL)-  Poslanke in poslanci  evropskega parlamenta želijo okrepiti obstoječa pravila EU o okoljski odgovornosti podjetij, da bi zmanjšali in odpravili okoljsko škodo. Da bi okrepili izvajanje in zaupanje državljank in državljanov v pravila EU ter učinkoviteje preprečili in ublažili okoljsko škodo, Parlament zahteva izboljšave direktive o okoljski odgovornosti  (ELD) in direktive o kazenskopravnem varstvu okolja (ECD).

Priporočila poslank in poslank vključujejo:

  • Prenovo in spremembe direktive o okoljski odgovornosti v polno harmonizirano uredbo, ki bi veljala za vsa podjetja, ki delujejo v EU;
  • Uskladitev direktive o okoljski odgovornosti z ostalo zakonodajo EU s področja varstva okolja, vključno z direktivo o kazenskopravnem varstvu okolja ter Pariškim podnebnim dogovorom; okrepitev naporov za harmonizacijo izvajanja v državah članicah;
  • Posodobitev direktive o kazenskopravnem varstvu okolja na podlagi temeljite ocene učinkov, s katero bi upoštevali nove tipe okoljskega kriminala;
  • Preučitev možnosti, da bi v okviru zakonodaje in diplomacije EU priznali “ekocid”; pojasnitev ključnih pravnih pojmov iz obeh direktiv ter oblikovanje harmonizirane razvrstitve okoljskih kaznivih dejanj;
  • Vzpostavitev delovne skupine na ravni EU o direktivi o okoljski odgovornosti (sestavljali bi jo strokovnjaki in predstavniki Evropske komisije), ki bi pomagala pri izvajanju direktive v državah članicah, in ki bi nudila podporo ter svetovala žrtvam okoljske škode glede pravnega varstva v EU;
  • Oceno, ali bi lahko oblikovali obvezen sistem finančne varnosti (namenjen denimo zavarovanju, bančnim jamstvom in obveznicam), s katerim bi zagotovili, da za povzročeno okoljsko škodo ne bi plačevali davkoplačevalke in davkoplačevalci.

Okoljska kazniva dejanja

Poslanke in poslanci obžalujejo nizko raven zaznavanja, preiskav ter obsodb za okoljska kazniva dejanja, ki po ocenah predstavljajo četrti najobsežnejši sklop kriminalne dejavnosti na svetu. Parlament zato oblasti  (tožilce in sodnike) poziva k usposabljanju, da bi tako izboljšali pregon in kaznovanje tovrstnih kaznivih dejanj. Prav tako bi morali mandat urada evropskega javnega tožilca (EPPO) razširiti na okoljska kazniva dejanja.

Parlament je tudi ostro obsodil vse oblike nasilja, nadlegovanja ali ustrahovanja aktivistov na področju okoljskih človekovih pravic, države članice pa poziva k učinkovitemu odkrivanju in pregonu tovrstnih dejanj. Poslanke in poslanci so na tokratnem plenarnem zasedanju sprejeli tudi poročilo, v katerem se zavzemajo za možno podporo in zaščito EU aktivistom za okoljske pravice in za priznanje “ekocida” kot mednarodnega kaznivega dejanja v okviru Rimskega statuta.

Poročilo o odgovornosti podjetij za okoljsko škodo je bilo sprejeto s 536 glasovi za, 121 proti in 36 vzdržanimi glasovi.

Poročevalec Antonius Manders (EPP, Nizozemska) je dejal: “Po skoraj 20 letih je čas za posodobljeno direktivo o okoljski odgovornosti v obliki uredbe, ki bo preprečevala in zmanjševala tveganja. Enako pomembni so tudi ukrepi, s katerimi bomo zagotovili, da v primeru škode končnega računa ne bodo plačali davkoplačevalke in davkoplačevalci. In nenazadnje, ker želimo zagotoviti enake pogoje za vse, predlagamo oblikovanje delovne skupine o izvajanju direktive na ravni EU, ki bi državam članicam pomagala pri harmonizaciji njenega izvajanja na celotnem notranjem trgu.”

Evropska komisija  je med plenarno razpravo v sredo napovedala revizijo direktive o kazenskopravnem varstvu okolja, kmalu pa bo zagnala tudi oceno direktive o okoljski odgovornosti skladno s prizadevanji za boljšo regulacijo, ki bo podlaga za morebitne spremembe direktive.

To so sporočili iz predstavništva evropskega parlamenta v Sloveniji. (konec)