14.10.2021 ob 21:36
Deli članek
Cene živalskih proizvodov so bile v povprečju za 8,6 % višje

Ljubljana (MOREL)- Cene živali za zakol so bile višje povprečno za 5,9 %. To zvišanje so povzročile predvsem višje cene goveda, ki so se zvišale v povprečju za 12,2 %. Cene prašičev in perutnine so bile namreč v povprečju nižje kot pred enim letom.
Cene živalskih proizvodov so bile v povprečju za 8,6 % višje kot v avgustu 2020. Povprečna cena mleka se je zvišala za 5,8 % in je znašala 0,33 EUR za liter.
Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila za 11,6 % višja kot v avgustu 2020. Vrednost odkupljene živine je bila višja za 22,6 %. Večja je bila količina odkupljene živine, v povprečju višje pa so bile tudi cene živali pri pridelovalcih. Višja kot pred enim letom je bila tudi vrednost odkupljenega mleka, perutnine in jajc. To so sporočili iz SURS. (konec)