27.07.2021 ob 22:55
Deli članek
Dohodki najvišji v občinah Trzin in Šmarješke Toplice

Ljubljana (MOREL)- Povprečni neto dohodek na prebivalca je bil v 2019 najvišji v občini Trzin (13.069 EUR). V isti občini so bili najvišji tudi bruto dohodek na prebivalca, povprečni neto in bruto dohodek na prejemnika in mediana neto dohodka prebivalcev. Mediana neto in bruto dohodka prejemnikov in mediana bruto dohodka prebivalcev so bile najvišje v občini Šmarješke Toplice.

Povprečni neto dohodek na prebivalca je bil najnižji v občini Kuzma (5.936 EUR). V občini Kuzma so bile najnižje tudi vrednosti večine preostalih srednjih vrednosti. Povprečni bruto dohodek na prejemnika je bil najnižji v občini Hodoš.

Na prvih 10 mest po višini povprečnega neto dohodka na prebivalca so se v letu 2019 uvrstile občine Trzin, Šmarješke Toplice, Rečica ob Savinji, Mežica, Kranjska Gora, Log -Dragomer, Ankaran, Ljubljana, Škofljica in Vodice, na zadnjih 10 mest pa občine Kuzma, Rogašovci, Grad, Apače, Hodoš, Sveta Ana, Solčava, Osilnica, Cankova in Cerkvenjak.

Najvišji povprečni neto dohodek na prebivalca na ravni občin je bil v letu 2019 za 27 % višji od slovenskega povprečja, najnižji pa za 42 % nižji od slovenskega povprečja. Višji od slovenskega povprečja je bil v 55 občinah. Pri dohodkih prejemnikov je bila razlika manjša. Najvišji povprečni neto dohodek na prejemnika je bil za 29 % višji od slovenskega povprečja, najnižji pa za 28 % nižji od slovenskega povprečja. Višji od slovenskega povprečja je bil v 57 občinah.

To so sporočili iz SURS. (konec)