31.08.2021 ob 18:34
Deli članek
Lani namolzli manj ovčjega mleka kot v prejšnjem letu

Ljubljana (MOREL)-  Tudi neposredna prodaja mleka na kmetijskih gospodarstvih se je glede na predhodno leto zmanjšala za več kot 21 odstotkov. Tako število kmetijskih gospodarstev, na katerih mleko molzejo za lastno prehrano ali neposredno prodajo, kot tudi količina tega mleka se zmanjšujeta že od leta 2004, močnejši padec v letu 2020 pa je po vsej verjetnosti tudi posledica epidemije covid-19.
Na kmetijskih gospodarstvih se je v letu 2020 predelalo v mlečne izdelke malo več kot 0,7 % v tem letu namolzenega kravjega mleka (okrog 4.700 ton). To je kar 41 % manj kot v letu 2019. Tudi tu predvidevamo, da je vzrok za tako občuten padec tudi epidemija covida-19, ki je otežila direktno prodajo mleka in mlečnih izdelkov.
V letu 2020 so na kmetijskih gospodarstvih, podobno kot v 2019, namolzli več kot 2.000 ton kozjega mleka, medtem ko je bila prireja ovčjega mleka z manj kot 500 tonami za več kot 14 % manjša. To so sporočili iz SURS. (konec)