16.09.2020 ob 17:54
Deli članek

Bruselj, 16. september 2020 (MOREL)- Evropski parlament je pozival h krepitvi mehanizma civilne zaščite, da bi se lahko le-ta bolje odzivala na izredne razmere večjega obsega, kot je na primer kriza covida-19. Mehanizem Unije na področju civilne zaščite je uspešno pomagal državam članicam pri reševanju človeških življenj, tudi med koronavirusno pandemijo. Zdravstvena oprema, kot so na primer ventilatorji, osebna zaščitna oprema, cepiva, terapevtika in laboratorijski material, so bili dostavljeni preko mehanizma RescEU v podporo nacionalnim zdravstvenim službam. Ravno ta teden pa je bila preko mehanizma poslana dodatna pomoč za begunce na Lezbosu, po požaru v begunskem taborišču v Moriji. 

Vendar pa je koronavirusna pandemija pokazala, da v primerih, kadar je večje število držav članic prizadetih istočasno, obstoječi ustroj kriznega upravljanja ne zadošča. Parlament zato poziva h krepitvi vloge Evropske unije v okviru mehanizma rescEU, da bi se zagotovilo, da države članice v izrednim razmerah večjih razsešnosti ne bodo odvisne samo od lastnih sredstev in prostovoljne pomoči.

V pogajanjih, ki trenutno potekajo o proračunu EU in Skladu za okrevanje, Parlament podpira znatno povečanje sredstev v primerjavi s predlogom Komisije. Parlament je pozval k znatnemu povečanju deleža  sredstev, namenjenih za pripravljenost, vključno za nakup potrebne nove opreme, materiala in sredstev za RescEU. To bi omogočalo hitrejši in učinkovitejši odziv na izjemne razmere večjega obsega oziroma na redke dogodke, vključno z zdravstvenimi izjemnimi razmerami, kot je covid’19. Z namenom večje preglednosti pri uporabi EU sredstev, poslanke in poslanci tudi želijo opredeliti, kako se denar dodeljuje med tremi stebri sistema za preventivo, pripravljenost in odziv.

Poročilo je bilo sprejeto s 617 glasovi za, 52 proti in 23 vzdržanimi glasovi. Parlament je tako pripravljen na začetek pogajanj z državami članicami, da bi prenovljeni mehanizem lahko stopil v veljavo do januarja 2021. Po glasovanju je poročevalec  Nikos ANDROULAKIS (SD, Grčija) povedal: “Potrebujemo več solidarnosti Evropske unije. Z našimi predlogi bomo bolje ščitili in pomagali evropskim državljanom, ne glede na to, v kateri državi prebivajo, saj bo stopnja sofinanciranja dvignjena na 100 odstotkov in izboljšana bo preventiva. Komisija bo lahko kupila ali najela potrebne sredstva. Parlament je pripravljen na začetek pogajanja. Želimo, da bi se mehanizem Unije na področju civilne zaščite lahko uspešno odzval ne le v primeru možnega drugega vala koronavirusne pandemije ali gozdnih požarov, temveč tudi v primeru katerekoli druge naravne ali s strani človeka povzročene katastrofe v prihodnosti.“

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite je bil ustanovljen leta 2013 z namenom izboljšanja sodelovanja med državami članicami pri preventivi, pripravljenosti in odzivu v primeru izrednih razmer. V primeru izrednih razmer velikih razsežnosti, ki jih država sama ne more uspešno reševati, lahko le-ta preko mehanizma Unije zaprosi za prostovoljno pomoč drugih držav.

Leta 2019 je bil ustanovljen RescEU, ki omogoča, da EU neposredno pomaga prizadetim državam članicam, kadar so njihove nacionalne zmogljivosti  preobremenjene. Letala za gašenje požarov in helikopterji RescEU so pomagali državam članicam pri reševanju življenj po potresih, orkanih, poplavah ali gozdnih požarih, vključno s pomočjo pri evakuaciji več kot 75 000 državljanov EU  med  koronavirusno krizo. Zdravstvena oprema, kot so na primer ventilatorji, osebna zaščitna oprema, zdravila in laboratorijski material, so bili dostavljeni preko RescEU v podporo nacionalnim zdravstvenim službam med koronavirusno pandemijo. To so sporočili iz predstavništva evropskega parlamenta v Sloveniji. (konec)