24.06.2021 ob 12:23
Deli članek
Letos prodanih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji že za 297 milijonov EUR

Ljubljana (MOREL)- Skupna vrednost vseh v 1. četrtletju 2021 prodanih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji je bila 297 milijonov EUR, kar je 33 milijonov EUR manj od skupne vrednosti vseh prodaj v 4. četrtletju 2020 (330 milijonov EUR) in približno enako vrednosti prodaj v istem četrtletju prejšnjega leta (289 milijonov EUR). Skupno število prodanih stanovanjskih nepremičnin se je znižalo že drugo četrtletje zapored; prodanih jih je bilo 2.538, kar je za okrog 18 % manj kot v 4. četrtletju 2020 (3.082).

Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin je bilo v 1. četrtletju 2021 nižje kot v 4. četrtletju 2020. Prodanih je bilo namreč 2.416 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je bila 271 milijonov EUR.

V 1. četrtletju 2021 je bilo prodanih 122 novih stanovanjskih nepremičnin, kar je manj kot v 4. četrtletju 2020 (132), vendar za 37 % več od povprečja v 2020. Kljub temu da je bilo število prodaj novih stanovanjskih nepremičnin v 1. četrtletju 2021 glede na prejšnje četrtletje nižje, pa je bil obseg trgovanja zaradi višjih prodajnih cen novih stanovanjskih nepremičnin v tem četrtletju za 14 % višji in je znašal 26 milijonov EUR. To so sporočili iz SURS. (konec)