04.10.2022 ob 22:24
Deli članek
Na podlagi izkušenj iz pandemije covida-19 pripravljen prvi sveženj o zdravstveni uniji

 

Strasbourg (MOREL)- Evropski parlament je potrdil nove ukrepe za večjo zmogljivost EU pri preprečevanju in nadzoru izbruhov nalezljivih bolezni ter spoprijemanje s čezmejnimi grožnjami za zdravje. Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so s 542 glasovi za, 43 proti in 9 vzdržanimi glasovi podprli sporazum s Svetom o razširitvi pooblastil Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Nova zakonodaja bo izboljšala zmogljivost Unije za preprečevanje in obvladovanje izbruhov nalezljivih bolezni ter pripravljenost nanje.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni bo v sodelovanju z Evropsko komisijo, nacionalnimi organi in organi Unije ter mednarodnimi organizacijami poskrbel za usklajenost in medsebojno dopolnjevanje dejavnosti. Center želi pripravljati sprotne in primerljive podatke, zato bo usklajeval standardizacijo postopkov zbiranja podatkov ter potrjevanja, analize in razširjanja podatkov na ravni Unije.

Pozorno bo spremljal zmogljivosti nacionalnih zdravstvenih sistemov za odkrivanje in preprečevanje izbruhov nalezljivih bolezni, odzivanje nanje in okrevanje po njih. Pristojen bo tudi za odkrivanje pomanjkljivosti in pripravo znanstveno utemeljenih priporočil.

Parlament je s 544 glasovi za, 50 proti in 10 vzdržanimi glasovi sprejel tudi sporazum o vrsti ukrepov, s katerimi bo Evropska unija lažje predvidela resne čezmejne grožnje za zdravje in se odzvala nanje.

Med novimi pravili so boljše načrtovanje preprečevanja, pripravljenosti in odzivanja na ravni držav članic in Evropske unije. Evropska komisija bo lahko uradno razglasila izredne razmere na področju javnega zdravja na ravni Unije, kar bo omogočilo boljše sodelovanje v Uniji ter pravočasen razvoj, ustvarjanje zalog in skupno javno naročanje zdravil in medicinske opreme.

Na področju skupnih nakupov izdelkov na ravni Unije nova zakonodaja določa postopke za skupno naročanje zdravil in medicinskih pripomočkov, vključuje pa tudi možnost omejevanja vzporednih javnih naročil in pogajanj držav članic.

Poročevalka Joanna Kopcińska (ECR, Poljska) je povedala: „Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni bo oblikoval priporočila za boljšo zmogljivost zdravstvenih sistemov. Sodeloval bo tudi pri razvoju zdravstvenih kazalnikov, s katerimi bomo lahko obvladovali in se odzivali na prenosljive bolezni ter s tem povezana vprašanja javnega zdravja. Center bo lahko tudi zagotavljal zanesljivo in neodvisno strokovno znanje in podpiral ukrepe za preprečevanje čezmejnih groženj za zdravje ter pripravo in odzivanje nanje.“

Poročevalka Véronique Trillet-Lenoir (Renew, Francija) je dejala: „Nova zakonodaja odgovarja na pričakovanja 74 % evropskih državljanov, ki si želijo, da bi bila Evropa bolj vključena v krizno upravljanje. Počasi oblikujemo evropsko zdravstveno unijo, o kateri bomo razpravljali tudi v okviru prihodnje konvencije o reviziji evropskih pogodb.“

Besedila bo moral po končnem glasovanju na plenarnem zasedanju Parlamenta uradno odobriti še Svet, nato pa bodo objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

Evropska komisija je 11. novembra 2020 v okviru oblikovanja evropske zdravstvene unije predlagala nov okvir za zdravstveno varnost, pripravljen na podlagi izkušenj iz pandemije covida-19. Sveženj vsebuje tri zakonodajne akte: krepitev vloge Evropske agencije za zdravila, razširitev pristojnosti Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni in predlog uredbe o resnih čezmejnih grožnjah za zdravje.

Izjave poslancev iz Slovenije med plenarno razpravo - Irena Joveva (Renew): "Za učinkovito zdravstveno unijo potrebujemo okrepljen mandat Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, ki za uspešno delovanje potrebuje ustrezno digitalizacijo zbiranja podatkov in njihove obdelave. Potrebujemo tudi enotne standarde zagotavljanja kakovosti zdravljenja in enakomerno dostopnost do zdravil, ki ne smeta biti odvisna od države, iz katere prihajaš. Ključno pa je, da mora biti vzpostavljena zdravstvena unija usmerjena v urejanje javnega zdravstva kot takega, in ne zgolj na morebitne prihajajoče pandemije." To so sporočili iz predstavništva evropskega parlamenta v Sloveniji. (konec)