30.08.2021 ob 21:02
Deli članek
Draginja se vse bolj povečuje

Ljubljana (MOREL)- Cene uvoženih proizvodov so bile v juliju 2021 v povprečju za 2,8 % višje kot v juniju 2021. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se zvišale za 2,4 %, cene proizvodov uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa so se na mesečni ravni zvišale za 3,4 %.

Od proizvodov v skupinah po namenu porabe so se v juliju 2021 najbolj podražili energenti (za 9,2 %), sledile so surovine (za 3,6 %), proizvodi za investicije, ki so se podražili (za 2,1 %) ter proizvodi za široko porabo (ti so se podražili za 0,4 %).

Od uvoženih proizvodov so se v enem mesecu najizraziteje podražili proizvodi v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 16,8 %) in v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 12,8 %), pocenili pa proizvodi v skupini farmacevtske surovine in preparati (za 0,5 %).

Cene uvoženih proizvodov so se v juliju 2021 na letni ravni zvišale za 12,8 %. Cene proizvodov,  dobavljenih iz držav v evrskem območju so se zvišale za 13,4 %, cene proizvodov uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa so se zvišale za 12,1 %.

Od uvoženih proizvodov so se v enem letu najizraziteje podražili proizvodi v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 205,3 %) ter proizvodi v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 152,0 %), izraziteje pocenili pa proizvodi v skupini usnje, usnjeni in sorodni izdelki (za 9,9 %). To so sporočili iz SURS. (konec)