01.05.2022 ob 21:35
Deli članek
Cene mleka se v EU povečujejo

Ljubljana (MOREL) -S kmetijskih gospodarstev je bilo v marcu letos odkupljenih okrog 51.800 ton mleka, kar je bilo nekoliko manj kot pred enim letom. Mlekarne so povečale proizvodnjo vseh skupin mlečnih izdelkov, še posebno izrazito industrijskih mlečnih izdelkov: masla, sira in mleka v prahu.

S kmetijskih gospodarstev je bilo marca odkupljenega za 0,5 % manj kravjega mleka kot pred letom dni. V primerjavi s predhodnim mesecem pa se je količina odkupljenega mleka povečala za 13 %. Gre za običajen sezonski dvig v tem mesecu.
 
Mlekarne so v primerjavi s februarjem povečale proizvodnjo vseh skupin mlečnih izdelkov. Posebno izrazito so mlekarne povečale proizvodnjo industrijskih mlečnih proizvodov: mleka v prahu za skoraj 32 %, masla za okrog 27 % in sira za skoraj 23 %. Tudi proizvodnja svežih mlečnih izdelkov je bila večja kot v predhodnem mesecu: mlekarne so proizvedle okrog 17 % več konzumnega mleka in smetane ter 5 % več fermentiranih mlečnih izdelkov. 
Mlekarne so v primerjavi z marcem 2021 precej povečale proizvodnjo industrijskih mlečnih izdelkov, in sicer mleka v prahu za okrog 58 %, masla za skoraj 14 % več in sira za več kot 6 %. Na drugi strani pa se je proizvodnja svežih mlečnih izdelkov zmanjšala: mlekarne so proizvedle okrog 6 % manj konzumnega mleka in smetane ter skoraj 7 % manj fermentiranih mlečnih izdelkov. 
Mlekarne v EU so februarja zbrale za 0,5 % več kravjega mleka kot v istem mesecu prejšnjega leta. Količina zbranega mleka se je najbolj povečala v Avstriji, na Poljskem in v pribaltskih državah. Odkupna cena mleka v EU se je znova zvišala in je znašala 0,426 EUR/kg. Po trenutnih ocenah naj bi se rast cene mleka nadaljevala tudi v marcu in aprilu.