14.01.2022 ob 17:17
Deli članek
Les gre odlično v promet

Ljubljana (MOREL)- Skupna vrednost okroglega lesa iz zasebnih gozdov, odkupljenega v novembru 2021, je bila 6,1 milijona EUR ali za približno 1 % višja kot v oktobru 2021. Vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir je bila višja za približno 1 %, vrednost lesa za celulozo in plošče za približno 5 %, vrednost drugega okroglega industrijskega lesa za 20 % in vrednost lesa za kurjavo za okoli 10 %.  
   
Skupna vrednost v novembru 2021 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila za približno 19 % višja od vrednosti odkupa lesa v novembru 2020. Vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir ter vrednost lesa za kurjavo sta bili višji (za okoli 47 % oz. 62 %). Vrednost odkupljenega lesa za celulozo in plošče ter vrednost drugega okroglega industrijskega lesa sta bili nižji kot pred enim letom (za približno 52 % oz. 43 %). To so sporočili iz SURS. (konec)