24.06.2021 ob 11:43
Deli članek
Manj prihodka in za 10 odstotkov več dodane vrednosti

Ljubljana (MOREL)- Podjetja v dejavnostih oskrba z električno energijo, plinom in paro in oskrba z vodo in ravnanje z odplakami in odpadki so imela v primerjavi s predhodnim letom manjše prihodke, vendar pa je bila njihova  dodana vrednost višja. 
V dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro je bilo aktivnih 1.362 podjetij. Podjetja so imela za 3,5 % manjši prihodek in za 12,7 % višjo dodano vrednost. V dejavnosti oskrba z vodo in ravnanje z odplakami in odpadki je bilo aktivnih 403 podjetij. Njihov prihodek se je znižal za 1,3 %, ustvarili so za 10,7 % več dodane vrednosti. To so sporočili iz SURS. (konec)