16.02.2022 ob 20:05
Deli članek
Učinkovitejše spoprijemanje s pomanjkanjem zdravil za zdravljenje raka

Strasbourg (MOREL)- Evropski parlament je sprejel končna priporočila za celovito in usklajeno strategijo Evropske unije za boj proti raku. Poročilo posebnega odbora evropskega parlamenta za boj proti raku je bilo v sredo sprejeto s 652 glasovi za, 15 proti in 27 vzdržanimi glasovi.

Več kot 40 % vseh vrst raka je mogoče preprečiti „z usklajenimi ukrepi, ki obravnavajo vedenjske, biološke, okoljske, poklicne, socialno-ekonomske in komercialne“ dejavnike tveganja, zato poslanke in poslanci pozivajo k učinkovitim preventivnim ukrepom na nacionalni ravni in ravni EU, ki bodo temeljili na podlagi neodvisnih strokovnih dognanj. Med priporočenimi ukrepi so financiranje programov za spodbujanje opustitve kajenja in  podpora ukrepom za zmanjševanje in preprečevanje škode zaradi uživanja alkohola v okviru prenovljene strategije EU na področju alkohola. Parlament je zahteval tudi obvezno in na ravni EU usklajeno označevanje hranilne vrednosti na sprednji strani embalaže ter določitev mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost za vsaj še 25 snovi.

Poslanke in poslanci so zaskrbljeni, ker imajo bolniki še vedno težave pri dostopu do zdravstvenih storitev in pri sodelovanju v kliničnih preskušanjih v drugih državah članicah. Zato pozivajo k reformi obstoječe zakonodaje, da bi omogočili mobilnost in dostop do visoko specializirane opreme in oskrbe. Poslanke in poslanci predlagajo, naj se oblikuje enotni sklop pravil o odobritvi in povračilu stroškov za dostop do čezmejnega zdravstvenega varstva, vključno s pravico do drugega mnenja. Menijo tudi, da je treba izboljšati učinkovitost večnacionalnega sodelovanja in izvajanja čezmejnih kliničnih preskušanj.

Da bi preprečili pomanjkanje zdravil in izboljšali cenovno dostopnost in dostop do zdravljenja raka na ravni EU, so se poslanke in poslanci odločno zavzeli za podaljšanje postopkov skupnega javnega naročanja, zlasti za redke vrste raka in raka pri otrocih ter za nova zdravila in načine zdravljenja raka. Pozivali so tudi k razpršitvi dobavne verige za zdravila proti raku, pozornemu spremljanju pomanjkanja zdravil ter oblikovanju strateške zaloge najpomembnejših zdravil za zdravljenje raka.

Poročilo navaja še druga ključna priporočila:

-       zagotavljanje „pravice do pozabe“ (v skladu s katero zavarovalnice in banke ne bi smele upoštevati zdravstvene anamneze ljudi, ki so zboleli za rakom) vsem bolnikom v EU deset let po zaključku zdravljenja, bolnikom, ki jim je bila diagnoza postavljena pred 18. letom, pa do pet let po zaključku zdravljenja,

-       vključitev drugih vrst raka (poleg raka dojk, materničnega vratu ter debelega črevesa in danke) v okvir novega programa za presejanje raka, ki ga bo podpirala EU,

-       večja preglednost v farmacevtskem sistemu, zlasti v zvezi s cenami, merili za povračilo stroškov in dejanskimi (neto) cenami zdravil v različnih državah članicah.

Poročevalka Posebnega odbora za boj proti raku Véronique Trillet-Lenoir (Renew Europe, Francija) je povedala: „Dvanajst let po zadnji evropski strategiji za boj proti raku je danes sprejeta strategija zgodovinska, tako v smislu zastavljenih ciljev kot tudi glede zagotavljanja sredstev. Končno se bomo lahko skupaj učinkovito borili proti neenakostim na področju zdravja, ki še vedno obstajajo v EU, in se odzvali na potrebe milijonov Evropejcev, ki jih je prizadela ta bolezen. Evropska zdravstvena unija gre danes korak naprej.“

Posebni odbor Evropskega parlamenta za boj proti raku je bil ustanovljen junija 2020, njegovo delo pa se je zaključilo 23. decembra 2021. Odbor je z nizom javnih predstavitev oblikoval prvi takšen proces posvetovanja. Članice in člani odbora so razpravljali tudi z nacionalnimi parlamenti ter mednarodnimi organizacijami in strokovnjaki. V poročilo so vključene tudi glavne ugotovitve z javnega posvetovanja o vplivu pandemije covida-19 na onkološko oskrbo v EU, ki ga je pripravil odbor. To je sporočila Saša Golob iz predstavništva evropskega parlamenta v Sloveniji. (konec)