01.11.2021 ob 20:15
Deli članek
Cene uvoženih proizvodov za 3,2 % višje kot v prejšnjem mesecu

Ljubljana (MOREL)- Cene uvoženih proizvodov so bile v septembru 2021 v povprečju za 3,2 % višje kot v prejšnjem mesecu in za 17,8 % višje kot pred enim letom. Najizrazitejšo mesečno podražitev (za 46,7 %) so državni statistiki tokrat beležili v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro. Cene uvoženih proizvodov so bile v septembru 2021 v povprečju za 3,2 % višje kot v avgustu 2021. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se zvišale za 3,5 %, cene proizvodov uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa so se na mesečni ravni zvišale za 2,8 %.

Od proizvodov v skupinah po namenu porabe so se v septembru 2021 najbolj podražili energenti (za 21,7 %), sledile so surovine (za 1,6 %), proizvodi za široko porabo ter proizvodi za investicije, ki so se podražili (za 0,9 %).

Od uvoženih proizvodov so se v enem mesecu najizraziteje podražili proizvodi v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 46,7 %), pocenili pa proizvodi v skupini obdelan les ter leseni in plutovinasti izdelki, razen pohištva, pletarski izdelki (za 1,0 %).

Cene uvoženih proizvodov so se v septembru 2021 na letni ravni zvišale za 17,8 %. Cene proizvodov,  dobavljenih iz držav v evrskem območju so se zvišale za 18,7 %, cene proizvodov uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa so se zvišale za 16,5 %.

Od uvoženih proizvodov so se v enem letu najizraziteje podražili proizvodi v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 235,6 %) ter proizvodi v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 179,5 %), pocenili pa proizvodi v skupini premog in lignit (za 4,4 %). To so sporočili iz SURS. (konec)