18.10.2021 ob 11:00
Deli članek
Hoteli zabeležili v aprilu in maju 2021 dvajsetkrat manj prihodov tujih turistov kot v istem obdobju za slovenski turizem rekordnega leta 2019 

Ljubljana (MOREL)- V hotelih je bilo aprila in maja 2021 zabeleženih le nekaj več kot 21.000 prihodov tujih turistov; 92 % so jih prispevali turisti iz evropskih, 8 % pa iz neevropskih držav. Izvoz potovanj v plačilni bilanci Slovenije je znašal 119,8 milijona evrov (le 25 % vrednosti iz istega obdobja v letu 2019).

Število prihodov tujih turistov v hotele v Sloveniji se je v obdobju april–maj v zadnjem desetletju skoraj podvojilo. V aprilu in maju 2010 so jih zabeležili skoraj 236.000, v letu 2019, letu pred epidemijo in hkrati po številu prihodov tujih turistov v Slovenijo rekordnem letu, pa že skoraj 437.000 ali 85 % več kot v 2010. V aprilu in maju 2021, ko so se ukrepi v zvezi z epidemijo začeli počasi sproščati tudi v turističnih dejavnostih, so v hotelih zabeležili zgolj nekaj več kot 21.000 prihodov tujih turistov, 95 % manj kot v istem obdobju leta 2019. 

Analiza prihodov tujih turistov v hotele po mesecih kaže, da so tuji turisti v obdobju 2010–2019 prispevali v aprilu in maju skupaj povprečno 17–18 % vseh prihodov tujih turistov v hotele v posameznem letu.  

Tuji turisti, ki so obiskali Slovenijo v aprilu ali maju 2019 in so bili nastanjeni v hotelih, so porabili povprečno 156 evrov na osebo na dan; 59 % teh izdatkov so namenili za nastanitev, 16 % za hrano in pijačo, 8 % za nakupe, 6 % za prevoz po Sloveniji, 11 % pa za druge storitve, kotizacije ipd. To so sporočili iz SURS. (konec)