26.11.2021 ob 16:33
Deli članek
 Zaposlenih v delovnem razmerju vseeno manj kot pred enim letom

Ljubljana (MOREL)- Število delovno aktivnih v 3. četrtletju 2021, bilo jih je 998.000, je bilo za 20.000 višje kot v 3. četrtletju 2020. Stopnja delovne aktivnosti je bila 57,3-odstotna, za 2,4 odstotne točke višja kot v 3. četrtletju 2020. Zvišala se je med moškimi in med ženskami, starimi vsaj 15 let. Med prvimi je bila 61,5-odstotna, med drugimi 53,0-odstotna.

Med 15–24-letniki se je število delovno aktivnih povečalo izraziteje kot v drugih starostnih skupinah, bilo jih je skoraj tretjino več kot pred enim letom. Razlog za to je tudi povečanje števila oseb, ki so opravljale študentsko delo. V enem letu se je povečalo za 63 %.

Kljub temu da se je skupno število delovno aktivnih v 3. četrtletju 2021 zvišalo, pa se je število zaposlenih v delovnem razmerju v primerjavi s 3. četrtletjem 2020 znižalo, in sicer za 2,5 %. Razmerja glede na zaposlitveni status so v primerjavi s prejšnjim četrtletjem ostala približno enaka: 81 % delovno aktivnih je bilo zaposlenih v delovnem razmerju, 12 % je bilo samozaposlenih, 4 % so delali prek študentskega servisa, preostali pa so opravljali druge oblike dela ali so pomagali na družinskih kmetijah oziroma v družinskih podjetjih.