18.10.2021 ob 11:05
Deli članek
Letos je bilo največ turistov iz Italije

Ljubljana (MOREL)- Struktura tujih turistov v hotelih glede na državo prihoda se je v zadnjem desetletju spremenila. Delež prihodov tujih turistov iz neevropskih držav se je povečal: v aprilu in maju 2010 je znašal 12 % vseh prihodov tujih turistov v hotele, v aprilu in maju 2015 22 %, v aprilu in maju 2019 pa že 28 %.

V aprilu in maju 2021 so k skupnemu številu prihodov tujih turistov v hotele največ prispevali turisti iz Italije (13 % prihodov tujih turistov), sledili so turisti iz Avstrije, Nemčije, Hrvaške in Srbije; tuji turisti iz neevropskih držav so prispevali le 8 % prihodov (od tega več kot polovico turisti iz Združenih držav). V aprilu in maju 2019 (torej pred izbruhom epidemije) je bila struktura števila prihodov tujih turistov v hotele taka: 15 % prihodov so prispevali turisti iz Italije, sledili so turisti iz Avstrije, Nemčije, Koreje, Hrvaške, Kitajske in Združenih držav.

Po podatkih Banke Slovenije je izvoz iz naslova potovanj (ta zajema tako izdatke tujih turistov kot tudi tujih tranzitnih potnikov in enodnevnih obiskovalcev) v aprilu in maju 2021 znašal 119,8 milijona evrov; to je bilo sicer za 180 % več kot v aprilu in maju 2020, a hkrati za 74 % manj kot v 2019, ko je vrednost izvoza potovanj v aprilu in maju dosegla rekordno vrednost 469,4 milijona evrov. To so sporočili iz SURS. (konec)