18.06.2021 ob 10:23
Deli članek
Državni statistiki trdijo, da stanovanjski stroški niso breme za slovenska gospodinjstva

Ljubljana (MOREL)- Za 27 odstotkov gospodinjstev so bili stanovanjski stroški v letu 2020 (po njihovi oceni) težko breme, kar je bilo za 5 odstotnih točk manj kot v letu 2019. Za 14 odstotkov gospodinjstev pa stanovanjski stroški sploh niso bili breme, kar je bilo za 1 odstotno točko manj kot v letu 2019. V zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem v letu 2020 je zaradi finančne stiske vsaj enkrat poravnalo stanovanjske stroške z zamudo 9 % gospodinjstev. Delež takih gospodinjstev je bil za 2 odstotni točki nižji kot v preteklem letu. Če primerjamo podatke po različnih tipih gospodinjstev, vidimo, da je bil delež gospodinjstev, ki so zamujala s plačili stanovanjskih stroškov, najvišji pri enostarševskih gospodinjstvih (22 % takih gospodinjstev), najnižji pa pri gospodinjstvih z dvema odraslima osebama brez vzdrževanih otrok (7 %).

Pomemben vidik kakovosti bivanja je tudi to, kako ljudje subjektivno dojemajo svoj finančni položaj. Odstotek gospodinjstev, ki so ocenila, da so s svojimi dohodki mesec preživela brez težav (lahko oz. zelo lahko), se je v 2020 glede na leto 2019 povečal za dve odstotni točki (na 20 %). Delež gospodinjstev, ki so s svojimi dohodki težko oz. zelo težko preživela mesec, pa je bil v 2020 enak kot v 2019 (20 %).

Med gospodinjstvi, ki so živela z dohodki, višjimi od praga tveganja revščine (oz. nad tem pragom), je bilo takih, ki so mesec preživela brez težav, 23 %, kar je bilo za 3 odstotne točke več kot v 2019. Med onimi, ki so živela z dohodki, nižjimi od praga tveganja revščine (oz. pod tem pragom), pa je 9 % gospodinjstev mesec preživelo brez težav, kar je bil približno enak delež kot pred letom dni. Delež gospodinjstev, ki so živela pod pragom tveganja revščine in so izjavila, da so se s težavami prebila skozi mesec, je bil v 2020 (46 %) približno enak kot v 2019 (47 %).

Od gospodinjstev, ki so v 2020 živela v najemniških stanovanjih, jih je 37 % izjavilo, da so mesec preživela zelo težko ali težko, medtem ko je bilo med lastniki stanovanj takih gospodinjstev 18 %, kar je bilo približno toliko kot pred letom dni.

Delež gospodinjstev, ki so brez težav preživela mesec, je bil največji v gorenjski (30 %), najmanjši pa v pomurski statistični regiji (11 %).

Nepričakovane izdatke v višini 650 EUR bi si v letu 2020 lahko privoščilo 66 % gospodinjstev. Med gospodinjstvi, ki so mesec sicer preživela težko oz. zelo težko, je bilo takih, ki bi si vseeno lahko privoščila nepričakovane izdatke v višini 650 EUR, 17 %. Med gospodinjstvi, ki so mesec preživela lahko oz. zelo lahko, je bilo takih 94 %. To so sporočili iz SURS. (konec)