05.10.2022 ob 14:05
Deli članek
Greli se bomo ob svečah in vozili z bicikli?!!!

Strasbourg (MOREL)- Evropske poslanke in poslanci v resoluciji, sprejeti v sredo, so opozarili, da sta ruska vojna agresija proti Ukrajini in to, da Rusija oskrbo s fosilnimi gorivi uporablja kot orožje, močno poslabšala že obstoječo nestabilnost na energetskem trgu in privedla do povišanja cen energije in življenjskih stroškov. Države članice opozarjajo, da potrošnikom, ki ne zmorejo plačati računov za energente, ne bi smeli prekiniti dobave, in poudarjajo, da je treba preprečiti deložacije ranljivih gospodinjstvih, ki ne zmorejo plačati računov in najemnine. Potrošniki morajo biti bolje zaščiteni v primeru, da bodo dobavitelji pogodbe s fiksnimi cenami z njimi bodisi umaknili bodisi prekinili, kot tudi pred pretiranimi predplačili za plin in elektriko.

Poslanke in poslanci menijo, da izjemni časi zahtevajo izjemne nujne ukrepe, pri čemer naj države članice delujejo skupaj in bolj enotno kot kadar koli prej, in vztrajajo, da morajo biti vsi ukrepi, sprejeti na ravni EU, dolgoročno popolnoma združljivi s podnebnimi cilji Evropske unije.

Potrebna je solidarnost med državami članicami brez primere, pa tudi skupen odziv namesto enostranskih akcij, ki  vnašajo razdor, še poudarjajo poslanke in poslanci.

Podjetja, ki so imela koristi od nepričakovanih dobičkov, morajo prispevati k ublažitvi negativnih posledic krize, pravijo poslanke in poslanci. Načeloma pozdravljajo dogovor Sveta o določitvi zgornje meje prihodkov od tako imenovanih podmejnih tehnologij, ki se uporabljajo za proizvodnjo električne energije, kot so obnovljivi viri energije, jedrska energija in lignit.

Kar zadeva predlagane solidarnostne prispevke za dobiček naftnih, plinskih, premogovniških in rafinerijskih podjetij, poslanke in poslanci opozarjajo, da nekaterim največjim energetskim podjetjem morda ne bo treba plačati prispevka, zato zahtevajo, da bo prispevek oblikovan tako, da bo preprečil izogibanje plačilu davkov. Zahtevajo tudi, da Komisija oceni, kakšna bi morala biti ustrezna stopnja dobička, in sprejme nadaljnje ukrepe za uvedbo davka na nepričakovane dobičke za podjetja, ki so imela pretirane koristi od energetske krize.

Prihodki od nepričakovanih dobičkov bi morali koristiti potrošnikom in podjetjem, zlasti ranljivim gospodinjstvom ter malim in srednjim podjetjem. To bi moralo biti povezano z obsežnimi inovacijami in naložbami v obnovljive vire energije ter energetsko učinkovitost in infrastrukturo, ne pa s spodbujanjem gospodinjstev in podjetij k porabi več subvencionirane energije.

Parlament je pripravljen analizirati vse predloge za reformo trga z električno energijo in tako zagotoviti, da bo šlo za pravi cenovni signal za naložbe v razogljičenje, da bodo državljani in industrija lahko izkoristili varno, cenovno dostopno in čisto energijo ter da bo mogoče obravnavati nesorazmerne dobičke. Po mnenju poslank in poslancev Evropskega parlamenta bi morala Komisija analizirati ločevanje cen električne energije od cen plina.

Poslanke in poslanci tudi pozivajo Komisijo, naj natančno preuči dejavnosti finančnih akterjev, ki so prispevali k nestanovitnosti cen ogljika, in ukrepa za odpravo vpliva špekulativnega kapitala na trg pravic emisijskih kuponov EU (ETS).

Poslanke in poslanci so prav tako ponovili poziv k takojšnjemu in popolnemu embargu na uvoz ruske nafte, premoga, jedrskega goriva in plina ter k popolni opustitvi projektov Severni tok 1 in 2.

To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)