15.09.2022 ob 13:52
Deli članek
Madžarska ni več polna demokracija

Strasbourg (MOREL)- Evropski parlament je obsosil „namerna in sistematična prizadevanja madžarske vlade“ za spodkopavanje evropskih vrednot in zahteva ukrepanje v postopku po 7. členu.Poslanke in poslanci evropskega parlamenta so ocenili, da je pomanjkanje odločnega ukrepanja Evropske unije prispevalo k nastanku „hibridnega režima volilne avtokracije“, tj. ustavnega sistema, v katerem potekajo volitve, vendar ni spoštovanja demokratičnih norm in standardov.

Poročilo, sprejeto v četrtek, s 433 glasovi za, 123 proti in 28 vzdržanimi glasovi, temelji na poročilu, s katerim je Parlament leta 2018 sprožil postopek iz 7. člena, vsebuje pregled razvoja dogodkov na 12 področjih, ki vzbujajo zaskrbljenost. Prikazano je, kako se je spoštovanje vrednot iz 2. člena Pogodb EU, vključno z demokracijo in temeljnimi pravicami, na Madžarskem od leta 2018 še poslabšalo, in sicer z „namernimi in sistematičnimi prizadevanji madžarske vlade“, ki jih je dodatno okrepilo neukrepanje na ravni Unije.

Parlament obžaluje, da Svet ne more doseči vsebinskega napredka v boju proti demokratičnemu nazadovanju. Poslanke in poslanci poudarjajo, da člen 7(1) ne zahteva soglasja med državami članicami, za to, da se  opredeli jasno tveganje resne kršitve vrednot EU ali za izdajo konkretnih priporočil in rokov za ukrepanje. Menijo, da bi vsaka nadaljnja zamuda pri ukrepanju na podlagi 7. člena za zaščito vrednot EU na Madžarskem pomenila kršitev načela pravne države s strani Sveta.

Poslanke in poslanci pozivajo Komisijo, naj v celoti izkoristi vse ukrepe, ki jih ima na voljo, še zlasti uredbo o proračunski pogojenosti. V času, ko so vrednote EU še posebej ogrožene zaradi ruske vojne proti Ukrajini in njenih ukrepov proti EU, pozivajo Komisijo, naj:

- ne odobri madžarskega načrta za okrevanje in odpornost, dokler Madžarska ne bo v celoti izpolnila vseh relevantnih priporočil evropskega semestra in izvedla vseh relevantnih sodb Sodišča EU in Evropskega sodišča za človekove pravice;

- iz financiranja izključi tiste kohezijske programe, ki prispevajo k zlorabi sredstev EU ali h kršitvam pravne države; in

- strožje uporablja uredbo o skupnih določbah in finančno uredbo, da bi se spopadli s kakršno koli zlorabo sredstev EU iz političnih razlogov.

Štiri leta po poročilu, s katerim se je začel postopek iz 7. člena, so poslanke in poslanci še vedno zaskrbljeni na  več področjih v zvezi z demokracijo in temeljnimi pravicami na Madžarskem. Nekatera glavna področja so delovanje ustavnega in volilnega sistema, neodvisnost sodstva, korupcija in konflikti interesov ter svoboda izražanja, vključno s pluralnostjo medijev. Problematične so tudi akademska svoboda, svoboda veroizpovedi, svoboda združevanja, pravica do enakega obravnavanja, vključno s pravicami LGBTIQ, pravicami manjšin ter pravic migrantov, prosilcev za azil in beguncev.

Poročevalka Gwendoline Delbos-Corfield (Zeleni/EFA, Francija) je ob tem povedala: „Zaključki tega poročila so jasni in nepreklicni: Madžarska ni demokracija. Bolj kot kdaj koli prej je bilo nujno, da Parlament zavzame to stališče glede na zaskrbljujočo stopnjo, s katero vladavina prava na Madžarskem nazaduje. Velika večina poslancev Evropskega parlamenta podpira stališče, da gre v primeru Fidesza za avtokratsko strategijo, kar je brez primere. To bi moralo zbuditi Svet in Komisijo.“ To je sporočila Saša B. Golob, predstavnica za stike z mediji evropskega parlamenta. (konec)