21.12.2021 ob 23:26
Deli članek
Cene se niso znižale v nobeni dejavnosti

Ljubljana (MOREL)- Glede na oktober 2021 so se najizraziteje zvišale v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, glede na november 2020 pa v proizvodnji kovin. 

V primerjavi z novembrom 2020 so bile višje povprečno za 9,9 %, pri čemer so se cene proizvodov za prodajo na domačem trgu zvišale za 10,1 %, cene proizvodov za prodajo na tujih trgih pa za 9,7 %. Cene proizvodov za prodajo na trgih držav v evrskem območju so bile v povprečju za 10,4 % višje kot v novembru 2020, za prodajo na trgih držav zunaj evrskega območja pa za 8,1 %.

V enem letu so se izraziteje zvišale v proizvodnji kovin (za 40,9 %), v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 33,3 %) in v obdelavi in predelavi lesa ter izdelkov iz lesa (za 28,1 %). Znižale se niso v nobeni dejavnosti. To so sporočili iz SURS. (konec)