11.06.2021 ob 12:34
Deli članek
Investicije v gradnjo so očitno za zasebnike zelo donosne

 Ljubljana (MOREL)-  Fizične osebe so v letu 2020 zgradile 7.971 stavb, katerih skupna površina je bila malo manj kot 1,1 milijona m2, pravne osebe pa 994 stavb, katerih skupna površina je bila malo manj kot 700.000 m2. Fizične osebe so večji del sredstev vložile v gradnjo enostanovanjskih stavb (49 % površine, v 2019 46 % površine) in kmetijskih stavb (27 % površine, v 2019 31 % površine), pravne osebe pa v gradnjo industrijskih stavb (24 % površine, v 2019 30 % površine), tri- in večstanovanjskih stavb (14 % površine, v 2019 12 % površine) ter rezervoarjev, silosov in skladiščnih stavb (12 % površine, v 2019 14 % površine).

V letu 2020 se je v Sloveniji gradilo 10.958 stanovanj, od tega je bilo do konca leta dokončanih 3.540 stanovanj, kar je 125 stanovanj več, kot jih je bilo dokončanih v letu 2019. Površina vseh dokončanih stanovanj meri povprečno 144 m2 (v 2019: 138 m2); površina stanovanj v enostanovanjskih stavbah pa povprečno 165 m2 (v 2019: 160 m2), površina stanovanj v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 95 m2 (v 2019: 88 m2). 54 % stanovanj v enostanovanjskih stavbah je pet- ali večsobnih. V večstanovanjskih stavbah pa je  največ stanovanj trisobnih (34 %). 79 % vseh teh stanovanj so gradile fizične osebe in jih do konca leta 2020 dokončale 29 %. Druga stanovanja so gradile pravne osebe; dokončale so jih 46 %.  To so sporočili iz SURS. (konec)