29.06.2021 ob 16:15
Deli članek
Janšisti povsem okužili Luko Koper

Koper (MOREL)- Na današnji 34. skupščini družbe LUKA KOPER, d.d., je bilo prisotnega 75,98 % kapitala z glasovalno pravico, med drugim predsednik  Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjan Verbič, ki je zastopal tudi delničarje združene v okviru »Delniške OPORE« pri VZMD. Skupščina je minila v znamenju delitve dividend, predloga dveh poravnav in imenovanja novega nadzornega sveta.

Skupščina je z 98,28% sprejela nasprotni predlog Slovenskega državnega holdinga, d.d. (SDH), s katerim bo med delničarje razdeljenih 15.960.000,00 € od skupno 30.637.829,48 € bilančnega dobička za leto 2020 oz. dividenda v višini 1,14 € bruto na delnico.  Delničarji niso glasovali o prvotnem predlogu uprave in nadzornega sveta, ki je predvideval dividendo v višini 1,00 € bruto na delnico (skupno 14.000.000,00 €), niti o nasprotnem predlogu VZMD, ki je predvideval dividendo v višini 1,40 € bruto na delnico (skupaj 19.600.000,00 €).

Predsednik VZMD je sicer v okviru razprave SDH pozval, naj razmisli o podpori predlogu VZMD ter opozoril na žalostno 4-letno padanje dividendne donosnosti. S sprejetim nasprotnim predlogom VZMD bi delničarji prejeli dividendo v enaki višini, kot so jo zadnjič prejeli leta 2017, pod prejšnjo – veliko uspešnejšo – upravo, ki so jo aktualni nadzorniki po hitrem postopku odslovili brez pravih razlogov, ob velikem odporu praktično vseh, razen večinskega državnega upravljavca SDH .

Predsednik VZMD je sicer že neposredno po sklicu skupščine na vodstvo SDH naslovil apel (kot tudi na vlado, kot skupščino Slovenskega državnega holdinga - SDH), naj »na tokratni skupščini - za razliko od ravnanj v preteklih letih - zaščitijo interese družbe in delničarjev ter poskrbijo, da bo poslovanje družbe ponovno dosegalo in presegalo pretekle rekorde, delničarji pa bodo spet prejemali primerno visoke dividende«.

Delničarji so z 89,10 % zavrnili poravnavo z bivšimi nadzorniki v zadevi »TTI«, so pa z  99,94 % podprli poravnavo v zadevi »Gašpar Gašpar Mišič«.

V nadzorni svet so bili na predlog SDH imenovani štirje novi člani nadzornega sveta janšisti Andrej Koprivec, Božidar Godnjavec, Franci Matoz in Nevenka Črešnar Pergar, od dosedanjih nadzornikov pa je bil za nov mandat imenovan le Rado Antolović. V okviru predhodne razprave je Verbič pozdravil razširitev dnevnega reda z omenjeno točko, ki jo je po sklicu skupščine, po apelu VZMD, zahteval SDH. V prvotno predlaganem dnevni red namreč vodstvo Luke Koper ni uspelo uvrstiti točke o imenovanju petih članov nadzornega sveta (od skupno 6 imenovanih s strani kapitala), ki se jim konec junija izteče 4- letni mandat. Tako bi v primeru ne-ukrepanja SDH - ki je kot lastnih z več kot dvajsetino kapitala lahko zahteval razširitev dnevnega reda - strateška in gospodarsko ena najpomembnejših družb v Sloveniji (v večinski lasti države) ostala brez nadzornega sveta.

Pred iztekom mandatov nadzornikom je sicer v delniških družbah pristojnost, odgovornost in vselej tudi praksa, da nadzorni svet predlaga kandidate za nov nadzorni svet. Tokrat pa so se nadzorniki na čelu z Urošem Ilićem odločili, da kandidatov ne predlagajo, oz. na dnevni red ne uvrstijo niti tozadevne točke ter za seboj kratko-malo ugasnejo luč. Upoštevaje izkušnje VZMD z aktualnim nadzornim svetom Luke Koper, se v Združenju ne morejo izogniti občutku, da ne-uvrstitev imenovanja (novih) nadzornikov na dnevni red nikakor ni bilo naključje, pač pa gre razloge bržčas iskati v oklepanju dosedanjih stolčkov po principu »za nami potop!«. Za razliko od zadnje brutalne in prisilne menjave nadzornega sveta, se namreč aktualni nadzorniki ne morejo pohvaliti z dobrimi rezultati, prej žal nasprotno. Predsednik VZMD je zato v okviru razprave odvetnika Ilića povprašal zakaj nadzorni svet ni uspel te točke dnevnega reda pravočasno zagotoviti, vendar razen pavšalnih obtožb na račun Združenja, žal ni prejel zadovoljivih pojasnil.

V VZMD tako upajo, da se bo z menjavo nadzornikov naposled uredil tudi odnos poslovodstva družbe, tako do manjšinskih delničarjev, kot tudi drugih deležnikov. Predvsem pa si v Združenju želijo, da bi družba pričela poslovati uspešneje ter ponovno presegala rekorde, ki jih je dosegala pred kadrovskim cunamijem leta 2017, so sporočili iz VZMD. (konec)