14.10.2021 ob 21:34
Deli članek
Hrana se krepko draži, kmetje štejejo ekstra dobičke?!

Ljubljana (MOREL)- Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v avgustu 2021 povprečno za 12,9 % višje kot v avgustu 2020. Cene rastlinskih pridelkov so bile višje povprečno za 24,4 %, cene živali in živalskih proizvodov pa povprečno za 7,4 %.  Cene krompirja pri pridelovalcih so bile precej višje kot pred enim letom, še posebno povprečna cena poznega krompirja. V povprečju višje so bile tudi cene sadja (za 16,4 %), zelenjadnic (za 18,2 %), žit (za 23,5 %) in vina (za 23,6 %).

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v avgustu 2021 za 6,7 % višja kot v avgustu 2020 in za 20,7 % nižja kot v juliju 2021. Skupna vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila za 17,7 % nižja kot v avgustu 2020. Vrednost odkupljenih žit je bila nižja kot pred enim letom (ker je bila odkupljena manjša količina žit). Vrednost odkupljenega krompirja je bila precej višja kot v avgustu 2020 (odkupljena je bila večja količina krompirja, precej višja pa je bila tudi povprečna cena pridelka). Višja je bila tudi vrednost odkupljenih zelenjadnic.
Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila za 5,0 % višja kot v avgustu 2020. Vrednost odkupljenega sadja je bila nižja za 42,3 % (ker je bila količina odkupljenega pridelka precej manjša). Vrednost odkupljenih alkoholnih pijač je bila višja za 34,8 %. To so sporočili iz SURS. (konec)